Kritiky.cz > Spoilery > Hra o trůny – The Red Woman (S06E01)

Hra o trůny – The Red Woman (S06E01)

Hra03
Hra03
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Přinášíme obsah prv­ní­ho dílu šes­té sezó­ny seri­á­lu HBO.

Na Severu

Představitelka „Rudé ženy“ Melisandry Carice van Houten
Na Zimohradě truch­lí Ramsay (Iwan Rheon) nad smr­tí Myrandy (Charlotte Hope), ale slu­ho­vi při­ka­zu­je, že její mrt­vo­la má být pou­ži­ta jako krme­ní pro psy, niko­liv pohřbe­na. Jeho otec Roose Bolton (Michael McElhatton) ho varu­je, že i přes jejich vítěz­ství nad Stannisem Baratheonem, by v budouc­nu moh­li čelit hně­vu Lannisterů, a jako tako­vý, musí zajis­tit loa­ja­li­tu rodů na Severu. Viní Ramsayho ze ztrá­ty Sansy (Sophie Turner), kte­rá by jako dítě Eddarda Starka, moh­la být pou­ži­ta jako man­žel­ka hla­vy Severu. Roose hro­zí Ramsaymu, že pokud se mu ji nepo­da­ří najít, udě­lá za své­ho nástup­ce jeho dosud nena­ro­ze­né­ho syna.

Mezitím Sansa a Theon (Alfie Allen) prcha­jí přes neda­le­ké lesy. Jsou však nale­ze­ní Boltonovými vojá­ky, na kte­ré ale poslé­ze zaú­to­čí a zabi­jí je Brienne (Gwendoline Christie) a Podrick Payne (Daniel Portman) a zachrá­ní je tak. Theon zabi­je jed­no­ho z vojá­ků a zachrá­ní tak Podrickovi život. Brienne opět nabí­zí Sanse své služ­by, kte­rá je ten­to­krát při­jme.

V Dorne

Doran Martell (Alexander Siddig) obdr­ží zprá­vu o smr­ti Myrcelly a je roz­ru­še­ný, avšak on i Areo Hotah (DeObia Oparei) jsou vzá­pě­tí zavraž­dě­ni Ellarií (Indira Varma) a Tyene (Rosabell Laurenti Sellers), zatím­co palá­co­ví strá­ží této rebe­lii při­hlí­ží bez povšim­nu­tí. Ellaria při tom řek­ne Doranovi, že jeho lidé byli nespo­ko­je­ní s jeho nečin­nos­tí pro­ti Lannisterům. Jak Doran zemře, pro­sí aby ušet­ři­ly ale­spoň život jeho jedi­né­ho syna, ale Ellaria sli­bu­je, že sla­bí lidé nikdy nebu­dou vlád­nout Dorne zno­vu.

V Královském přístavišti[editovat | edi­to­vat zdroj]
Jaime Lannister (Nikolaj Coster-Waldau) při­plou­vá do Králova pří­sta­viš­tě nesou­cí mrt­vě tělo Myrcelly a vra­cí se ke své sestře Cersei (Lena Headey). Ta mu vyprá­ví pro­roc­tví, kte­ré jí Maggy Žába řek­la jako dítě­ti, když jí bylo řeče­no, že všech­ny její děti zemřou před ní a nikdo ji nezbu­de. Jaime se sli­bu­je pomstít všem, kte­ří ublí­ží Lannisterům a chce, aby mu Cersei zůsta­la nablíz­ku.

Na dru­hé stra­ně měs­ta, Margaery (Natalie Dormer), kte­rá je stá­le drže­na v sep­tu, hovo­ří s Nejvyšším vrab­čá­kem (Jonathan Pryce). Prosí ho, aby se moh­la setkat s bra­t­rem, on jí to ale nedo­vo­lí.

Doranův syn Trystane Martell (Toby Sebastian) je stá­le ješ­tě na své lodi, kte­rá zakot­vi­la v Králově pří­sta­viš­ti, kde zdo­bí kame­ny pro Myrcellyn pohřeb. Obara (Keisha Castle-Hughes) a Nymeria (Jessica Henwick) jsou v palub­ní jeho lodi a vstou­pí do jeho kabi­ny, aby jej zabi­ly. Trystane vyzve k sou­bo­ji Nymerii, nako­nec jej ale zeza­du pro­bod­ne Obara.

V Meereenu

Tyrion (Peter Dinklage) a Varys (Conleth Hill) se pro­há­ze­jí uli­ce­mi, kte­ré jsou z důvo­du nepří­tom­nos­ti Daenerys a stra­chu ze Synů Harpyje z vel­ké čás­ti prázd­né. Tyrion si vší­má, že počet nepřá­tel Daenerys ros­te, včet­ně býva­lých otro­ků a mis­trů. Varys mu sli­bu­je, že jeho špi­o­ni najdou vůd­ce Synů Harpyje. Oba pak uvi­dí, že někdo zapá­lil lod­ní pří­stav v Meereenu a Tyrion si rázem uvě­do­mí, že Daenerysiny síly (lodě) nebu­dou schop­ny plout do Westerosu.

U Dothraků

Daario (Michiel Huisman) a Jorah (Iain Glen) i nadá­le pát­ra­jí po Daenerys (Emilia Clarke). Jorah si taj­ně vší­má zhor­šu­jí­cí­ho se naka­že­ní šedým lupem, ale i nadá­le ho udr­žu­je v taj­nos­ti. Najdou její prs­ten ve stře­du otis­ků tisí­ce kopyt, z čehož odvo­dí, že byla zaja­ta Dothraky.

Mnoho mílí dale­ko je Daenerys před­ve­de­na před kha­la Mora (Joe Naufahu) jako jejich zajat­ky­ně. Moro ji chce zpo­čát­ku jako svo­ji otro­ky­ni, ale když mu Daenerys vysvět­lí, že je vdo­vou do kha­lo­vi Drogovi, je při­nu­cen se k ní cho­vat s úctou; jak kážou tra­di­ce. Daenerys požá­dá Mora, aby se moh­la vrá­tit zpět do Meereenu, ale ten­to odmí­tá, pro­to­že vdo­vy kha­lů musí žít své živo­ty ve Vaes Dothrak, na Dothrackém posvát­ném mís­tě, jako sou­část Dosh Khaleen.

V Bravos

Arya Stark (Maisie Williams) je nyní osle­pe­na a je poslá­na žeb­rat na uli­ci. Waif, dív­ka bez tvá­ře, vyhle­dá Aryu obje­ví a nutí ji s ní bojo­vat pomo­cí dře­vě­né tyče. Arya sou­boj kvů­li sle­po­tě pro­hra­je a Waif sli­bu­je, že se vrá­tí násle­du­jí­cí den a sou­boj si zopa­ku­je.

Na zdi

Po vraž­dě Jona Sněha (Kit Harington), jeho zlo­vlk Duch začne výt, když začne vychá­zet nad Černým hra­dem slun­ce, což při­ta­hu­je pozor­nost sera Davose (Liam Cunningham), Edda (Ben Crompton) a něko­li­ka dal­ších věr­ných. Vyprostí Ducha z jeho blíz­kos­ti a vez­mou Jonovo tělo do skla­diš­tě, načež je navští­ví Melisandra (Carice Van Houten) kte­rou trá­pí, že ve své vizi v pla­me­nech vidě­la Jona v bitvě o Zimohrad. Jeho věr­ní a bojác­ní se zamknout před vzbou­řen­ci, s výjim­kou Edda, kte­rý se poti­chu vytra­tí z Černého hra­du, aby zajis­til pomoc od Divokých.

Ser Alliser (Owen Teale) svo­lá­vá dal­ší čer­né bra­t­ry a pře­bí­rá odpo­věd­nost za vraž­du Jona. Několik čer­ných brat­ří obvi­ňu­je Thorna a dal­ší důstoj­ní­ky ze zra­dy, ale Thorne má vět­ši­nu z nich na své stra­ně, a řek­ne jim, že pokud by ho neza­bil, tak by Jon zni­čil Noční hlíd­ku tím, že spo­lu­pra­co­val s Divokými. Alliser a ostat­ní vzbou­řen­ci pak obklo­pu­jí skla­diš­ti a sli­bu­jí Davosovi a Jonovým věr­ným amne­stii, pokud se vzda­jí, ale záro­veň hro­zí, že zaú­to­čí v pří­pa­dě, že do sou­mra­ku neo­te­vřou dve­ře.

Na jiném mís­tě se Melisandra, kte­ré je roz­mr­ze­lá po Stannisově poráž­ce a Jonově smr­ti, chys­tá v její lož­ni­ci ke spán­ku. Když se svlé­ká, sun­dá si rubí­no­vý náhr­del­ník, a odha­lí tak své o mno­ho let star­ší tělo než se původ­ně zdá­lo být.


Detaily o článku Rudá žena


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Články převzaté z české Wikipedie.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,47657 s | počet dotazů: 260 | paměť: 61729 KB. | 30.09.2023 - 16:07:40