Hra o trůny - Rudá žena (S06E01) - Víte skutečný věk Melisandry?

Hra02

Pokračujeme v pří­bě­hu sed­mi krá­lov­ství. Opustili jsme Jona, Ariu, Sansu a dal­ší posta­vy cli­f­fhan­ge­rem, a tak se prv­ní díl věno­val tomu, aby dovy­svět­lil otáz­ky, kte­ré fanouš­ky seri­á­lu tolik trá­pi­ly. Jestli Jon pře­ži­je, kdo zachrá­nil Daenerys a dal­ší...

Jako prv­ní díl nové šes­té série není tato epi­zo­da až tak záživ­ná. Dozvíme se vět­ši­nu neza­po­vě­ze­ných otá­zek. Ale dal­ší otáz­ky, i nové, si nechá­va­jí tvůr­ci do dal­ších dílů. Znovu čeká něko­lik mrt­vol a krát­kých bitek.Hra01

Tím, že se tato epi­zo­da věno­va­la mno­ha posta­vám najed­nou, tak jsme se dozvě­dě­li jenom něko­lik kous­ků, co se vlast­ně v krá­lov­ství děje. Fanoušky seri­á­lu to ale naml­sá, pro­to­že jejich oblí­be­ným posta­vám urči­tě nesta­čí jenom krát­kých maxi­mál­ně deset minut, aby něco udě­la­ly.

Určitě je to slib­ný začá­tek, rád se podí­vám na to, jak budou pří­běhy mno­ha hlav­ních postav pokra­čo­vat. Dozvěděli jsme se také něko­lik nových zají­ma­vos­tí, o kte­rých v před­cho­zích dílech neby­la ani zmín­ka, a tak se scé­náris­tům bez kniž­ní před­lo­hy, poved­lo dob­ře vymys­let scé­na­ris­tic­ké klič­ky k tomu, aby byl seri­ál ješ­tě záživ­něj­ší.

Hra03První díl nové sezó­ny není až tak doko­na­lý, viděl jsem i lep­ší epi­zo­dy, ale jako začá­tek nové série je to vel­mi sluš­ný úvod pro dal­ších 9 dílů, kde se dozví­me dal­ší pří­běhy postav, kte­ré máme rádi. A urči­tě bude zase hod­ně uťa­tých hlav, zabi­tých vojá­ků a samo­zřej­mě i nahých muž­ských i žen­ských těl.

Mimochodem, v dru­hém díle, dle ukáz­ky, se dokon­ce i vrá­tí i posta­vy, kte­ré se v před­cho­zích séri­ích neob­je­vi­ly. A tak násle­du­jí­cím díle nás čeká jeden z posled­ních Starků, Bran, kte­rý už tro­cha vyros­tl.

Shrnutí
Datum recen­ze
Název polož­ky
Hra o trů­ny - Rudá žena (S06E01)
Hodnocení polož­ky
41star1star1star1stargray


Ohodnoťte článek


Části seriálu:  Hra o trůny


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Hra o trůny - Domů (S06E02) - Max von Sydow je tříoká vrána27. března 2019 Hra o trůny - Domů (S06E02) - Max von Sydow je tříoká vrána Scénáristé si pohráli a vymysleli zase další zápletky a další zajímavé smrti. Na rozdíl od dílu prvního, kde bylo vysvětleno několik cliffhangerů, druhý díl se pohnul dál. Všechno […]
  • Hra o trůny - Spravedlnost pro královnu (S07E03) - setkání Daenerys a Jona10. dubna 2019 Hra o trůny - Spravedlnost pro královnu (S07E03) - setkání Daenerys a Jona Tak  ještě čtyři díly, než bude konec letošní sezony. A začínám opravdu nadávat. Asi se prostě tvůrcům nedaří naladit moji pozornost na správnou vlnu. Čekal jsem, že se další díl to trochu […]
  • Hra o trůny - Dračí kámen (S07E01) - bílí chodci pokračují směr jih8. dubna 2019 Hra o trůny - Dračí kámen (S07E01) - bílí chodci pokračují směr jih Mezi prvními hvězdami, které nově patří mezi herecké osazenstvo, je Jim Broadbent a Ed Sheeran. První z nich bude mít určitě velkou a důležitou roli. Druhý asi moc dlouho nezůstane, […]
  • Hra o trůny - Za bouře zrozená (S07E02) - Nudná Cersei9. dubna 2019 Hra o trůny - Za bouře zrozená (S07E02) - Nudná Cersei Je vidět, že nás čeká méně epizod, než v předchozích sezonách, a tak se opravdu musí v každém díle něco dít. Začneme nudně, v Králově přístavišti se prozatím nic neděje, Cersei pořád […]
  • S07E03: The Queen's Justice4. srpna 2017 S07E03: The Queen's Justice Obsah třetího dílu sedmé sezóny seriálu Hra o trůny. Jonova linka Jon se svou družinou se setká s Daenerys na jejím hradě. Uvítá jej Tyrion a návštěvě vezme zbraně. Během cesty dovnitř […]
  • S07E02: Stormborn25. července 2017 S07E02: Stormborn Obsah druhé epizody sedmé série seriálu Hra o Trůny. Dračí Kámen Daenerys se svými rádci představuje svým spojencům (Olenna Redwyne a Ellaria Písek s dcerami)  plán na vpadnutí do […]
  • S07E01: Dragonstone18. července 2017 S07E01: Dragonstone Obsah prvního dílu 7. sezóny seriálu Hra o trůny. Panství Freyů Walder Frey uspořádá hostinu pro své příbuzné a vazaly. Nalije jim víno a oslavuje vítězství nad Starky, svým dcerám […]
  • Hra o trůny - Krev mé krve (S06E06) - Bran je nyní Tříoká vrána31. března 2019 Hra o trůny - Krev mé krve (S06E06) - Bran je nyní Tříoká vrána Tak až máme 6. díl. Jako každý díl na nás čeká na několik překvapení, nový hrad a další návrat postavy až z první série. Shrnuje se k bitvám, které nás čekají určitě na konci série, […]
  • Hra o trůny - Vrata (S06E05) - příběh Hodora30. března 2019 Hra o trůny - Vrata (S06E05) - příběh Hodora Tak máme za sebou půl letošní sezóny Hry o trůny. Pátý díl završil část, která za sebou nechala další nevysvětlené prvky. Ale v souladu s předchozími díly zase posunula děl dopředu, hlavně […]
  • Hra o trůny - trailer na poslední (osmou) sezónu5. března 2019 Hra o trůny - trailer na poslední (osmou) sezónu Osmá sezóna, která přijde na HBO v dubnu, má první trailer. https://youtu.be/rlR4PJn8b8I
Další naše články...