Hra o trůny - Dračí kámen (S07E01) - bílí chodci pokračují směr jih

HR01

Mezi prv­ní­mi hvězda­mi, kte­ré nově pat­ří mezi herec­ké osa­zen­stvo, je Jim Broadbent a Ed Sheeran. První z nich bude mít urči­tě vel­kou a důle­ži­tou roli. Druhý asi moc dlou­ho nezů­sta­ne, slav­né­mu zpě­vá­ko­vi tvůr­ci umož­ni­li slo­žit píseň a spřá­te­lit se s jed­ním hlav­ním hrdi­nou.

Poslední díl loň­ské sezó­ny jsme opus­ti­li v půli ces­ty. Daenerys je na ces­tě na pev­ni­nu, kde se naro­di­la, John Sníh se stal krá­lem Severu, Cersei zabi­la své­ho posled­ní­ho syna a spo­lu se svým bra­t­rem (i milen­cem) Jaimem vlád­ne sed­mi krá­lov­stvím. Arya se vra­cí za svou odpla­tou, aby všich­ni, kdo jí zabi­li pří­buz­né, při­šli o život.

První díl je jakým­si pokra­čo­vá­ním posled­ní­ho dílu před­cho­zí sezó­ny. Všechny pří­bě­ho­vé linie, kte­ré se nača­ly před více než rokem, zdár­ně pokra­ču­jí a uza­ví­ra­jí se. Čeká nás mno­ho zají­ma­vých oka­mži­ků, mno­ho lidí zabi­tých jedem, hla­dem a samo­zřej­mě bílí chod­ci.

Během hodi­ny epi­zo­dy se uká­za­ly všech­ny důle­ži­té posta­vy, jejich cho­vá­ní nezkla­ma­lo a postup­ně se při­pra­vu­jí na vět­ší udá­los­ti, kte­ré mož­ná skon­čí vymře­ním všech lidí. Během dvou násle­du­jí­cích sezon samo­zřej­mě bílí chod­ci nepři­jdou, sever nebu­de zni­čen a noč­ní hlíd­ka nebu­de vybi­ta, ale v nad­chá­ze­jí­cích tři­náct­ce  dílů nás urči­tě čeká něko­lik smr­tí, bitev... Snad oblí­be­né posta­vy pře­ži­jí do kon­ce seri­á­lu.

Více na Kritiky.cz
Jak včelí medvídci malovali chaloupku I nejmenší děti ve věku kolem dvou let jsou vybíravými čtenáři. Potěšit by je mohlo lepor...
Láska s výstrahou Tvrdil, že shání právničku, ale v podstatě hledal chůvu, která mu pomůže naprosto ve všem...
Nejlepší hry z lesních školek Knihu "Nejlepší hry z lesních školek" uvítají nejen učitelky a učitelé, ale převážně ro...
Recenze: Iron Man 3 (85 %) Návrat ve třetím dílu Iron Mana se podařil. Změna režiséra jde filmu k duhu. Druhý nejlepš...
Nespoutaný Django - O FILMU Cesta Nespoutaného Djanga na filmová plátna začala už před více než deseti lety, když scen...

Jako prv­ní díl sezó­ny jsem dopl­ňo­va­cí pří­běh čekal, byl dost dob­ře sepsán a dia­lo­gy taky pad­nou svým posta­vám. Z názna­ků a úsměvů her­ců je jas­ně vidět, že ne všech­no bude tak jed­no­du­ché, jak se řeklo dia­lo­gy.  Vše se urči­tě posu­ne do tem­něj­ších časů, kdy se bude bojo­vat o kaž­dý život. Akce bude hod­ně. Těším se na pokra­čo­vá­ní a pohyb všech hlav­ních postav po šachov­ni­ci sed­mi krá­lov­ství.


Děkuji Karolině Koblížkové za korek­tor­ské prá­ce 🙂

Shrnutí
Datum recen­ze
Název polož­ky
Hra o trů­ny - Dračí kámen (S07E01)
Hodnocení polož­ky
41star1star1star1stargray

Více na Kritiky.cz
Noční hlídka Vařili pejsek s kočičkou … a uvařili Noční hlídku. A tenhle mišmaš teď frčí v Rusku....
FilmLab2017: O festivalu s tiskovou mluvčí ...
Red Dead Redemption 2 Dnes vyšel na PC Red Dead Redemption 2. Hráči počítačů si můžou zahrát nejúspěšnějš...
Rozhovor s Arnoštem Goldflamem Jak se vám spolupracovalo s Jiřím Chlumským? Už jste se někdy pracovně potkali? Ó ano! Př...
#1963: Veverka a Myška v Praze - 55 % Veverka a Myška v PrazeVydalo nakladatelství Albatros v pevné vazbě v roce 2019. Vydání má 72...

Hra o trůny - Dračí kámen (S07E01) - bílí chodci pokračují směr jih
Hodnocení: 1 - ‎1 hl.


Části seriálu:  Hra o trůny


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Hra o trůny - Spravedlnost pro královnu (S07E03) - setkání Daenerys a Jona10. dubna 2019 Hra o trůny - Spravedlnost pro královnu (S07E03) - setkání Daenerys a Jona Tak  ještě čtyři díly, než bude konec letošní sezony. A začínám opravdu nadávat. Asi se prostě tvůrcům nedaří naladit moji pozornost na správnou vlnu. Čekal jsem, že se další díl to trochu […]
  • Hra o trůny - Za bouře zrozená (S07E02) - Nudná Cersei9. dubna 2019 Hra o trůny - Za bouře zrozená (S07E02) - Nudná Cersei Je vidět, že nás čeká méně epizod, než v předchozích sezonách, a tak se opravdu musí v každém díle něco dít. Začneme nudně, v Králově přístavišti se prozatím nic neděje, Cersei pořád […]
  • S07E01: Dragonstone18. července 2017 S07E01: Dragonstone Obsah prvního dílu 7. sezóny seriálu Hra o trůny. Panství Freyů Walder Frey uspořádá hostinu pro své příbuzné a vazaly. Nalije jim víno a oslavuje vítězství nad Starky, svým dcerám […]
  • S07E02: Stormborn25. července 2017 S07E02: Stormborn Obsah druhé epizody sedmé série seriálu Hra o Trůny. Dračí Kámen Daenerys se svými rádci představuje svým spojencům (Olenna Redwyne a Ellaria Písek s dcerami)  plán na vpadnutí do […]
  • S07E03: The Queen's Justice4. srpna 2017 S07E03: The Queen's Justice Obsah třetího dílu sedmé sezóny seriálu Hra o trůny. Jonova linka Jon se svou družinou se setká s Daenerys na jejím hradě. Uvítá jej Tyrion a návštěvě vezme zbraně. Během cesty dovnitř […]
  • Hra o trůny - trailer na poslední (osmou) sezónu5. března 2019 Hra o trůny - trailer na poslední (osmou) sezónu Osmá sezóna, která přijde na HBO v dubnu, má první trailer. https://youtu.be/rlR4PJn8b8I
  • The Last of the Starks (S08E04) - Daenerys je u Králova přístaviště10. května 2019 The Last of the Starks (S08E04) - Daenerys je u Králova přístaviště Druhá půlka začíná tam, kde předchozí díl skončil. Zimohrad se ubránil před nemrtvými a díky Aryi zemřel i Zimní král. Čtvrtá epizoda je také dlouhá, protože se musí příběh hodně posunout […]
  • Hra o trůny: S08E02: A Knight of the Seven Kingdoms22. dubna 2019 Hra o trůny: S08E02: A Knight of the Seven Kingdoms Druhý díl nám přinesl jenom Zimohrad. První bitva nás čeká v následujícím díle, a tak se konečně vyřeší všechny věci, co nás napadnou. Z Lady Brien se stane rytíř, Daenerys se dozví […]
  • Hra o trůny - The Long Night (S08E03) - Bitva o Zimohrad končí!30. dubna 2019 Hra o trůny - The Long Night (S08E03) - Bitva o Zimohrad končí! Tak máme za sebou největší bitvu v seriálovém prostředí, bitvu o Zimohrad, a já bohudík patřím k těm, kteří si poslední díl první půlky poslední sezóny seriálu Hra o trůny […]
  • Hra o trůny - Krev mé krve (S06E06) - Bran je nyní Tříoká vrána31. března 2019 Hra o trůny - Krev mé krve (S06E06) - Bran je nyní Tříoká vrána Tak až máme 6. díl. Jako každý díl na nás čeká na několik překvapení, nový hrad a další návrat postavy až z první série. Shrnuje se k bitvám, které nás čekají určitě na konci série, […]