Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Články > Hráč - SLOVO REŽISÉRA

Hráč - SLOVO REŽISÉRA

Moje gene­ra­ce vyrůs­ta­la v sovět­ském reži­mu, pro­mo­va­la v sovět­ských ško­lách a byla pohrou­že­na do sys­té­mu dvo­jí­ho myš­le­ní. A pak se najed­nou vše změ­ni­lo. Osvobozeni od komu­nis­tic­ké­ho stá­tu jsme se oct­li v kapi­ta­lis­tic­kém svě­tě nevá­za­né svo­bo­dy. Vnucovaná kolek­tiv­ní rov­no­práv­nost byla nahra­ze­na trž­ní­mi eko­no­mic­ký­mi pra­vi­dly, ve kte­rých zís­ká­te jen tolik, kolik se vám poda­ří vydě­lat.

To je důvod, proč jsem chtěl nato­čit film o morál­ním dile­ma­tu jedin­ce, kte­rý byl for­mo­ván na kři­žo­vat­ce roz­díl­ných reži­mů. Hlavní posta­va Hráče, Vincentas, je tako­vá nová hyb­rid­ní oso­ba. Patří do dvou kon­flikt­ních sys­té­mů. Jeho dua­li­ta je nej­lé­pe odha­le­na v kri­tic­kých situ­a­cích, kte­ré ten­to záchra­nář, kte­rý je také náru­ži­vým hrá­čem, zaží­vá. V prá­ci balan­cu­je mezi živo­tem a smr­tí, a tak, aby zapla­til své dlu­hy, vytvá­ří hru zalo­že­nou na lid­ském živo­tě. Pohled na svět post­so­vět­ské­ho kon­for­mis­ty a kapi­ta­lis­tic­ké­ho vítě­ze se tak stře­tá­va­jí. Je to výbuš­ná směs morál­ní­ho sys­té­mu.

Části seriálu:  Hráč


  • Hráč - SYNOPSE4. července 2014 Hráč - SYNOPSE „Hra s lidským životem je pro něho skvělým kšeftem.” Snímek, který přesvědčivě zvítězil v kategorii Nejlepší film roku při udílení litevských cen Silver Crane, oslovuje diváky po celém […] Posted in Články
  • OONA MEKAS11. července 2014 OONA MEKAS  Dcera filmaře Jonase Mekase a fotografky Hollis Meltonové si začala pohrávat s filmem již v raném věku. Některé z jejích prvních vzpomínek jsou na temný sál osvětlený projektorem, kdy […] Posted in Profily osob
  • Vytautas Kaniusonis8. července 2014 Vytautas Kaniusonis Narodil se v Murmansku, Rusku, roku 1963. V roce 1987 úspěšně dokončil studium režie na Univerzitě v Klaipedě a roku 1992 absolvoval Litevskou hudební a divadelní akademii, kde studoval […] Posted in Profily osob
  • IGNAS JONYNAS8. července 2014 IGNAS JONYNAS Narodil se roku 1971 v Litvě, pracoval v divadle, filmu a reklamě jako režisér, scénárista a herec. Absolvoval Uměleckou školu A. Vienožinskise, úspěšně získal bakalářský titul v oboru […] Posted in Profily osob
  • ROZHOVOR S IGNASEM JONYNASEM4. července 2014 ROZHOVOR S IGNASEM JONYNASEM Film Hráč vypráví příběh o špičkovém doktorovi, který si začíná sázet na smrt svých pacientů. Jak se toto přihodilo? Je stará pravda, že hra je základem naší povahy a kultury. Během hry […] Posted in Rozhovory
  • Čtvrtečník - 22. ledna22. ledna 2004 Čtvrtečník - 22. ledna Tento týden mají premiéru hned dva české filmy najednou. Ba co filmy, seriály dokonce! Nechme se překvapit, co od pokračování úspěšných předchozích dílů (z kasovního hlediska myšleno) máme […] Posted in Filmové recenze
  • First-person vesmírná akce Star Wars Squadrons nabídne...15. června 2020 First-person vesmírná akce Star Wars Squadrons nabídne... First-person vesmírná akce Star Wars Squadrons nabídne singeplayer a multiplayer s podporou cross-play hraní a nebude chybět ani podpora VR Posted in Krátké aktuality
  • #1938: DC komiksový komplet 58: Green Lantern / Green Arrow - Krušné cesty hrdinství - 70 %19. března 2019 #1938: DC komiksový komplet 58: Green Lantern / Green Arrow - Krušné cesty hrdinství - 70 % DC komiksový komplet 58: Green Lantern / Green Arrow - Krušné cesty hrdinství (Green Lantern/Green Arrow: Hard-Traveling Heroes)Vydalo Eaglemoss Collections v pevné vazbě v roce 2019. […] Posted in Recenze komiksů
  • Akumulátor 1 aneb Když jste unaveni a nevíte proč6. července 2018 Akumulátor 1 aneb Když jste unaveni a nevíte proč Co skrývá lehce zapadlý, přesto velmi originální snímek Jan Svěráka? Česká kinematografie se v posledních letech často uvelebila v několika kolejích, které její tvůrci nejsou příliš […] Posted in Filmové recenze
  • K A M E Ň Á K 2 - Pokračování úspěšné komedie Zdeňka Trošky10. ledna 2004 K A M E Ň Á K 2 - Pokračování úspěšné komedie Zdeňka Trošky Kameňák 2, inspirovaný opět známými i méně známými „kamennými“ vtipy, přímo navazuje na první díl. Ten končil vytrysknutím modrého „erektivního“ pramene ze skály na zámku, v jihočeském […] Posted in Filmové premiéry

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,62581 s | počet dotazů: 234 | paměť: 54837 KB. | 26.07.2021 - 17:44:44