Kritiky.cz > TV Recenze > Hra o trůny - Bitva bastardů (S06E09) - Psi trhají Ramsayho na kusy

Hra o trůny - Bitva bastardů (S06E09) - Psi trhají Ramsayho na kusy

HraOtrunu09

Tak Ramsay Bolton je mrtev. Tedy dou­fám, že ti, co čtou ten­to člá­nek, už před­po­sled­ní díl vidě­li a že ten­to spo­i­ler až tak neva­dí. Samozřejmě neřek­nu, kdo ho zabil a jak skon­či­la bitva o Zimohrad, ale to, že je vše už doko­ná­no, je to nej­lep­ší, co by mělo být v před­po­sled­ním díle. Žádné pokra­čo­vá­ní příš­tě, kte­ré by necha­lo fanouš­ky na holič­kách, už na nás neče­ká.

Jedinou odboč­kou je Daenerysin pří­běh, kte­rý se vrá­ti­la do Meereenu se svý­mi dra­ky a odvrá­ti­la od úto­ku otro­ká­ře, kte­ří už ji zlo­bit nebu­dou. Díky tomu, že se k ní koneč­ně dostal Theon Greyjoy s jeho sestrou, tak už má koneč­ně to co všech­no chtě­la.

To co se mi na Hře o trů­ny zalí­bi­lo, tak to je v tom­to díle. Asi mám rád dob­ře nato­če­nou akci, něko­lik zvra­tů a samo­zřej­mě i smrt nejz­lej­ší­ho muže na Severu. Tentokrát díl zakon­čil oprav­du dvě čás­ti pří­bě­hu v krá­lov­ství a tím nechal pro­stor pro návrat na Královo pří­sta­viš­tě.

Akce byla všech­na dob­ře nato­če­ná i vhod­ně zvo­le­ná hud­ba, kte­rá pod­kres­lu­je celý pří­běh a celou bit­ku o Zimohrad, všich­ni, od kte­rých jsme to čeka­li, jsou v pořád­ku a i to přes­to, že v někte­rých oka­mži­cích byli těs­ně nad hro­bem. Zabití Ramsaye bylo vel­mi sty­lo­vé. Očekávání, že jej pou­ze Jon zabi­je, skon­či­lo zkla­má­ním. Ramsay si samo­zřej­mě zaslou­ží pořád­nou smrt, při kte­ré bude trpět. To se nako­nec spl­ni­lo, a tak byly posled­ní sekun­dy před­po­sled­ní­ho dílu to nej­lep­ší, co můžou fanouš­ci seri­á­lu vidět.

V posled­ním díle nás čeká Královo pří­sta­viš­tě, kdy se koneč­ně dozví­me, jak to bude s krá­lov­nou a její tchy­ní. Jestli se poda­ři­lo Vrábčákům ovlád­nout celý krá­lov­ský trůn a doká­zat, že není všech­no zla­to, co se třpy­tí. Dle uká­zek se vrá­tí­me i za Branem, snad nám uká­že něja­kou důle­ži­tou vizi, kte­rá nám tře­ba vysvět­lí i Jonův původ. Nechám se pře­kva­pit, ale na nej­lep­ší epi­zo­du (dneš­ní - devá­tou) to asi mít nebu­de.

Shrnutí
Datum recen­ze
Název polož­ky
Hra o trů­ny - Bitva bastar­dů (S06E09)
Hodnocení polož­ky
51star1star1star1star1star

  • Hra o trůny - Nikdo (S06E08) - Z Aryi se stává Nikdo2. dubna 2019 Hra o trůny - Nikdo (S06E08) - Z Aryi se stává Nikdo Tak co pro nás připravili tvůrci pro díl, který je ještě blíže k velkému finále letošní sezóny? Zase několik překvapení, ale tentokrát není tento díl o postavě, která se vrátila po dlouhé […]
  • Hra o trůny - Zlomený muž (S06E07) - 60 %31. března 2019 Hra o trůny - Zlomený muž (S06E07) - 60 % Tak ještě tři díly. Hra o Trůny se kousek po kousku rychle posunuje do poslední epizody této sezóny. Sedmý díl nám zas přinesl několik nových věcí. Za prvé, nové rody, které jsme ještě […]
  • Hra o trůny - Krev mé krve (S06E06) - Bran je nyní Tříoká vrána31. března 2019 Hra o trůny - Krev mé krve (S06E06) - Bran je nyní Tříoká vrána Tak až máme 6. díl. Jako každý díl na nás čeká na několik překvapení, nový hrad a další návrat postavy až z první série. Shrnuje se k bitvám, které nás čekají určitě na konci série, […]
  • Hra o trůny - Vrata (S06E05) - příběh Hodora30. března 2019 Hra o trůny - Vrata (S06E05) - příběh Hodora Tak máme za sebou půl letošní sezóny Hry o trůny. Pátý díl završil část, která za sebou nechala další nevysvětlené prvky. Ale v souladu s předchozími díly zase posunula děl dopředu, hlavně […]
  • Hrajeme o trůny i o charaktery17. května 2019 Hrajeme o trůny i o charaktery Hře o trůny jsem se mnoho let vyhýbala, ač mi ji studenti doporučovali. Nedostatek času, pocit, že po Tolkienovi a Sapkowském už na další fantasy svět nemám kapacitu. Nakonec se čas našel, […]
  • Hra o trůny - Křivopřísežník (S06E03) - Rudá kněžka kouzlí28. března 2019 Hra o trůny - Křivopřísežník (S06E03) - Rudá kněžka kouzlí První části byly seznamovací a rychlé, ten třetí už pokračuje s příběhem jednotlivých postav. Nejedná se o rychlý posun v jejich příběhu, postupně se začali hlavní hrdinové seznamovat […]

Ohodnoťte článek


Části seriálu:  Hra o trůny


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com