Hra o trůny - Za bouře zrozená (S07E02) - Nudná Cersei

game

Je vidět, že nás čeká méně epi­zod, než v před­cho­zích sezo­nách, a tak se oprav­du musí v kaž­dém díle něco dít. Začneme nud­ně, v Králově pří­sta­viš­ti se pro­za­tím nic nedě­je, Cersei pořád při­pra­vu­je své činy tak, aby doká­za­la sama vlád­nout, na Zimohradě si John Sníh postup­ně upev­ňu­je svo­ji pozi­ci jako král Severu. Jako jedi­ný král ví, co čeká krá­lov­ství v zimě, a tak hle­dá spo­jen­ce, kte­rý by nechtěl bojo­vat pro­ti ostat­ním krá­lov­stvím, ale pro­ti nemrt­vým a jejich krá­lům.

Další čás­ti epi­zo­dy, pří­běh Aryy i Sama, byly zno­vu tro­chu nejí­ma­vé.

Poslední dese­ti­mi­nu­tov­ka byla o dost záživ­něj­ší a koneč­ně nás čeka­la krev a pořád­né sou­bo­je, ten­to­krát na vodě. Bohužel ale byla bitva krát­ká, mrtvých bylo hod­ně a dokon­ce nás čeka­la smrt něko­li­ka oblí­be­ných postav.

Díl v režii Marka Myloda při­ne­sl oprav­du hod­ně pře­kva­pe­ní, mno­ho změn a mno­ho smr­ti. Je ale vidět, že už za pří­bě­hem nesto­jí spi­so­va­te­lův um, ale pou­ze sce­náris­té, kte­ří si už moc nepo­ra­dí s pří­bě­hem, kte­rý se mílo­vý­mi kro­ky blí­ží ke kon­ci. Říkám si, že nám urči­tě necha­jí mno­ho postav umřít, aby se v posled­ní sezó­ně moh­lo roz­hod­nout, zda­li celý kon­ti­nent zemře, nebo bude vlád­nout celé­mu krá­lov­ství pou­ze jeden král nebo krá­lov­na.

Myslím si, že celá sezó­na bude hod­ně uspě­cha­ná a tele­viz­ním fanouškům budou hod­ně chy­bět roz­vět­ve­né pří­běhy, kte­ré mají jed­no spo­leč­né - vše se při­pra­vu­je k vel­kým činům. Na posled­ních dílech vidím pros­tě tro­chu rych­lost, při kte­ré nema­jí fanouš­ci mož­nost vychut­nat poma­lý postup k finál­ní­mu dílu sezo­ny.

Epizoda pro­to pat­ří ke slab­ším. Od prv­ní­ho dílu jsme dosta­li to, co jsme čeka­li, dru­hý díl je pro mě zkla­má­ním. Nevím, jak bude pří­běh pokra­čo­vat, ale zdá se mi, že před úpl­ným kon­cem celé­ho seri­á­lu při­jde něko­lik oprav­du špat­ných epi­zod.


Děkuji Karolině Koblížkové za korek­tor­ské prá­ce 🙂

Shrnutí
Datum recen­ze
Název polož­ky
Hra o trů­ny - Za bou­ře zro­ze­ná (S07E02)
Hodnocení polož­ky
21star1stargraygraygray


Hra o trůny - Za bouře zrozená (S07E02) - Nudná Cersei
Hodnocení: 1 - ‎9 hl.


Části seriálu:  Hra o trůny


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Hra o trůny - Dračí kámen (S07E01) - bílí chodci pokračují směr jih8. dubna 2019 Hra o trůny - Dračí kámen (S07E01) - bílí chodci pokračují směr jih Mezi prvními hvězdami, které nově patří mezi herecké osazenstvo, je Jim Broadbent a Ed Sheeran. První z nich bude mít určitě velkou a důležitou roli. Druhý asi moc dlouho nezůstane, […]
  • Hra o trůny - Spravedlnost pro královnu (S07E03) - setkání Daenerys a Jona10. dubna 2019 Hra o trůny - Spravedlnost pro královnu (S07E03) - setkání Daenerys a Jona Tak  ještě čtyři díly, než bude konec letošní sezony. A začínám opravdu nadávat. Asi se prostě tvůrcům nedaří naladit moji pozornost na správnou vlnu. Čekal jsem, že se další díl to trochu […]
  • S07E01: Dragonstone18. července 2017 S07E01: Dragonstone Obsah prvního dílu 7. sezóny seriálu Hra o trůny. Panství Freyů Walder Frey uspořádá hostinu pro své příbuzné a vazaly. Nalije jim víno a oslavuje vítězství nad Starky, svým dcerám […]
  • S07E03: The Queen's Justice4. srpna 2017 S07E03: The Queen's Justice Obsah třetího dílu sedmé sezóny seriálu Hra o trůny. Jonova linka Jon se svou družinou se setká s Daenerys na jejím hradě. Uvítá jej Tyrion a návštěvě vezme zbraně. Během cesty dovnitř […]
  • S07E02: Stormborn25. července 2017 S07E02: Stormborn Obsah druhé epizody sedmé série seriálu Hra o Trůny. Dračí Kámen Daenerys se svými rádci představuje svým spojencům (Olenna Redwyne a Ellaria Písek s dcerami)  plán na vpadnutí do […]
  • Hra o trůny - trailer na poslední (osmou) sezónu5. března 2019 Hra o trůny - trailer na poslední (osmou) sezónu Osmá sezóna, která přijde na HBO v dubnu, má první trailer. https://youtu.be/rlR4PJn8b8I
  • The Last of the Starks (S08E04) - Daenerys je u Králova přístaviště10. května 2019 The Last of the Starks (S08E04) - Daenerys je u Králova přístaviště Druhá půlka začíná tam, kde předchozí díl skončil. Zimohrad se ubránil před nemrtvými a díky Aryi zemřel i Zimní král. Čtvrtá epizoda je také dlouhá, protože se musí příběh hodně posunout […]
  • Hra o trůny: S08E02: A Knight of the Seven Kingdoms22. dubna 2019 Hra o trůny: S08E02: A Knight of the Seven Kingdoms Druhý díl nám přinesl jenom Zimohrad. První bitva nás čeká v následujícím díle, a tak se konečně vyřeší všechny věci, co nás napadnou. Z Lady Brien se stane rytíř, Daenerys se dozví […]
  • Hra o trůny - The Long Night (S08E03) - Bitva o Zimohrad končí!30. dubna 2019 Hra o trůny - The Long Night (S08E03) - Bitva o Zimohrad končí! Tak máme za sebou největší bitvu v seriálovém prostředí, bitvu o Zimohrad, a já bohudík patřím k těm, kteří si poslední díl první půlky poslední sezóny seriálu Hra o trůny […]
  • Hra o trůny - Krev mé krve (S06E06) - Bran je nyní Tříoká vrána31. března 2019 Hra o trůny - Krev mé krve (S06E06) - Bran je nyní Tříoká vrána Tak až máme 6. díl. Jako každý díl na nás čeká na několik překvapení, nový hrad a další návrat postavy až z první série. Shrnuje se k bitvám, které nás čekají určitě na konci série, […]
Další naše články...