Kritiky.cz > TV Recenze > Hra o trůny - Krev mé krve (S06E06) - Bran je nyní Tříoká vrána

Hra o trůny - Krev mé krve (S06E06) - Bran je nyní Tříoká vrána

HRa06

Tak až máme 6. díl. Jako kaž­dý díl na nás čeká na něko­lik pře­kva­pe­ní, nový hrad a dal­ší návrat posta­vy až z prv­ní série. Shrnuje se k bitvám, kte­ré nás čeka­jí urči­tě na kon­ci série, pří­pad­ně na začát­ku dal­ší. Návrat k Nočním krá­lům už nově nepře­kva­pí, a tak se odbu­dou dal­ší důle­ži­té činy, kte­ré posu­nou dal­ší pří­běh o kus dál.

Tentokrát to je nej­po­ve­de­něj­ší díl. Nudné pří­běhy postav se změ­ni­ly a dosta­lo se do nich tro­cha šťá­vy, kte­rá v před­cho­zích dílech chy­bě­la. Možná v tom­to díle chy­bí tro­cha akce, ale dějo­vý­mi zvra­ty si vše scé­náris­té vyna­hra­di­li.

Šestý díl z šes­té série je teď to nej­lep­ší, co jsme za posled­ních šest týd­nů moh­li vidět, o pře­kva­pe­ní není nou­ze, a tak není nuda, ten­to­krát se poved­la i Aryina linie, a tak koneč­ně dozví­me, že je nejmlad­ší Starková pořád ješ­tě hod­ná a mož­ná, že se neho­dí na to, co si vybra­la.

Největší trhá­kem v dneš­ní pre­mi­é­ře je pří­běh v Králově pří­sta­viš­ti, kde dojde k neče­ka­né­mu nekr­va­vé­mu pře­vra­tu ve vlád­nou­cí linii. Příběh Sama a Fialky dosá­hl momen­tál­ně vrcho­lu a jako obvykle tou nejmé­ně zají­ma­vou čás­tí je pří­běh Daenerys, kte­rá už dosáh­la úpl­ně své­ho a už má nej­vět­ší armá­du v celém svě­tě.

V ukáz­ce na dal­ší díl nás čeka­jí zase nové posta­vy a schy­lu­je se k bitvě, mož­ná nejen o Zimohrad, kam se chce Sansa s Jonem vrá­tit, ale i o dal­ší hra­dy, kte­ré jsou důle­ži­té pro roz­lo­že­ní sil v celém krá­lov­ství. Celé to tak urči­tě pove­de k tomu, že se půl­ka svě­ta navzá­jem vybi­je, aby se mohl Noční král, se svo­jí armá­dou, vrh­nout na krá­lov­ství, kte­ré je v roz­kla­du, poza­bí­jet Boltony, Freye a vět­ši­nu těch zlých, kte­ří sto­jí za roz­pa­dem říše.

Shrnutí
Datum recen­ze
Název polož­ky
Hra o trů­ny - Krev mé krve (S06E06)
Hodnocení polož­ky
41star1star1star1stargray


Ohodnoťte článek


Části seriálu:  Hra o trůny


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Hra o trůny - Vrata (S06E05) - příběh Hodora30. března 2019 Hra o trůny - Vrata (S06E05) - příběh Hodora Tak máme za sebou půl letošní sezóny Hry o trůny. Pátý díl završil část, která za sebou nechala další nevysvětlené prvky. Ale v souladu s předchozími díly zase posunula děl dopředu, hlavně […]
  • Hra o trůny - Dračí kámen (S07E01) - bílí chodci pokračují směr jih8. dubna 2019 Hra o trůny - Dračí kámen (S07E01) - bílí chodci pokračují směr jih Mezi prvními hvězdami, které nově patří mezi herecké osazenstvo, je Jim Broadbent a Ed Sheeran. První z nich bude mít určitě velkou a důležitou roli. Druhý asi moc dlouho nezůstane, […]
  • Hra o trůny - Spravedlnost pro královnu (S07E03) - setkání Daenerys a Jona10. dubna 2019 Hra o trůny - Spravedlnost pro královnu (S07E03) - setkání Daenerys a Jona Tak  ještě čtyři díly, než bude konec letošní sezony. A začínám opravdu nadávat. Asi se prostě tvůrcům nedaří naladit moji pozornost na správnou vlnu. Čekal jsem, že se další díl to trochu […]
  • Hra o trůny - Za bouře zrozená (S07E02) - Nudná Cersei9. dubna 2019 Hra o trůny - Za bouře zrozená (S07E02) - Nudná Cersei Je vidět, že nás čeká méně epizod, než v předchozích sezonách, a tak se opravdu musí v každém díle něco dít. Začneme nudně, v Králově přístavišti se prozatím nic neděje, Cersei pořád […]
  • S07E02: Stormborn25. července 2017 S07E02: Stormborn Obsah druhé epizody sedmé série seriálu Hra o Trůny. Dračí Kámen Daenerys se svými rádci představuje svým spojencům (Olenna Redwyne a Ellaria Písek s dcerami)  plán na vpadnutí do […]
  • S07E03: The Queen's Justice4. srpna 2017 S07E03: The Queen's Justice Obsah třetího dílu sedmé sezóny seriálu Hra o trůny. Jonova linka Jon se svou družinou se setká s Daenerys na jejím hradě. Uvítá jej Tyrion a návštěvě vezme zbraně. Během cesty dovnitř […]
  • S07E01: Dragonstone18. července 2017 S07E01: Dragonstone Obsah prvního dílu 7. sezóny seriálu Hra o trůny. Panství Freyů Walder Frey uspořádá hostinu pro své příbuzné a vazaly. Nalije jim víno a oslavuje vítězství nad Starky, svým dcerám […]
  • Hra o trůny - trailer na poslední (osmou) sezónu5. března 2019 Hra o trůny - trailer na poslední (osmou) sezónu Osmá sezóna, která přijde na HBO v dubnu, má první trailer. https://youtu.be/rlR4PJn8b8I
  • The Last of the Starks (S08E04) - Daenerys je u Králova přístaviště10. května 2019 The Last of the Starks (S08E04) - Daenerys je u Králova přístaviště Druhá půlka začíná tam, kde předchozí díl skončil. Zimohrad se ubránil před nemrtvými a díky Aryi zemřel i Zimní král. Čtvrtá epizoda je také dlouhá, protože se musí příběh hodně posunout […]
  • Hra o trůny - The Long Night (S08E03) - Bitva o Zimohrad končí!30. dubna 2019 Hra o trůny - The Long Night (S08E03) - Bitva o Zimohrad končí! Tak máme za sebou největší bitvu v seriálovém prostředí, bitvu o Zimohrad, a já bohudík patřím k těm, kteří si poslední díl první půlky poslední sezóny seriálu Hra o trůny […]