Hrajeme o trůny i o charaktery

HraOtrunySpec

Hře o trů­ny jsem se mno­ho let vyhý­ba­la, ač mi ji stu­den­ti dopo­ru­čo­va­li. Nedostatek času, pocit, že po Tolkienovi a Sapkowském už na dal­ší fan­ta­sy svět nemám kapa­ci­tu. Nakonec se čas našel, na kni­hy i seri­ál. Ten prá­vě fini­šu­je.

Závěrečná osmá řada kul­tov­ní­ho seri­á­lu Hra o trů­ny spě­je do finá­le a fanouš­ci šoko­va­ně vyja­dřu­jí své emo­ce na soci­ál­ních sítích. Pětidílná Píseň ledu a ohně G. R. R. Martina i seri­á­lo­vá ver­ze nazva­ná pod­le prv­ní­ho dílu ságy se sta­ly spo­le­čen­ským feno­mé­nem. Často se o nich hovo­ří jako o „novém dru­hu“ bru­tál­ní, rea­lis­tic­ké fan­ta­sy, v níž se nelze spo­leh­nout na morál­ku postav ani eti­ku pří­bě­hu, v níž je dob­ro i zlo pro­mí­chá­no a rela­ti­vi­zo­vá­no.

Po pře­čte­ní pěti dvojdí­lů Písně ledu a ohně pocho­pí­te, že je to slo­ži­těj­ší. Že autor mož­ná chtěl vytvo­řit svět bru­tál­něj­ší a amo­rál­něj­ší, než je Tolkienova Středozemě, ale že posta­vy zača­ly žít vlast­ním živo­tem a dří­ve či poz­dě­ji stá­ly před nut­nos­tí vol­by. Boj dob­ra a zla tu pokra­ču­je, jen v zastře­něj­ší, niter­něj­ší podo­bě.

Tolkienův Pán prs­te­nů i Martinova sága mají spo­leč­né zásad­ní téma, moc a zachá­ze­ní s ní. A zatím­co hobi­ti z Kraje doka­zu­jí, že svět může před tota­lit­ní zká­zou zachrá­nit i ten nejmen­ší a nej­zra­ni­tel­něj­ší, Martinovi hrdi­no­vé opti­ku posou­va­jí ješ­tě o krů­ček. Každý z těch, kte­ří „zachra­ňu­jí“ Západozemí, má něja­ký zásad­ní život­ní han­di­cap, kvů­li němuž musí pře­ko­nat mno­ho pře­ká­žek.

Tyrion Lannister se naro­dil jako lili­put. Jon Sníh byl vycho­ván jako bastard, Daenerys Targaryen jako pro­ná­sle­do­va­ná dce­ra mrt­vé­ho panov­nic­ké­ho rodu. Přeživší sou­ro­zen­ci Starkovi nesou kaž­dý svůj kříž – Bran je po pádu ochr­nu­tý, Sansa se musí por­vat se svou nai­vi­tou a Arya s neschop­nos­tí při­jmout roli, pro niž byla vycho­vá­na. Podobně jsou na tom i Brienne z Tarthu a Samwell Tarly, dva směš­ní a šika­no­va­ní out­si­de­ři, kte­ří potře­bu­jí pomoc dru­hé­ho, aby pozna­li své schop­nos­ti a zača­li si věřit. Ostatně i spor­né posta­vy, Jaime Lannister či Theon Greyjoy, pro­jdou pro­mě­nou až po veli­ké fyzic­ké ztrá­tě.

Seriál, jehož závě­reč­ný díl uve­de HBO příští týden, se od knih mír­ně odchý­lil. Scénáristé seškr­ta­li posta­vy a zjed­no­du­ši­li dějo­vé linie, od šes­té řady pra­co­va­li bez před­lo­hy, ačko­li prý s auto­rem vše kon­zul­to­va­li. Zprvu těž­ko roz­po­zna­tel­né etic­ké posel­ství však nese též. Milionům divá­ků na celém svě­tě uka­zu­je, že šika­no­va­ní, pro­ná­sle­do­va­ní a han­di­ca­po­va­ní jedin­ci musí zvlád­nout více než ostat­ní, pokud chtě­jí pře­žít, a díky tak­to zís­ka­ným schop­nos­tem pak mohou mít vět­ší sílu.

Záleží ovšem na nich, jak s ní nalo­ží. Protože i ti nej­schop­něj­ší někdy pro­pad­nou láka­dlu moci, uklouz­nou či udě­la­jí fatál­ní chy­bu, za niž zapla­tí všich­ni ostat­ní. Čímž se vra­cí­me k Tolkienovi – ale zda­le­ka nejen k němu.


Článek je původ­ně glo­sa z MF Dnes.


Hrajeme o trůny i o charaktery
Hodnocení: 4.9 - ‎8 hl.


Části seriálu:  Hra o trůny


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Hra o trůny - jak David Benioff a D. B. Weiss během 10 let došli ke Star Wars15. dubna 2019 Hra o trůny - jak David Benioff a D. B. Weiss během 10 let došli ke Star Wars Jak už si všichni fanoušci sérii všimli, tak dnes měla premiéru poslední sezóna jedinečného a asi i nejslavnějšího fantasy seriálu Hra o trůny. Když v roce 2011 začínala, nikdo netušil, že […]
  • Hra o trůny - Spravedlnost pro královnu (S07E03) - setkání Daenerys a Jona10. dubna 2019 Hra o trůny - Spravedlnost pro královnu (S07E03) - setkání Daenerys a Jona Tak  ještě čtyři díly, než bude konec letošní sezony. A začínám opravdu nadávat. Asi se prostě tvůrcům nedaří naladit moji pozornost na správnou vlnu. Čekal jsem, že se další díl to trochu […]
  • S07E03: The Queen's Justice4. srpna 2017 S07E03: The Queen's Justice Obsah třetího dílu sedmé sezóny seriálu Hra o trůny. Jonova linka Jon se svou družinou se setká s Daenerys na jejím hradě. Uvítá jej Tyrion a návštěvě vezme zbraně. Během cesty dovnitř […]
  • The Last of the Starks (S08E04) - Daenerys je u Králova přístaviště10. května 2019 The Last of the Starks (S08E04) - Daenerys je u Králova přístaviště Druhá půlka začíná tam, kde předchozí díl skončil. Zimohrad se ubránil před nemrtvými a díky Aryi zemřel i Zimní král. Čtvrtá epizoda je také dlouhá, protože se musí příběh hodně posunout […]
  • S07E02: Stormborn25. července 2017 S07E02: Stormborn Obsah druhé epizody sedmé série seriálu Hra o Trůny. Dračí Kámen Daenerys se svými rádci představuje svým spojencům (Olenna Redwyne a Ellaria Písek s dcerami)  plán na vpadnutí do […]
  • Hra o trůny - Za bouře zrozená (S07E02) - Nudná Cersei9. dubna 2019 Hra o trůny - Za bouře zrozená (S07E02) - Nudná Cersei Je vidět, že nás čeká méně epizod, než v předchozích sezonách, a tak se opravdu musí v každém díle něco dít. Začneme nudně, v Králově přístavišti se prozatím nic neděje, Cersei pořád […]
  • Hra o trůny - Dračí kámen (S07E01) - bílí chodci pokračují směr jih8. dubna 2019 Hra o trůny - Dračí kámen (S07E01) - bílí chodci pokračují směr jih Mezi prvními hvězdami, které nově patří mezi herecké osazenstvo, je Jim Broadbent a Ed Sheeran. První z nich bude mít určitě velkou a důležitou roli. Druhý asi moc dlouho nezůstane, […]
  • Hra o trůny - Winterfell15. dubna 2019 Hra o trůny - Winterfell Příběh prvního dílu poslední série. Královo přístaviště Qyburn imformujte Cersei, že je poražena východní hlídka. Královna přivítá koupené vojsko a i přes svůj prvotní odpor se vyspí s […]
  • Hra o trůny - Winterfell (S08E01) - Bílý chodci jdou směr jih15. dubna 2019 Hra o trůny - Winterfell (S08E01) - Bílý chodci jdou směr jih Tak první díl už je online! A co jsme očekávali, to jsme dostali. Završení devíti-leté historie, která bude zakončena v tom nejlepším. Minulou sezónu jsme opustili útokem na Východní […]
  • S07E01: Dragonstone18. července 2017 S07E01: Dragonstone Obsah prvního dílu 7. sezóny seriálu Hra o trůny. Panství Freyů Walder Frey uspořádá hostinu pro své příbuzné a vazaly. Nalije jim víno a oslavuje vítězství nad Starky, svým dcerám […]
Další naše články...