Kritiky.cz > Články > Hráč - SLOVO REŽISÉRA

Hráč - SLOVO REŽISÉRA


Moje gene­ra­ce vyrůs­ta­la v sovět­ském reži­mu, pro­mo­va­la v sovět­ských ško­lách a byla pohrou­že­na do sys­té­mu dvo­jí­ho myš­le­ní. A pak se najed­nou vše změ­ni­lo. Osvobozeni od komu­nis­tic­ké­ho stá­tu jsme se oct­li v kapi­ta­lis­tic­kém svě­tě nevá­za­né svo­bo­dy. Vnucovaná kolek­tiv­ní rov­no­práv­nost byla nahra­ze­na trž­ní­mi eko­no­mic­ký­mi pra­vi­dly, ve kte­rých zís­ká­te jen tolik, kolik se vám poda­ří vydě­lat.

To je důvod, proč jsem chtěl nato­čit film o morál­ním dile­ma­tu jedin­ce, kte­rý byl for­mo­ván na kři­žo­vat­ce roz­díl­ných reži­mů. Hlavní posta­va Hráče, Vincentas, je tako­vá nová hyb­rid­ní oso­ba. Patří do dvou kon­flikt­ních sys­té­mů. Jeho dua­li­ta je nej­lé­pe odha­le­na v kri­tic­kých situ­a­cích, kte­ré ten­to záchra­nář, kte­rý je také náru­ži­vým hrá­čem, zaží­vá. V prá­ci balan­cu­je mezi živo­tem a smr­tí, a tak, aby zapla­til své dlu­hy, vytvá­ří hru zalo­že­nou na lid­ském živo­tě. Pohled na svět post­so­vět­ské­ho kon­for­mis­ty a kapi­ta­lis­tic­ké­ho vítě­ze se tak stře­tá­va­jí. Je to výbuš­ná směs morál­ní­ho sys­té­mu.


Ohodnoťte článek


Části seriálu: Hráč


Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Hráč - SYNOPSE4. července 2014 Hráč - SYNOPSE „Hra s lidským životem je pro něho skvělým kšeftem.” Snímek, který přesvědčivě zvítězil v kategorii Nejlepší film roku při udílení litevských cen Silver Crane, oslovuje diváky po celém […]
  • Vytautas Kaniusonis8. července 2014 Vytautas Kaniusonis Narodil se v Murmansku, Rusku, roku 1963. V roce 1987 úspěšně dokončil studium režie na Univerzitě v Klaipedě a roku 1992 absolvoval Litevskou hudební a divadelní akademii, kde studoval […]
  • ROZHOVOR S IGNASEM JONYNASEM4. července 2014 ROZHOVOR S IGNASEM JONYNASEM Film Hráč vypráví příběh o špičkovém doktorovi, který si začíná sázet na smrt svých pacientů. Jak se toto přihodilo? Je stará pravda, že hra je základem naší povahy a kultury. Během hry […]
  • IGNAS JONYNAS8. července 2014 IGNAS JONYNAS Narodil se roku 1971 v Litvě, pracoval v divadle, filmu a reklamě jako režisér, scénárista a herec. Absolvoval Uměleckou školu A. Vienožinskise, úspěšně získal bakalářský titul v oboru […]
  • OONA MEKAS11. července 2014 OONA MEKAS  Dcera filmaře Jonase Mekase a fotografky Hollis Meltonové si začala pohrávat s filmem již v raném věku. Některé z jejích prvních vzpomínek jsou na temný sál osvětlený projektorem, kdy […]
  • Janák, Strach a Nvota natočili pro Českou televizi tři nové vánoční pohádky10. listopadu 2015 Janák, Strach a Nvota natočili pro Českou televizi tři nové vánoční pohádky Česká televize o letošních Vánocích nadělí divákům tři premiérové pohádky od tří výrazných režisérů, Karla Janáka, Jiřího Stracha a Juraje Nvoty. Tentokrát se jejich hrdinové musí […]
  • Tisková konference - seriál Neviditelní24. července 2014 Tisková konference - seriál Neviditelní Česká televize připravila pro své diváky nový třináctidílný seriál nazvaný Neviditelní, který bude od září nasazen na páteční večery od 20.00 hodin na ČT 1. Ve stylovém prostředí Muzea […]
  • Nejhorší obavy(Sum Of All Fears)26. října 2002 Nejhorší obavy(Sum Of All Fears) „27000 nukleárních zbraní. Jedna z nich chybí.“ Aneb B.Affleck a M.Freeman ve špionážním dramatu podle knihy T.Clancyho.Proč by někdo vyráběl potají jadernou bombu, když jich má „doma“ […]
  • Večerníček oslovuje děti z televizních obrazovek už 50 let14. dubna 2015 Večerníček oslovuje děti z televizních obrazovek už 50 let Letos uplyne 50let od vysílání první pravidelné pohádky s názvem O klukovi a kometě pro nejmenší televizní diváky.  Od září 1965 se vysílá Večerníček se znělkou, která provází podvečerní […]
  • Přehlídka5. dubna 2003 Přehlídka mikAki - sourozenecký dvojportrét, 10. - 12. 4. 2003 Vazeni pratele, Radi bychom Vas timto pozvali na profilovou seminarovou prehlidku mikAki, sourozenecky dvojportret filmu […]