Kritiky.cz > Krátké recenze > Holky z červeného gauče (2021) (seriál)

Holky z červeného gauče (2021) (seriál)

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

La Casa de Puta!!
3 hodi­no­vá pán­ská erek­ce a Jízda jak Prase!
Tvůrci sto­jí­cí za La Casa de Papel vymě­ňi­li ban­ku a lupi­če za bor­del a štět­ky a je to výbor­ný, byť nic pro femi­nist­ky, jeli­kož z žen­ských zde jsou pou­ze pro­sti­tut­ky a z chla­pů pasá­ci, tak­že těm se bude toho pro­ti­vit tady dost, za mě však Guilty Pleasure jak má být.
Chvílemi mi seri­ál při­po­mí­nal Rape and Revenge sním­ky ze 70. let ze Španělska s občas­ným pomrk­nu­tím na Grindhouse a dá se říct, že i jis­tá explo­a­ta­ce žen je zde vykres­le­ná v té nej­špi­na­věj­ší podo­bě.
Příběh je sám o sobě jed­no­du­chý, 3 šlap­ky ute­čou ze spá­rů své­ho pasá­ka a ten vysí­lá své gori­ly, aby je chy­til, avšak samot­ný scé­nař je na vel­mi vyso­ké úrov­ni. Samotné dia­lo­gy jsou nesku­teč­ný masa­kr, pokud Vás fas­ci­no­va­li dia­lo­gy v Money Heist, tak tady si je uži­je­te taky. Detailní roz­bor živo­ta pro­sti­tu­tek v tom nej­hor­ším svět­le, hro­ma­da zají­ma­vých infor­ma­cí, že jsem si musel vzít papír a někte­ré hláš­ky si vypsat, ano až tak moc jsem byl fas­ci­no­va­ný a hlav­ní posta­va pasá­ka si bere to nej­lep­ší z Berlína, co se týká výko­nů i mou­d­er.
Při sle­do­vá­ní jsem zazna­me­nal něko­lik eas­ter eggů na Money Heist a reži­sé­rův ruko­pis je zde pros­tě znát. Intenzita, gra­da­ce, napě­tí, HUDBA!! ( Po skon­če­ní seri­á­lu se můj pla­y­list navý­šil o dal­ších 20 titu­lů), vizu­ál, styl, šmrnc, důraz na detai­ly, ner­vy­drá­sa­jí­cí cli­f­fhan­ge­ry a samo­zřej­mě nád­her­né Španělsko-Argentínské pro­sti­tut­ky, na kte­ré se nejde pros­tě vyna­dí­vat.
Díky krát­kým dílům to celé frčí jak svi­ňě a při kon­ci jsem si ako­rát řekl. Chci víc a to je jedi­ný důvod proč nedá­vam plný počet, 3 hodi­ny mi nesta­či­ly.
Ultimátní hláš­ka na závěr:Za všech­ny vel­ký život­ní úspě­chy vdě­čím své­mu péru. Vše, co jsem vybu­do­val pra­me­ní z kre­a­tiv­ní a inspi­ra­tiv­ní síly mého peni­su. Lidi tvr­dí, že mys­let oca­sem není správ­ná věc, jen­že prá­vě to je doved­lo k nej­vět­ším výko­nům. Proč jel Kryštof Kolumbus do Ameriky? Protože věděl, že tam bude moct ojet tolik indi­á­nek, kolik bude chtít. Největší fran­couz­ské iko­no­kla­si­ky vzni­ka­ly v bor­de­lu. Řecké sou­so­ší Tři Grácie, Goyova Maya. Můžete si ho honit napříč celý­mi ději­na­mi umě­ní. I Armstrong letěl na měsíc jen pro­to, že věděl, že pak bude na Zemi non­stop šoustat. Klády hýbou svě­tem! 8.5/10. !!


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 5,58610 s | počet dotazů: 279 | paměť: 67781 KB. | 03.10.2023 - 16:02:39