Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze her > Hra Worms 3D - Perla mezi červy! - Wormsíci

Hra Worms 3D - Perla mezi červy! - Wormsíci

Worms
Worms

Když jsem popr­vé hrál na mobi­lu Wormsíky, byl jsem totál­ně une­sen tou­to hrou. Její hra­tel­nost byla skvě­lá a hem­ži­la se jedi­neč­ný­mi nápa­dy. Všechno dob­ré ze série her Worms je pod­le mě obsa­že­no ve hře se jmé­nem Worms 3D. Hned na začát­ku vás uchvá­tí jedi­neč­ná 3D kres­le­ná gra­fi­ka. Pro mě šlo o napros­té gra­fic­ké orgie a vel­mi mě tato gra­fi­ka zau­ja­la. Jako dal­ší musím vypích­nout hra­tel­nost, kte­rá byla skvě­lá. I když mě nikdy Wormsíci neza­u­ja­li po stra­ně sin­glepla­ye­ru, u Worms 3D jsem sing dohrál a byl jsem s ním spo­ko­jen. Bylo to pří­jem­né a nápa­di­té zpes­t­ře­ní běž­né­ho mul­tipla­ye­ru.

Multiplayer má ovšem oprav­do­vé grá­dy a pokud seže­ne­te par­tu přá­tel ať už u jed­no­ho PC, nebo po síti, pak zaži­je­te tu pra­vou zába­vu. Ve hře Worms 3D jsou úžas­né ani­ma­ce a hláš­ky, kte­ré vás vždy roze­smě­jí a kupo­di­vu po něja­ké době neo­mr­zí. Hra nabí­zí spous­tu map ke hra­ní a bonu­so­vé zbra­ně, kte­ré jsou někdy vtip­ně nakres­le­né.

Hra Worms 3D je pros­tě jedi­neč­ná a za cenu 139,-Kč si ji může dovo­lit kaž­dý. Nevěříte, že sto­jí tak málo? Pak si samy pro­jeď­te pár e-shopů a uvi­dí­te, že za málo peněz může­te nakou­pit hod­ně muzi­ky. Skvělá hra, kte­rá obsa­hu­je krás­né nové 3D kres­le­né pro­stře­dí. Co bys­te si více od hry moh­li přát?

Tento člá­nek byl sou­čás­tí zanik­lé­ho webu 3Dmovie.cz.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 4,13899 s | počet dotazů: 245 | paměť: 56638 KB. | 29.06.2022 - 20:57:46