Kritiky.cz > TV Recenze > Hra o trůny - Válečná kořist (S07E04) - Arya je největší bad-ass Stark

Hra o trůny - Válečná kořist (S07E04) - Arya je největší bad-ass Stark

image
   V epi­zo­dě The Spoils of War pokra­ču­je­me tam, kde jsme v před­cho­zí sko­či­li. Jaime, Bronn a Tarlyové  jsou na ces­tě z Vysoké zahra­dy spo­lu s kořis­tí, kte­rou tam zís­ka­li. Pro Cersei v Králově pří­sta­viš­ti to zna­me­ná mož­nost spla­tit dluh Železné ban­ce v Braavosu a násled­né zís­ká­ní jejich důvě­ry a dal­ší finanč­ní pod­po­ry.

   Téměř celou prv­ní polo­vi­nu dílu se více­mé­ně jen poví­dá a nej­vět­ší pro­stor zde dosta­nou dvoj­ča­ta Lannisterovi i když jsou kaž­dý někde jin­de a čas si udě­lá­me i na návště­vu Dračího kame­ne, kde pokra­ču­jí jed­ná­ní mezi Jonem a Daenerys.

   V dru­hé polo­vi­ně se pak pře­su­ne­me na Zimohrad, kde dojde k dal­ší­mu rodin­né­mu zno­vushle­dá­ní a tady už se nikdo nesna­ží o vyvo­lá­ní doje­tí, ale spíš o roš­ťác­ký úškle­bek, pro­to­že Arya je aktu­ál­ně ten nej­vět­ší bad-ass Stark a její (byť jen tré­nin­ko­vý) sou­boj je hod­ně vyda­ře­ná zále­ži­tost.

   Jak už je ale v této řadě zvy­kem, to nej­lep­ší si tvůr­ci necha­li do samot­né­ho závě­ru epi­zo­dy a i když dostá­vá­me his­to­ric­ky nej­krat­ší díl, tak prá­vě v jeho posled­ní dese­ti­mi­nu­tov­ce nám to tvůr­ci vykom­pen­zu­jí více než vrcho­va­tou měrou a musím říct, že mi při­jde tro­chu ško­da, že se závěr nena­tá­hl ješ­tě ale­spoň o pět minut, ale asi musí zůstat zacho­ván poměr CGI a dél­ky epi­zo­dy, abychom se toho nej­vět­ší­ho náře­zu (dou­fej­me) dočka­li v závě­ru sezó­ny.

   Sice jsme se nedo­sta­li opět ke všem hrá­čům a někte­ré dějo­vé lin­ky zatím zůstá­va­jí bez posu­nu (Ohař, Jorrah, Chodci, Daario (?), Sam, Euron, Šedý červ), ale tím, že se vše důle­ži­té ode­hrá­vá v Západozemí se hýbe­me kupře­du vel­kou rych­los­tí a vál­ka Lannisterů pro­ti zbyt­ku svě­ta je z atmo­sfé­ry kaž­dé­ho dílu cítit.

Shrnutí
Datum recen­ze
Název polož­ky
Hra o trů­ny - Válečná kořist (S07E04)
Hodnocení polož­ky
51star1star1star1star1star


Ohodnoťte článek


Části seriálu:  Hra o trůny


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Hra o trůny - Východní hlídka (S07E05) - seznamte se s Východní hlídkou12. dubna 2019 Hra o trůny - Východní hlídka (S07E05) - seznamte se s Východní hlídkou    Není čas ztrácet čas. Alespoň tak se to na začátku dílu zdá a my pokračujeme přesně tam, kde předchozí díl skončil - na spáleništi po bitvě Dothraků s Lannistery a cliffhanger z […]
  • Hra o trůny - Dračí kámen (S07E01) - bílí chodci pokračují směr jih8. dubna 2019 Hra o trůny - Dračí kámen (S07E01) - bílí chodci pokračují směr jih Mezi prvními hvězdami, které nově patří mezi herecké osazenstvo, je Jim Broadbent a Ed Sheeran. První z nich bude mít určitě velkou a důležitou roli. Druhý asi moc dlouho nezůstane, […]
  • Hra o trůny - Spravedlnost pro královnu (S07E03) - setkání Daenerys a Jona10. dubna 2019 Hra o trůny - Spravedlnost pro královnu (S07E03) - setkání Daenerys a Jona Tak  ještě čtyři díly, než bude konec letošní sezony. A začínám opravdu nadávat. Asi se prostě tvůrcům nedaří naladit moji pozornost na správnou vlnu. Čekal jsem, že se další díl to trochu […]
  • Hra o trůny - Za bouře zrozená (S07E02) - Nudná Cersei9. dubna 2019 Hra o trůny - Za bouře zrozená (S07E02) - Nudná Cersei Je vidět, že nás čeká méně epizod, než v předchozích sezonách, a tak se opravdu musí v každém díle něco dít. Začneme nudně, v Králově přístavišti se prozatím nic neděje, Cersei pořád […]
  • S07E01: Dragonstone18. července 2017 S07E01: Dragonstone Obsah prvního dílu 7. sezóny seriálu Hra o trůny. Panství Freyů Walder Frey uspořádá hostinu pro své příbuzné a vazaly. Nalije jim víno a oslavuje vítězství nad Starky, svým dcerám […]
  • S07E02: Stormborn25. července 2017 S07E02: Stormborn Obsah druhé epizody sedmé série seriálu Hra o Trůny. Dračí Kámen Daenerys se svými rádci představuje svým spojencům (Olenna Redwyne a Ellaria Písek s dcerami)  plán na vpadnutí do […]
  • S07E03: The Queen's Justice4. srpna 2017 S07E03: The Queen's Justice Obsah třetího dílu sedmé sezóny seriálu Hra o trůny. Jonova linka Jon se svou družinou se setká s Daenerys na jejím hradě. Uvítá jej Tyrion a návštěvě vezme zbraně. Během cesty dovnitř […]
  • The Last of the Starks (S08E04) - Daenerys je u Králova přístaviště10. května 2019 The Last of the Starks (S08E04) - Daenerys je u Králova přístaviště Druhá půlka začíná tam, kde předchozí díl skončil. Zimohrad se ubránil před nemrtvými a díky Aryi zemřel i Zimní král. Čtvrtá epizoda je také dlouhá, protože se musí příběh hodně posunout […]
  • Hra o trůny - Winterfell (S08E01) - Bílý chodci jdou směr jih15. dubna 2019 Hra o trůny - Winterfell (S08E01) - Bílý chodci jdou směr jih Tak první díl už je online! A co jsme očekávali, to jsme dostali. Završení devíti-leté historie, která bude zakončena v tom nejlepším. Minulou sezónu jsme opustili útokem na Východní […]
  • Hra o trůny - Winterfell15. dubna 2019 Hra o trůny - Winterfell Příběh prvního dílu poslední série. Královo přístaviště Qyburn imformujte Cersei, že je poražena východní hlídka. Královna přivítá koupené vojsko a i přes svůj prvotní odpor se vyspí s […]