Hra o trůny - Za zdí (S07E06) - Znova se vrátil noční král i draci

Wall

Máme za sebou díl, kte­rý zase při­ne­sl mno­ho akce, mno­ho pře­kva­pe­ní, samo­zřej­mě i hod­ně úmr­tí, ale oče­ká­vá­ní se spl­ni­lo. Znova se vrá­til noč­ní král i dra­ci. Hodně to epi­zo­du vyzdvih­lo z pod­prů­měr­ných výšin.

Je vidět, že už sce­náris­té nevy­mýš­le­jí svůj pří­běh pod­le knih, mají napros­tou vol­nost se svý­mi před­sta­va­mi, jak by měl pří­běh pokra­čo­vat, aby byl láka­vý pro fanouš­ky.

Tentokrát nás čeka­jí pou­ze dva pří­běhy. Důležitý pří­běh Jona Sněha, jeho par­ty, a Ariina a Sansina pře o his­to­rii jejich před­ků. Opravdu nej­za­jí­ma­věj­ší pří­běh se ode­hra­je za zdí, kde na všech­ny živé lidi čeká ješ­tě vět­ší armá­da mrtvých bílých chod­ců v popře­dí se Zimním krá­lem. Samozřejmě má důle­ži­tý účel i Daenerys, kte­rou její činy za zdí také pozna­me­na­jí.

Tento díl reží­ro­val po dlou­hé době reži­sér vel­ko­fil­mů (dru­hý Thor, pátý Terminator). Je dob­ře, že se vrá­til, aby zve­dl úro­veň letoš­ní sezo­ny. Samozřejmě, že tu také máme něko­lik dlou­hých čás­tí s dia­lo­gy mezi posta­va­mi, ale koneč­ně to není jenom o plká­ní. Dialogy jsou dosta­teč­ně krát­ké na to, aby se řeklo všech­no důle­ži­té mezi posta­va­mi a nemu­se­lo se nud­ně čekat na konec a dal­ší nud­ný dia­log.

Během akce za zdí na seve­ru se zase pořád něco děje, sever s mrt­vou armá­dou bílých chod­ců v krá­lov­ství noč­ní­ho krá­le není vůbec bez­pe­čí. Ti, co žijí, nemu­sí zůstat živí dlou­ho.

Na celém seri­á­lu je oprav­du vidět jeho cena. HBO dosta­teč­ně spon­zo­ru­je her­ce i tri­ka­ře, aby dra­ky i nemrt­vé bílé chod­ce ztvár­ni­li oprav­du reál­ně. Když jsem se tak rych­le podí­val na koneč­né titul­ky, mrkl na mě název „Weta Digital, kte­rá sto­jí za vel­ko­fil­my.

Je dob­ře, že kabe­lov­ka oprav­du do seri­á­lu vrá­tí pení­ze, a tak nás čeká mno­ho úchvat­ných zábě­rů, scén, kde jedi­ný­mi živý­mi jsou pou­ze her­ci z Jonovi par­ty. Ostatní je pou­ze počí­ta­čo­vé, ale vytvo­ře­no tak dob­ře, že roz­dí­ly mezi reál­ný­mi a CGI her­ci nejsou vůbec vidět.

Letošní sezo­na seri­á­lu kon­čí. Jako obvykle je před­po­sled­ní díl nej­lep­ší. Jsem zvě­da­vý na sed­mý posled­ní díl, kdy se Jon, Cersei i Daenerys set­ka­jí na jed­nom mís­tě.

Mé cel­ko­vé hod­no­ce­ní epi­zo­dy je 80 %. Příběh za zdí je na 90 %,Na Zimohradu na 85 % a zby­tek do 80 % udě­la­jí  Daenerys a Tyrion na Dračím kame­ni.


Děkuji Karolině Koblížkové za korek­tor­ské prá­ce 🙂

Shrnutí
Datum recen­ze
Název polož­ky
Hra o trů­ny - Za zdí (S07E06)
Hodnocení polož­ky
41star1star1star1stargray


Ohodnoťte článek


Části seriálu:  Hra o trůny


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Hra o trůny - Spravedlnost pro královnu (S07E03) - setkání Daenerys a Jona10. dubna 2019 Hra o trůny - Spravedlnost pro královnu (S07E03) - setkání Daenerys a Jona Tak  ještě čtyři díly, než bude konec letošní sezony. A začínám opravdu nadávat. Asi se prostě tvůrcům nedaří naladit moji pozornost na správnou vlnu. Čekal jsem, že se další díl to trochu […]
  • Hra o trůny - Dračí kámen (S07E01) - bílí chodci pokračují směr jih8. dubna 2019 Hra o trůny - Dračí kámen (S07E01) - bílí chodci pokračují směr jih Mezi prvními hvězdami, které nově patří mezi herecké osazenstvo, je Jim Broadbent a Ed Sheeran. První z nich bude mít určitě velkou a důležitou roli. Druhý asi moc dlouho nezůstane, […]
  • Hra o trůny - Za bouře zrozená (S07E02) - Nudná Cersei9. dubna 2019 Hra o trůny - Za bouře zrozená (S07E02) - Nudná Cersei Je vidět, že nás čeká méně epizod, než v předchozích sezonách, a tak se opravdu musí v každém díle něco dít. Začneme nudně, v Králově přístavišti se prozatím nic neděje, Cersei pořád […]
  • S07E02: Stormborn25. července 2017 S07E02: Stormborn Obsah druhé epizody sedmé série seriálu Hra o Trůny. Dračí Kámen Daenerys se svými rádci představuje svým spojencům (Olenna Redwyne a Ellaria Písek s dcerami)  plán na vpadnutí do […]
  • S07E01: Dragonstone18. července 2017 S07E01: Dragonstone Obsah prvního dílu 7. sezóny seriálu Hra o trůny. Panství Freyů Walder Frey uspořádá hostinu pro své příbuzné a vazaly. Nalije jim víno a oslavuje vítězství nad Starky, svým dcerám […]
  • S07E03: The Queen's Justice4. srpna 2017 S07E03: The Queen's Justice Obsah třetího dílu sedmé sezóny seriálu Hra o trůny. Jonova linka Jon se svou družinou se setká s Daenerys na jejím hradě. Uvítá jej Tyrion a návštěvě vezme zbraně. Během cesty dovnitř […]
  • The Last of the Starks (S08E04) - Daenerys je u Králova přístaviště10. května 2019 The Last of the Starks (S08E04) - Daenerys je u Králova přístaviště Druhá půlka začíná tam, kde předchozí díl skončil. Zimohrad se ubránil před nemrtvými a díky Aryi zemřel i Zimní král. Čtvrtá epizoda je také dlouhá, protože se musí příběh hodně posunout […]
  • Hra o trůny - trailer na poslední (osmou) sezónu5. března 2019 Hra o trůny - trailer na poslední (osmou) sezónu Osmá sezóna, která přijde na HBO v dubnu, má první trailer. https://youtu.be/rlR4PJn8b8I
  • Hra o trůny: S08E02: A Knight of the Seven Kingdoms22. dubna 2019 Hra o trůny: S08E02: A Knight of the Seven Kingdoms Druhý díl nám přinesl jenom Zimohrad. První bitva nás čeká v následujícím díle, a tak se konečně vyřeší všechny věci, co nás napadnou. Z Lady Brien se stane rytíř, Daenerys se dozví […]
  • Hra o trůny - The Long Night (S08E03) - Bitva o Zimohrad končí!30. dubna 2019 Hra o trůny - The Long Night (S08E03) - Bitva o Zimohrad končí! Tak máme za sebou největší bitvu v seriálovém prostředí, bitvu o Zimohrad, a já bohudík patřím k těm, kteří si poslední díl první půlky poslední sezóny seriálu Hra o trůny […]
Další naše články...