Kritiky.cz > Spoilery > Hra o trůny - The Broken Man (S06E07)

Hra o trůny - The Broken Man (S06E07)

HraOTruny7

Konečně jsem sepsal pří­běh z minu­lé­ho pon­dě­lí (6.6.2016), upo­zor­ňu­ji, že čte­ní člán­ků je na vlast­ní nebez­pe­čí, pro­to­že se dozví­te o návra­tu něko­li­ka postav a něko­lik zásad­ních roz­hod­nu­tí.

Příběh Aryi

Po odmít­nu­tí úko­lů pro Muže bez tvá­ře je hle­da­ná Arya Bledou hol­čič­kou. Nejprve si vyhle­dá pře­voz­ní­ka, kte­ré­mu zapla­tí pře­dem za loď a dru­hou část za luxus­ní kaju­tu. Potom při pro­cház­ce na mos­tě je napad­nu­ta Bledou hol­čič­kou, kte­rá je pře­vle­če­na za sta­ře­nu. Je pobo­da­ná do bři­cha, sko­čí do řeky, vypla­ve a ztra­tí se v davu zra­ně­ná.

Příběh Theona

Po útě­ku před svým bra­tran­cem při­stá­li Theon a jeho sest­ra ve Volantisu. Popijí pivo a Yara se sna­ží Thenovi vnu­tit dost kurá­že, aby moh­li před­stou­pit před Daenerys.

Příběh Jaimeho

Jaime s Bronnem a armá­dou při­ces­to­va­li do Řekotočí, vidí oblé­há­ní hra­du Černé ryby a neú­spěš­né vyjed­ná­vá­ní Freyů. Jaime si s Černou rybou pro­mlu­ví a navzá­jem si vymě­ní uráž­ky a dozví se, že Řekotočí Černá ryba nehod­lá opus­tit a že vydr­ží se svý­mi záso­ba­mi více než 2 roky.

V králově přístavišti.

Královna je zpět na trů­ně. Ona a její man­žel král se sta­li sym­bo­lem Vrabčáků. Královna Margaery se uka­zu­je, že se pod­ří­ze­ná sek­tou Vrabčáků, ale během roz­ho­vo­ru se svo­jí babič­kou, kte­ré dopo­ru­čí, aby odces­to­va­la, se z názna­ků dozví­dá­me, že jenom na oko hra­je svo­jí změ­nu pova­hy. Své babič­ce dá jako sym­bol samo­stat­nos­ti nakres­le­ný obrá­zek své­ho rodu, růži.

Babička Margaery při dal­ším roz­ho­vo­ru vyč­te Cersei, že byla až moc akč­ní a že zvo­le­ní nej­vyš­ší­ho Vrabčáka nej­vyš­ším sep­to­nem byla nej­vět­ší chy­ba, co moh­la udě­lat.

Příběh Jona a Sansy

Jon a Sansa postup­ně navště­vu­jí své pod­ří­ze­né (za živo­ta jejich otce) rody. Snaží se vyjed­nat, aby se při­po­ji­li k jejich armá­dě a pomoh­li do dobi­tí Zimohradu, kte­ré­mu teď vlád­nou Boltonové. Úspěch je to mini­mál­ní, od někte­rých rodů nedo­sta­nou žád­né vojá­ky, od lady Lyanny Mormont, zís­ka­jí pou­ze 60 nej­lep­ších vojá­ků. Po návra­tu do leže­ní spo­čí­ta­jí vojá­ky a zjis­tí, že jejich armá­da není až tak vel­ká, tvo­ří ji naneštěs­tí nej­vět­ší pro­cen­to Divokých.

Příběh Ohaře

Ohař nako­nec pře­žil, je psy­chic­ky pozna­me­na­ný tím, že jej pora­zi­la žena (Brienne), pomo­cí Vrabčáka ve vyš­ším posta­ve­ní, kte­rý opus­til svo­jí víru, pomá­há zalo­žit novou ves­ni­ci s pomo­cí něko­li­ka desí­tek lidí.

Bohužel ves­ni­ci, kde sta­ví kos­tel, navští­ví něko­lik čle­nů Bratrstva bez pra­por­ců. Ti naplá­nu­jí útok na ves­ni­ci a během Ohařovi nepří­tom­nos­ti celou ves­ni­ci povraž­dí. Ohař pře­ži­je, a tak si vez­me seke­ru a ode­jde z povraž­de­né ves­ni­ce.

  • S07E01: Dragonstone18. července 2017 S07E01: Dragonstone Obsah prvního dílu 7. sezóny seriálu Hra o trůny. Panství Freyů Walder Frey uspořádá hostinu pro své příbuzné a vazaly. Nalije jim víno a oslavuje vítězství nad Starky, svým dcerám […] Posted in Spoilery
  • S07E02: Stormborn25. července 2017 S07E02: Stormborn Obsah druhé epizody sedmé série seriálu Hra o Trůny. Dračí Kámen Daenerys se svými rádci představuje svým spojencům (Olenna Redwyne a Ellaria Písek s dcerami)  plán na vpadnutí do […] Posted in Spoilery
  • Zhrnutie epizódy – Flash S03E22 – 94%17. května 2017 Zhrnutie epizódy – Flash S03E22 – 94% Čas beží Barry... Tím Flash čelí nepríjemnemu faktu, že do smrti Iris ostáva už len 24 hodín. Podarí sa ju Barrymu zachrániť?  Epizóda je situovaná časovo "24 hodín do smrti Iris West". […] Posted in Spoilery
  • Hra o trůny - No One (S06E08)24. června 2016 Hra o trůny - No One (S06E08) V Říční krajině Sandor Clegane známý jako Ohař vystopuje některé členy z Bratrstva bez praporců a brutálně je zabije, stále pak pokračujíc hledat jejich vůdce. Posléze narazí na Berica […] Posted in Spoilery
  • Hurvínek a kouzelné muzeum | O filmu31. srpna 2017 Hurvínek a kouzelné muzeum | O filmu Nový film Hurvínek a kouzelné muzeum vstoupí do českých kin 31. srpna 2017. Animovaný příběh pro celou rodinu vznikal více než sedm let pod vedením producenta a hlavního režiséra Martina […] Posted in Spoilery
  • Terapie III – EPIZODA 12: Čtvrtek 16:00, Hedvika a Zuzana24. ledna 2019 Terapie III – EPIZODA 12: Čtvrtek 16:00, Hedvika a Zuzana Hedvika se stále zaplétá do protimluvů. Zuzana to nevydrží a uvede věci na pravou míru: stalking probíhal jinak, než s matkou původně tvrdily. Marek si poté užívá rodinnou idylu s […] Posted in Spoilery
  • Pustina 7. díl.4. prosince 2016 Pustina 7. díl. Tak co nás bude čekat v 7. díle - 11.12.2016? Karel se pokouší zjistit pravdu o své dceři Míše. Podezřívá jednoho z chlapů z Pustiny, taxikáře Abrháma, že ví mnohem víc, než řekl […] Posted in Spoilery
  • Podivuhodná dobrodružství Vladimíra Smolíka3. dubna 2020 Podivuhodná dobrodružství Vladimíra Smolíka Když mladý génius Ládík Smolík dostane kvůli špatným známkám domácí vězení, dokáže si poradit! Naučí psa Zorra mluvit, sestrojí nafukovací vesmírnou loď a v kultovním animovaném seriálu […] Posted in Spoilery
  • Medicejové - vládcové Florencie, 3. část - Mor2. srpna 2017 Medicejové - vládcové Florencie, 3. část - Mor Ve Florencii se rozšířila morová epidemie a Medicejové dluží více peněz, než je hodnota celého jejich majetku. I když si Cosimo myslí, že by měl navzdory moru zůstat ve městě, nakonec […] Posted in Spoilery
  • Pustina 6. díl.27. listopadu 2016 Pustina 6. díl. Tak co nás bude čekat v 6. díle - 4.12.2016? Hana se snaží zjistit pravdu o Karlovi, o tom, co všechno ví o jejich dceři, i o celé jeho minulosti, kterou před ní skrýval. Navzdory […] Posted in Spoilery

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...