Hřebejk dotočil filmovou trilogii Zahradnictví

ZAHRADNICTVI CUDLIN 20161219 DSC 9421

Poslední klap­ka fil­mo­vé tri­lo­gie Zahradnictví reži­sé­ra Jana Hřebejka a scé­náris­ty Petra Jarchovského padla po půl roce natá­če­ní pár dní před kon­cem roku v praž­ských Bohnicích a prv­ní film s názvem Rodinný pří­tel při­jde do kin v dub­nu.

Zahradnictví

Všechny tři fil­my se natá­če­ly sou­běž­ně už od červ­na 2016, vznik­ly pro ně nej­vět­ší fil­mo­vé deko­ra­ce v novo­do­bé his­to­rii čes­ké­ho fil­mu, a dohro­ma­dy šlo o více než 80 natá­če­cích dnů. Poslední den, kdy se toči­lo celou noc v are­á­lu Psychiatrické nemoc­ni­ce v Bohnicích, bylo na pla­ce i s kom­par­zis­ty přes 130 her­ců, kte­ré už od brz­ké­ho odpo­led­ne při­pra­vo­va­la počet­ná sku­pi­na mas­ké­rů a kosty­mé­rů.

Poslední natá­če­nou scé­nu divá­ci uvi­dí ve tře­tím fil­mu tri­lo­gie s názvem Nápadník, kde ústřed­ní dvo­ji­ci ztvár­ni­la Anna Fialová a Ivan Lupták, nepře­jí­cí rodi­če pak Aňa Geislerová a Martin Finger, nápad­ní­ka hra­je Jáchym Kučera, věč­ně dopro­vá­ze­ný svým otcem Miroslavem Táborským. Mezi her­ci se obje­vi­li ale také napří­klad you­tu­be­ři Jirka Král a Shopaholic Nicol, kte­ří prá­vě v Nápadníkovi před­sta­vu­jí zami­lo­va­ný pár.

Zahradnictví

Dvojice Geislerová – Finger pro­chá­zí vše­mi tře­mi fil­my a „zestár­ne“ tak o dva­cet let. Proto byla v tom­to pro­jek­tu vel­mi zásad­ní prá­ce umě­lec­ké­ho mas­ké­ra. „Když se poda­ří roli pod­po­řit ješ­tě mas­kou, tak to ohrom­ně pomů­že. Podívat se na sebe do zrca­dla mi hod­ně napo­ví, jak mám posta­vu hrát. Náš mas­kér Zdeněk Klika byl napros­to exce­lent­ní,“ vysvět­lil Martin Finger, kte­rý si pochva­lo­val i „part­ne­ře­ní“ s Aňou Geislerovou. „Je krás­né, že můžu hrát s divou čes­ké­ho fil­mu. Před rokem bych se ani nena­dál, že si zahra­ju zrov­na s Aňou, a že bude moje man­žel­ka. Úžasné potká­ní!“ dodal herec.

Více na Kritiky.cz
56th Zlin Film Festival Interview - Emilie Deleuze, Léna Magnien - Miss Impossible ...
Narozeninová kočka - prostě ten nejlepší dárek k narozeninám Hledáte příběh s velkými písmeny? Chcete zažít pořádnou narozeninovou oslavu? Pomůžete H...
Soutěže o hrníčky Ve spolupráci s našim novým partnerem  T-shock připravujeme nové soutěže. ...
Leonardo DiCaprio Když se řekne Leonardo DiCaprio, každý hned ví, že jde o velkou hollywoodskou hvězdu posledn...
Ready Player One Minutový sestřih z natáčení Ready Player One ...

Ovšem vel­mi kva­lit­ní je i obsa­ze­ní dal­ších rolí a zejmé­na děti se poda­ři­lo obje­vit nesmír­ně talen­to­va­né. „Najít v cas­tingu děti, kte­ré jsou ve třech gene­ra­cích, bylo to nej­těž­ší. Ale kro­mě hlav­ních, i v těch tro­chu men­ších, ale stě­žej­ních rolích, hra­jí nej­lep­ší her­ci, kte­ré znám. S řadou z nich jsem už spo­lu­pra­co­val, s někte­rý­mi se ale tře­ba řadu let znám, a nikdy jsme spo­lu nedě­la­li. Například s Karlem Dobrým nebo Davidem Novotným,“ svě­řil se reži­sér Jan Hřebejk.

První část tri­lo­gie s názvem Rodinný pří­tel při­jde do kin 27. dub­na 2017 a před­sta­ví zejmé­na milost­ný troj­ú­hel­ník tvo­ře­ný Aňou Geislerovou, Ondřejem Sokolem a Martinem Fingerem na poza­dí váleč­ných let v naší zemi.

Druhý film se sou­stře­dí na dobu pová­leč­nou a zvra­ty v obdo­bí po roce 1948 v pří­bě­hu Dezertér, posta­ve­ném pře­de­vším na rodi­ně maji­te­le kadeř­nic­ké­ho salo­nu Jiřího Macháčka. Jeho ženu ztvár­ni­la Gabriela Míčová, její sest­ry Klára Melíšková a Aňa Geislerová. V kinech se obje­ví 28. září 2017.

Zahradnictví

V závě­reč­ném Nápadníkovi, kte­rý uza­vře celou tri­lo­gii děním v 50. letech, a do kin při­jde 16. lis­to­pa­du 2017, divá­ci uvi­dí mla­dou dvo­ji­ci Annu Fialovou a Ivana Luptáka.

Všechny tři fil­my spo­ju­je zahrad­nic­tví „zahrad­ní­ka“ Davida Novotného a jeho ženy Lenky Krobotové jako mís­to rodin­né­ho stme­lo­vá­ní, posou­vá­ní osu­dů jed­not­li­vých postav a záze­mí napříč doba­mi a reži­my.

Příběhy roz­vět­ve­né rodi­ny ode­hrá­va­jí­cí se v letech 1939 – 1959 svý­mi deko­ra­ce­mi dotvo­řil archi­tekt Jan Kadlec, stři­hu fil­mů se ujal Vladimír Barák a hud­bu k nim sklá­dá Petr Ostrouchov.

Trilogie vzni­ká v kopro­duk­ci s Českou tele­vi­zí, dis­tri­bu­to­rem je spo­leč­nost CinemArt.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • „Nápadník“ umí vyloudit slzu17. listopadu 2017 „Nápadník“ umí vyloudit slzu Dobře vychovaný mladík Mirek se zamiluje do půvabné Dany a jejich vzájemné sympatie napovídají, že to bude láska na celý život. Jenže lásce nepřeje Danin podezíravý otec Jindřich (známý […]
  • Rozpačitý „DEZERTÉR“ - 50 %29. září 2017 Rozpačitý „DEZERTÉR“ - 50 % Ve filmu DEZERTÉR se musí členové tří vzájemně spřízněných rodin vyrovnávat s politicky vyhraněným obdobím let 1947-53. Nejvíce zvratů zažije Otto Stock, majitel noblesního kadeřnického […]
  • Zahradnictví: Rodinný přítel - 60 %26. dubna 2017 Zahradnictví: Rodinný přítel - 60 % Doktor Jiří pomáhá nejen nemocným, ale i trojici sester, které zůstávají během druhé světové války v obtížné situaci. Je to dobrý rodinný přítel. Nejspíš má svá přání a touhy, ale o těch […]
  • Finále Plzeň oslaví v dubnu třicetiny, zahájí ho Hřebejkův film Zahradnictví: Rodinný přítel27. března 2017 Finále Plzeň oslaví v dubnu třicetiny, zahájí ho Hřebejkův film Zahradnictví: Rodinný přítel Jubilejní třicátý ročník filmového festivalu Finále Plzeň se uskuteční v termínu od 20. do 26. dubna 2017. Hlavním pilířem největší přehlídky českých a slovenských filmů bude i letos […]
  • Finále Plzeň začíná již dnes, přivítá nejen filmové fanoušky, ale i mnoho známých tváří20. dubna 2017 Finále Plzeň začíná již dnes, přivítá nejen filmové fanoušky, ale i mnoho známých tváří Plzeň, 18. 4. 2017 – 30. ročník filmového festivalu Finále Plzeň odstartuje již tento čtvrtek, 20. dubna, předpremiérou Hřebejkova prvního dílu z trilogie Zahradnictví. Zahájení se […]
  • Filmy nominované na Českého lva jsou nyní k online shlédnutí3. března 2018 Filmy nominované na Českého lva jsou nyní k online shlédnutí Filmy nominované na Českého lva, je možné shlédnout do 11. Března 2018 a to online na portálu DAfilms.cz. Bába z ledu, Křižáček, Svět podle Daliborka, Červená, Po strništi bos, Milada, […]
  • Čtvrtá hvězda29. listopadu 2013 Čtvrtá hvězda Na novinářské projekci dne 28.11.2013 byl novinářům představen nový  seriál České televize,  který uvidí diváci počátkem roku 2014 na kanálu ČT1. Na co se mohou diváci těšit? Děj se […]
  • Čtvrtá hvězda (TV seriál)15. srpna 2018 Čtvrtá hvězda (TV seriál) Čtvrtá hvězda vypráví příběh mladého Štěpána (Václav Neužil), který získal místo jako druhý noční recepční v tříhvězdičkovém hotelu Meteor na periferii Prahy. Štěpána zajímá Pavlínka […]
  • Toman – Recenze – 60%3. října 2018 Toman – Recenze – 60% Čtvrtý film v režijní filmografii Ondřeje Trojana (po snímcích Pějme píseň dokola, Želarya Občanský průkaz) se odehrává v letech 1945-1948 a věnuje se poněkud zapomenuté postavě […]
  • Senátor Kubera k nerozeznání od prezidenta Edward Beneše.13. září 2018 Senátor Kubera k nerozeznání od prezidenta Edward Beneše. Že photoshop není jen pro modelky, dokazuje ve filmu TOMAN „hrací“ fotografie prezidenta Edwarda Beneše. Notoricky známý oficiální Benešův portrét se ve filmu objeví mnohokrát a diváky […]