Hra o trůny - Východní hlídka (S07E05) - seznamte se s Východní hlídkou

game of thrones episode 5 hbo 63b21372 7d80 11e7 ba32 a280bea68af6

   Není čas ztrá­cet čas. Alespoň tak se to na začát­ku dílu zdá a my pokra­ču­je­me přes­ně tam, kde před­cho­zí díl skon­čil - na spá­le­niš­ti po bitvě Dothraků s Lannistery a cli­f­fhan­ger z před­cho­zí­ho dílu je vyře­šen hned v prv­ních sekun­dách.

   Navzdory názvu dílu drti­vou vět­ši­nu sto­pá­že strá­ví­me již­ně od Zimohradu a jis­tě už víte, že loka­ce, kte­ré v daném dílu navští­ví­me jsou zapra­co­vá­ny vždy už v úvod­ní zněl­ce. Že se podí­vá­me na Dračí kámen, do Králova pří­sta­viš­tě i na Zimohrad je už cel­kem jas­né, mezi kaž­do­tý­den­ní stá­li­ce pat­ří i Citadela a nově navští­ví­me v názvu uve­de­nou Východní hlíd­ku.

   Pátý díl se nese v duchu něko­li­ka zásad­něj­ších odha­le­ní a něko­li­ka (někdy i dost neče­ka­ných) zno­vushle­dá­ní. Žádnou vel­kou akci tedy dnes neče­kej­te. Na Východní hlíd­ku se podí­vá­me až v samot­ném závě­ru dílu a strá­ví­me tam zhru­ba tak pět minut a vypa­dá to, že příš­tě už se dočká­me na seve­ru pořád­né akce, i když nový Tvrdodomov nás prav­dě­po­dob­ně neče­ká.

   Východní hlíd­ka je spíš odleh­če­něj­ším pří­spěv­kem do zatím parád­ní sed­mé řady. Najdete se tu mís­to pro humor a něko­lik úsměv­ných oka­mži­ků, u kte­rých se ne náho­dou téměř vždy vysky­tu­je bod­rý paše­rák Davos Mořský, jis­kře­ní mezi Dany a Jonem pokra­ču­je a něja­ké ty intri­ky jsou také roze­hrá­ny. Bohužel tro­chu ruši­vým prv­kem už je pak zrych­le­né ces­to­vá­ní po Západozemí. To, co v prv­ních řadách zabra­lo někdy i víc jak polo­vi­nu řady, je teď vyře­še­no jedi­ným stři­hem a jed­na posta­va se zvlád­ne během jed­no­ho dílu z Králova pří­sta­viš­tě dostat přes Dračí kámen až na Východní hlíd­ku.

   Do kon­ce řady nám zbý­va­jí už jen dva díly a i když byl pátý díl spí­še tako­vým inter­mez­zem, tak roz­hod­ně nenu­dí a i přes výtku v podo­bě zápa­do­zem­ské­ho tele­por­tu se tak pro mě jed­ná zatím jed­no­znač­ně o nej­lep­ší řadu.

70%

Shrnutí
Datum recen­ze
Název polož­ky
Hra o trů­ny - Východní hlíd­ka
Hodnocení polož­ky
41star1star1star1stargray


Hra o trůny - Východní hlídka (S07E05) - seznamte se s Východní hlídkou
Hodnocení: 3 - ‎2 hl.


Části seriálu:  Hra o trůny


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • The Last of the Starks (S08E04) - Daenerys je u Králova přístaviště10. května 2019 The Last of the Starks (S08E04) - Daenerys je u Králova přístaviště Druhá půlka začíná tam, kde předchozí díl skončil. Zimohrad se ubránil před nemrtvými a díky Aryi zemřel i Zimní král. Čtvrtá epizoda je také dlouhá, protože se musí příběh hodně posunout […]
  • Hra o trůny - Dračí kámen (S07E01) - bílí chodci pokračují směr jih8. dubna 2019 Hra o trůny - Dračí kámen (S07E01) - bílí chodci pokračují směr jih Mezi prvními hvězdami, které nově patří mezi herecké osazenstvo, je Jim Broadbent a Ed Sheeran. První z nich bude mít určitě velkou a důležitou roli. Druhý asi moc dlouho nezůstane, […]
  • Hra o trůny - Za bouře zrozená (S07E02) - Nudná Cersei9. dubna 2019 Hra o trůny - Za bouře zrozená (S07E02) - Nudná Cersei Je vidět, že nás čeká méně epizod, než v předchozích sezonách, a tak se opravdu musí v každém díle něco dít. Začneme nudně, v Králově přístavišti se prozatím nic neděje, Cersei pořád […]
  • Hra o trůny - Spravedlnost pro královnu (S07E03) - setkání Daenerys a Jona10. dubna 2019 Hra o trůny - Spravedlnost pro královnu (S07E03) - setkání Daenerys a Jona Tak  ještě čtyři díly, než bude konec letošní sezony. A začínám opravdu nadávat. Asi se prostě tvůrcům nedaří naladit moji pozornost na správnou vlnu. Čekal jsem, že se další díl to trochu […]
  • S07E02: Stormborn25. července 2017 S07E02: Stormborn Obsah druhé epizody sedmé série seriálu Hra o Trůny. Dračí Kámen Daenerys se svými rádci představuje svým spojencům (Olenna Redwyne a Ellaria Písek s dcerami)  plán na vpadnutí do […]
  • Hra o trůny - trailer na poslední (osmou) sezónu5. března 2019 Hra o trůny - trailer na poslední (osmou) sezónu Osmá sezóna, která přijde na HBO v dubnu, má první trailer. https://youtu.be/rlR4PJn8b8I
  • S07E01: Dragonstone18. července 2017 S07E01: Dragonstone Obsah prvního dílu 7. sezóny seriálu Hra o trůny. Panství Freyů Walder Frey uspořádá hostinu pro své příbuzné a vazaly. Nalije jim víno a oslavuje vítězství nad Starky, svým dcerám […]
  • S07E03: The Queen's Justice4. srpna 2017 S07E03: The Queen's Justice Obsah třetího dílu sedmé sezóny seriálu Hra o trůny. Jonova linka Jon se svou družinou se setká s Daenerys na jejím hradě. Uvítá jej Tyrion a návštěvě vezme zbraně. Během cesty dovnitř […]
  • Hra o trůny - The Long Night (S08E03) - Bitva o Zimohrad končí!30. dubna 2019 Hra o trůny - The Long Night (S08E03) - Bitva o Zimohrad končí! Tak máme za sebou největší bitvu v seriálovém prostředí, bitvu o Zimohrad, a já bohudík patřím k těm, kteří si poslední díl první půlky poslední sezóny seriálu Hra o trůny […]
  • Hra o trůny: S08E02: A Knight of the Seven Kingdoms22. dubna 2019 Hra o trůny: S08E02: A Knight of the Seven Kingdoms Druhý díl nám přinesl jenom Zimohrad. První bitva nás čeká v následujícím díle, a tak se konečně vyřeší všechny věci, co nás napadnou. Z Lady Brien se stane rytíř, Daenerys se dozví […]
Další naše články...