Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Články > Hráč - SYNOPSE

Hráč - SYNOPSE

„Hra s lid­ským živo­tem je pro něho skvě­lým kšef­tem.”

Snímek, kte­rý pře­svěd­či­vě zví­tě­zil v kate­go­rii Nejlepší film roku při udí­le­ní litev­ských cen Silver Crane, oslo­vu­je divá­ky po celém svě­tě. Na Filmovém fes­ti­va­lu v Talinu byl nomi­no­ván na cenu Tridens pro Nejlepší film a na fes­ti­va­lu ve Varšavě zís­kal Zvláštní cenu poro­ty a nomi­na­ci na Grand Prix. Debutový celo­ve­čer­ní sní­mek reži­sé­ra Ignase Jonynase je vel­mi rea­lis­tic­kým obra­zem záchran­né zdra­vot­ní služ­by, kte­rá den­no­den­ně boju­je o záchra­nu lid­ských živo­tů. Díky skvě­lým herec­kým výko­nům a napros­to famóz­ní­mu hudeb­ní­mu dopro­vo­du kape­ly The Bus se z Hráče stá­vá jedi­neč­ný fil­mo­vý záži­tek.

Vincentas je nej­lep­ším léka­řem záchran­né služ­by, kte­rý má jed­nu sil­nou vášeň – gam­bler­ství. Rychle vydě­la­né pení­ze ješ­tě rych­le­ji utrá­cí, a tak se brzy dostá­vá do pro­blé­mů. Rozjede tedy hru, kdy se záchra­ná­ři vsá­zí mezi sebou o to, kte­rý z paci­en­tů daný týden zemře. Čím těž­ší zra­ně­ní, tím vyš­ší šan­ce na výhru. Hra začne nabí­rat šir­ších roz­mě­rů a Vincentas drží bank. Jeho nová záli­ba se však nelí­bí jeho milen­ce, a v sáz­ce jsou nejen život a smrt, ale také lás­ka.

Části seriálu:  Hráč


  • Hráč - SLOVO REŽISÉRA4. července 2014 Hráč - SLOVO REŽISÉRA Moje generace vyrůstala v sovětském režimu, promovala v sovětských školách a byla pohroužena do systému dvojího myšlení. A pak se najednou vše změnilo. Osvobozeni od komunistického státu […] Posted in Články
  • OONA MEKAS11. července 2014 OONA MEKAS  Dcera filmaře Jonase Mekase a fotografky Hollis Meltonové si začala pohrávat s filmem již v raném věku. Některé z jejích prvních vzpomínek jsou na temný sál osvětlený projektorem, kdy […] Posted in Profily osob
  • Vytautas Kaniusonis8. července 2014 Vytautas Kaniusonis Narodil se v Murmansku, Rusku, roku 1963. V roce 1987 úspěšně dokončil studium režie na Univerzitě v Klaipedě a roku 1992 absolvoval Litevskou hudební a divadelní akademii, kde studoval […] Posted in Profily osob
  • IGNAS JONYNAS8. července 2014 IGNAS JONYNAS Narodil se roku 1971 v Litvě, pracoval v divadle, filmu a reklamě jako režisér, scénárista a herec. Absolvoval Uměleckou školu A. Vienožinskise, úspěšně získal bakalářský titul v oboru […] Posted in Profily osob
  • ROZHOVOR S IGNASEM JONYNASEM4. července 2014 ROZHOVOR S IGNASEM JONYNASEM Film Hráč vypráví příběh o špičkovém doktorovi, který si začíná sázet na smrt svých pacientů. Jak se toto přihodilo? Je stará pravda, že hra je základem naší povahy a kultury. Během hry […] Posted in Rozhovory
  • Adaptaci komiksu Snow Blind ve které si zahraje hlavní roli...11. července 2020 Adaptaci komiksu Snow Blind ve které si zahraje hlavní roli... Adaptaci komiksu Snow Blind ve které si zahraje hlavní roli Jake Gyllenhaal produkčně zajistí Apple Studios Posted in Krátké filmové aktuality
  • Nové screenshoty ze středověkého Medieval Dynasty5. září 2020 Nové screenshoty ze středověkého Medieval Dynasty Nové screenshoty ze středověkého Medieval Dynasty+11 Posted in Krátké herní aktuality
  • The Mandalorian - Chapter 15: The Believer (S02E07)14. prosince 2020 The Mandalorian - Chapter 15: The Believer (S02E07) Mandalorian (Pedro Pascal) se vydává na nebezpečnou misi..... Mandalorian- Chapter 15: Abych se ve svých rozborech nejnovějších dílů Mandaloriana pořád jenom neopakoval, rozhodl jsem se […] Posted in TV Recenze
  • Počátek21. prosince 2010 Počátek Pamatujete si, jak jste si u Mementa říkali „Páni, to je ale chytrý film! To mě nenapadlo!“ a od Dokonalého triku jste se nemohli odtrhnout, přičemž závěr ve […] Posted in Recenze
  • Japonská reklama na Crash Bandicoot 4: It's About Time15. září 2020 Japonská reklama na Crash Bandicoot 4: It's About Time Japonská reklama na Crash Bandicoot 4: It's About Time Posted in Krátké herní aktuality

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,53506 s | počet dotazů: 224 | paměť: 53144 KB. | 28.11.2021 - 06:45:09