Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Články > Hráč - SLOVO REŽISÉRA

Hráč - SLOVO REŽISÉRA

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Moje gene­ra­ce vyrůs­ta­la v sovět­ském reži­mu, pro­mo­va­la v sovět­ských ško­lách a byla pohrou­že­na do sys­té­mu dvo­jí­ho myš­le­ní. A pak se najed­nou vše změ­ni­lo. Osvobozeni od komu­nis­tic­ké­ho stá­tu jsme se oct­li v kapi­ta­lis­tic­kém svě­tě nevá­za­né svo­bo­dy. Vnucovaná kolek­tiv­ní rov­no­práv­nost byla nahra­ze­na trž­ní­mi eko­no­mic­ký­mi pra­vi­dly, ve kte­rých zís­ká­te jen tolik, kolik se vám poda­ří vydě­lat.

To je důvod, proč jsem chtěl nato­čit film o morál­ním dile­ma­tu jedin­ce, kte­rý byl for­mo­ván na kři­žo­vat­ce roz­díl­ných reži­mů. Hlavní posta­va Hráče, Vincentas, je tako­vá nová hyb­rid­ní oso­ba. Patří do dvou kon­flikt­ních sys­té­mů. Jeho dua­li­ta je nej­lé­pe odha­le­na v kri­tic­kých situ­a­cích, kte­ré ten­to záchra­nář, kte­rý je také náru­ži­vým hrá­čem, zaží­vá. V prá­ci balan­cu­je mezi živo­tem a smr­tí, a tak, aby zapla­til své dlu­hy, vytvá­ří hru zalo­že­nou na lid­ském živo­tě. Pohled na svět post­so­vět­ské­ho kon­for­mis­ty a kapi­ta­lis­tic­ké­ho vítě­ze se tak stře­tá­va­jí. Je to výbuš­ná směs morál­ní­ho sys­té­mu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Hráč


  • Hráč - SYNOPSE4. července 2014 Hráč - SYNOPSE „Hra s lidským životem je pro něho skvělým kšeftem.” Snímek, který přesvědčivě zvítězil v kategorii Nejlepší film roku při udílení litevských cen Silver Crane, oslovuje diváky po celém […] Posted in Články
  • OONA MEKAS11. července 2014 OONA MEKAS  Dcera filmaře Jonase Mekase a fotografky Hollis Meltonové si začala pohrávat s filmem již v raném věku. Některé z jejích prvních vzpomínek jsou na temný sál osvětlený projektorem, kdy […] Posted in Profily osob
  • Vytautas Kaniusonis8. července 2014 Vytautas Kaniusonis Narodil se v Murmansku, Rusku, roku 1963. V roce 1987 úspěšně dokončil studium režie na Univerzitě v Klaipedě a roku 1992 absolvoval Litevskou hudební a divadelní akademii, kde studoval […] Posted in Profily osob
  • IGNAS JONYNAS8. července 2014 IGNAS JONYNAS Narodil se roku 1971 v Litvě, pracoval v divadle, filmu a reklamě jako režisér, scénárista a herec. Absolvoval Uměleckou školu A. Vienožinskise, úspěšně získal bakalářský titul v oboru […] Posted in Profily osob
  • ROZHOVOR S IGNASEM JONYNASEM4. července 2014 ROZHOVOR S IGNASEM JONYNASEM Film Hráč vypráví příběh o špičkovém doktorovi, který si začíná sázet na smrt svých pacientů. Jak se toto přihodilo? Je stará pravda, že hra je základem naší povahy a kultury. Během hry […] Posted in Rozhovory
  • Plakát+ trailer k snímku Cruella.
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=gmRKv7n2If817. února 2021 Plakát+ trailer k snímku Cruella. Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=gmRKv7n2If8 Plakát+ trailer k snímku Cruella. Trailer: Posted in Krátké filmové aktuality
  • Olivia Wilde (Šprtky to chtěj taky) pro studio Sony...20. srpna 2020 Olivia Wilde (Šprtky to chtěj taky) pro studio Sony... Olivia Wilde (Šprtky to chtěj taky) pro studio Sony zrežíruje a napíše (společně se spoluautorkou scénáře k Šprtky to chtěj taky Katie Silberman) nespecifikovanou sólovku ženské hrdinky […] Posted in Krátké filmové aktuality
  • Hra o trůny - Domů (S06E02) - Max von Sydow je tříoká vrána27. března 2019 Hra o trůny - Domů (S06E02) - Max von Sydow je tříoká vrána Scénáristé si pohráli a vymysleli zase další zápletky a další zajímavé smrti. Na rozdíl od dílu prvního, kde bylo vysvětleno několik cliffhangerů, druhý díl se pohnul dál. Všechno […] Posted in TV Recenze
  • 28 dní poté22. dubna 2022 28 dní poté Fakt, že evropští tvůrci jsou ve všech směrech z jiného masa než ti za velkou louží, je více než zřetelný, ovšem jednou za čas se filmaři ze starého kontinentu střetnou s Hollywoodskou […] Posted in Filmové recenze
  • Na seznamu smrti18. července 2022 Na seznamu smrti Amazon pokračuje v chlapských drsných military akčních sériích a po Jack Ryanovi a Reacherovi přichází Terminal List s Chrissem Prattem v hlavní roli, kde se na režii podílel i […] Posted in Krátké recenze

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,72862 s | počet dotazů: 243 | paměť: 58085 KB. | 10.08.2022 - 12:23:15