Kritiky.cz > Filmové recenze > Hra

Hra

Vynikající psy­cho­lo­gic­ký thriller balan­cu­jí­cí na hra­ni­ci rea­li­ty a hod­ně sofis­ti­ko­va­né hry typu LARP (Live Action Role Playing).

Milionář Nicholas Van Orton (Michael Douglas) dospěl dově­ku, ve kte­rém jeho otec spáchal sebe­vraž­du. Je sice vel­mi úspěš­ný pod­ni­ka­tel a inves­tor, ale neu­stá­le ho stí­ha­jí vzpo­mín­ky na minu­lost. Jeho mlad­ší bra­tr Conrad (Sean Penn) mu k naro­ze­ni­nám kou­pí hru u spo­leč­nos­ti CRS, kte­rá napros­to změ­ní jeho život. Po něko­li­ka dnech si pře­sta­ne uvě­do­mo­vat co ješ­tě hra je a co už ne, až nako­nec dojde k tomu, že vlast­ně vůbec nejde o žád­nou hru, ale o rafi­no­va­ný způ­sob, jak ho při­pra­vit jak o maje­tek, tak o zdra­vý rozum. Po zjiš­tě­ní, že žád­ná spo­leč­nost CRS nee­xis­tu­je, dojde nako­nec k pře­svěd­če­ní, že pro­pa­dl jakési sek­tě a sna­ží se v tomu vše­mu při­jít na kloub. V neu­stá­lém psy­chic­kém stre­su a fyzic­kém ohro­že­ní pro­pa­dá napros­té para­no­ie a pře­stá­vá věřit komu­ko­liv ve svém oko­lí, včet­ně své­ho bra­t­ra.

Film je tak per­fekt­ně nato­čen, že sami, jako dívák, nepo­zná­te, jest­li se sku­teč­ně jed­ná o hru, či niko­liv, ani co je ve sku­teč­nos­ti cílem CRS. The Game má výbor­ně gra­du­jí­cí závěr, kte­rý nás vra­cí ze hry zpět do rea­li­ty, a kte­rý je při­tom toli­ka lid­mi kri­ti­zo­ván. Problém těch­to kri­ti­ků spo­čí­vá v tom, že zřej­mě nikdy nic podob­né­ho nehrá­li, jinak by nemoh­li tvr­dit, že byli závě­rem pře­kva­pe­ni. Já jsem byl pře­kva­pen také, ale přes­ně obrá­ce­ně.

PS: Doporučuji všem pří­z­niv­cům LARPu jako výbor­nou inspi­ra­ci 🙂

O filmu:

USA, 1997, 128 min
Režie: David Fincher
V hlav­ních rolích: Michael Douglas, Sean Penn, Deborah Unger, James Rebhorn, Carroll Baker, Armin Mueller-Stahl, Mark Boone Junior, Spike Jonze

  • Vetřelec: Covenant - 70 %15. května 2017 Vetřelec: Covenant - 70 % Do kin už jde kolikátý film Vetřelce? No ani nevím, prostě se to blíží už cca k sedmi, možná. Radši to nebudu přesně počítat, prostě je toho hodně. Je ale hodně let, co jsme byli prvně […] Posted in Filmové recenze
  • Ochránci | Guardians [30%]15. května 2017 Ochránci | Guardians [30%] Rusko se snaží v poslední době tak trochu dohnat Hollywood co se týče velkých popcornových podívaných. Před pár lety se do Ameriky dostal v Rusku neskutečně úspěšný Stalingrad a nyní […] Posted in Filmové recenze
  • Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%]16. května 2017 Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%] Strážci vesmíru jsou kulturní fenomén, na kterém vyrůstalo hned několik generací dětí v devadesátých letech. Někoho však napadlo, že po mnoha televizních seriálech, které se natáčí do […] Posted in Filmové recenze
  • Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 %23. května 2017 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 % Když mi bylo dvacet tři, tak se mi líbili Piráti z Karibiku. Chtělo to trocha šoumenství Johnyho Deepa, osudovou lásku Orlanda Blooma a Keiry Knightley, samozřejmě zlého Geoffreye Rushe. […] Posted in Filmové recenze
  • Porota11. února 2004 Porota Na první pohled se zdá, že to, co hýbe soudním procesem proti prosperující zbrojovce, jsou peníze a dosud neochvějný odhad lidí zlotřilého poradce Rankina Fitche (Gene Hackman). Fitch […] Posted in Filmové recenze
  • John Wick 2 (2017) - 85% akčního baletu (action / thriller)7. září 2017 John Wick 2 (2017) - 85% akčního baletu (action / thriller) Bylo, nebylo.. za devatero řekami a horami.. áále pendrek! Víte vy co? Když se vám jasně řekne, abyste nenasírali furt "Džonyho Strašáka" Wicka, tak se asi moc dobře ví, proč se vám to […] Posted in Filmové recenze
  • Ostrov lebek je královstvím jen pro Konga - 55 %9. března 2017 Ostrov lebek je královstvím jen pro Konga - 55 % Návštěva ostrova, o kterém lidstvo nemá dosud žádné informace, to může lákat dobrodružné povahy i vědce. Ostrov lebek je právě takovým místem, kam se vydává výprava vědců v čele s vládním […] Posted in Filmové recenze
  • Baba na zabití19. května 2004 Baba na zabití Baba na zabití je tak trochu variace na téma "Sám doma". Na straně "lupičů" se ale objevuje téměř stoletá žena a na straně bojující je mladý manželský pár. Alex (Ben […] Posted in Filmové recenze
  • Mission Impossible - Ghost Protocol – výborný akční thriller plný hvězd!20. června 2018 Mission Impossible - Ghost Protocol – výborný akční thriller plný hvězd! Ethan Hunt (Tom Cruise) je opět v akci a zase bude muset bojovat o svůj život, protože po něm půjde nejenom jeho vláda, ale také Ruští agenti, kteří mají pifku na každého vetřelce. Proč? […] Posted in Filmové recenze
  • Mrazivá pomsta (Cold Pursuit) – Recenze – 70%19. února 2019 Mrazivá pomsta (Cold Pursuit) – Recenze – 70% Americký thriller (s výraznými prvky černé komedie) Mrazivá pomsta je předělávkou norského filmu Boj sněžného pluhu s mafií z roku 2014. V původním filmu hrál hlavní roli Stellan […] Posted in Filmové recenze

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...