Kritiky.cz > Články > Hráč - SLOVO REŽISÉRA

Hráč - SLOVO REŽISÉRA

Moje gene­ra­ce vyrůs­ta­la v sovět­ském reži­mu, pro­mo­va­la v sovět­ských ško­lách a byla pohrou­že­na do sys­té­mu dvo­jí­ho myš­le­ní. A pak se najed­nou vše změ­ni­lo. Osvobozeni od komu­nis­tic­ké­ho stá­tu jsme se oct­li v kapi­ta­lis­tic­kém svě­tě nevá­za­né svo­bo­dy. Vnucovaná kolek­tiv­ní rov­no­práv­nost byla nahra­ze­na trž­ní­mi eko­no­mic­ký­mi pra­vi­dly, ve kte­rých zís­ká­te jen tolik, kolik se vám poda­ří vydě­lat.

To je důvod, proč jsem chtěl nato­čit film o morál­ním dile­ma­tu jedin­ce, kte­rý byl for­mo­ván na kři­žo­vat­ce roz­díl­ných reži­mů. Hlavní posta­va Hráče, Vincentas, je tako­vá nová hyb­rid­ní oso­ba. Patří do dvou kon­flikt­ních sys­té­mů. Jeho dua­li­ta je nej­lé­pe odha­le­na v kri­tic­kých situ­a­cích, kte­ré ten­to záchra­nář, kte­rý je také náru­ži­vým hrá­čem, zaží­vá. V prá­ci balan­cu­je mezi živo­tem a smr­tí, a tak, aby zapla­til své dlu­hy, vytvá­ří hru zalo­že­nou na lid­ském živo­tě. Pohled na svět post­so­vět­ské­ho kon­for­mis­ty a kapi­ta­lis­tic­ké­ho vítě­ze se tak stře­tá­va­jí. Je to výbuš­ná směs morál­ní­ho sys­té­mu.

Části seriálu:  Hráč


  • Hráč - SYNOPSE4. července 2014 Hráč - SYNOPSE „Hra s lidským životem je pro něho skvělým kšeftem.” Snímek, který přesvědčivě zvítězil v kategorii Nejlepší film roku při udílení litevských cen Silver Crane, oslovuje diváky po celém […] Posted in Články
  • OONA MEKAS11. července 2014 OONA MEKAS  Dcera filmaře Jonase Mekase a fotografky Hollis Meltonové si začala pohrávat s filmem již v raném věku. Některé z jejích prvních vzpomínek jsou na temný sál osvětlený projektorem, kdy […] Posted in Profily osob
  • Vytautas Kaniusonis8. července 2014 Vytautas Kaniusonis Narodil se v Murmansku, Rusku, roku 1963. V roce 1987 úspěšně dokončil studium režie na Univerzitě v Klaipedě a roku 1992 absolvoval Litevskou hudební a divadelní akademii, kde studoval […] Posted in Profily osob
  • IGNAS JONYNAS8. července 2014 IGNAS JONYNAS Narodil se roku 1971 v Litvě, pracoval v divadle, filmu a reklamě jako režisér, scénárista a herec. Absolvoval Uměleckou školu A. Vienožinskise, úspěšně získal bakalářský titul v oboru […] Posted in Profily osob
  • ROZHOVOR S IGNASEM JONYNASEM4. července 2014 ROZHOVOR S IGNASEM JONYNASEM Film Hráč vypráví příběh o špičkovém doktorovi, který si začíná sázet na smrt svých pacientů. Jak se toto přihodilo? Je stará pravda, že hra je základem naší povahy a kultury. Během hry […] Posted in Rozhovory
  • Sony zveřejnila deset her, které nebudou kompatibilní z PS4...11. října 2020 Sony zveřejnila deset her, které nebudou kompatibilní z PS4... Sony zveřejnila deset her, které nebudou kompatibilní z PS4 na PS5. Jedná se o hry Robinson: The Journey, Hitman Go: Definitive Edition, Afro Samurai 2 Revenge of Kuma Volume One, TT Isle […] Posted in Krátké herní aktuality
  • VILMA CIBULKOVÁ8. ledna 2015 VILMA CIBULKOVÁ Absolventka DAMU narozená v Ostrově nad Ohří (1963) patří k předním českým herečkám. Hostovala v divadle Na Zábradlí, v letech 1985 – 90 byla členkou činohry Národního divadla a v letech […] Posted in Rozhovory
  • Gearbox potvrdili, že Borderlands 3 budou jejich další hrou26. dubna 2016 Gearbox potvrdili, že Borderlands 3 budou jejich další hrou Vývojářské studio Gearbox oficiálně potvrdilo přípravy třetích Borderlands. Jejich vývoj začne hned, jakmile vývojáři dokončí práce na Battleborn a jeho DLC. Randy Pitchford, ředitel […] Posted in Novinky ze světa her
  • Stáje Zlatá hvězda - Ztraceny v bouřce - zamiluje si Sarah koně stejně jako Poppy?15. prosince 2018 Stáje Zlatá hvězda - Ztraceny v bouřce - zamiluje si Sarah koně stejně jako Poppy? Poppy byla nadšená - důvod byl vcelku prostý. Její kamarádka Sarah se uvolila k tomu, že se s ní pojede podívat za koníky. Někomu by na tom nepřišlo nic divného, ale pro Poppy to byl […] Posted in Recenze knih
  • Shingeki no Kyojin 2 - 4. díl29. září 2017 Shingeki no Kyojin 2 - 4. díl Voják Vracíme se v čase dvě hodiny před napadení ruiny Untgerd titány. Jižní a východní tým průzkumné jednotky sedí v hlavní místnosti hradu. Jejich členové jsou překvapeni, že se v této […] Posted in Spoilery

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 2,32457 s | počet dotazů: 212 | paměť: 54279 KB. | 23.04.2021 - 00:31:28
X