Holky to chtěj taky 2 – stále blíže dospělosti

Jakoby snad život „po střed­ní“ už ani nebyl zábav­ný. Alespoň tako­vým tren­dem se v posled­ní době ubí­ra­jí stu­dent­ské kome­die, respek­ti­ve jejich pokra­čo­vá­ní. Mohli jsme to pozo­ro­vat napří­klad u posled­ních Prci prci prcič­ky. Kam zmi­ze­ly zápla­vy nesmy­sl­ných gagů, tla­če­ni­ce na chod­bách ško­ly, zástu­py dal­ších a dal­ších (zpra­vi­dla krás­ných) dívek, atmo­sfé­ra oblí­be­ných gar­de­n­par­ty?
Je to logic­ké. Úspěšné stu­dent­ské kome­die si vybu­do­va­ly základ­nu pří­z­niv­ců, kte­ří věku střed­ních škol postu­pem času odrůs­ta­jí a cítí potře­bu se se svým fil­mem také někam posu­nout. Pochopitelná je i sna­ha fil­ma­řů. Nemohou se kře­čo­vi­tě držet téhož námě­tu a jen kopí­ro­vat. Jejich posta­vy zkrát­ka musí dál. A tím, že vyrost­ly hlav­ní posta­vy, dospě­lo i pokra­čo­vá­ní sním­ku Holky to chtěj taky.V prv­ním dílu, když byly ješ­tě na střed­ní, se sna­ži­ly dosáh­nout orgas­mu. Dnes jsou z nich vyso­ko­ško­lač­ky a pokou­ší se zís­kat vlast­ní byt, pokud mož­no co nej­lev­ně­ji. A pro­to­že jsou chyt­ré a hez­ké, vědí, že nej­snaz­ší bude vyu­žít něja­ké­ho boha­té­ho mla­dí­ka.
Inken (Diana Amft), Lucy (Jasmin Gerat) a Lena (Karoline Herfurth) - ano, změ­ni­la se jed­na hlav­ních postav - jsou star­ší, mají s muži více zku­še­nos­tí, a ví, jak na to. Ale ani tak někdy nepo­zna­jí, že si ti chla­pi hra­jí na něko­ho, kým zda­le­ka nejsou.

Holky to chtěj taky 2 je roman­tic­ká kome­die. Z původ­ní­ho stu­dent­ské­ho žán­ru si už moc nebe­re. Staví sice na totož­ném zákla­dě jako prv­ní díl - je něja­ký pro­blém, musí­me najít řeše­ní, načež sle­du­je­me, jak si s ním jed­not­li­ví účast­ní­ci pora­dí. Jenomže se při­tom už nepo­tý­ka­jí s tra­pa­sy tako­vé­ho raže­ní, jako dřív. Jak býva­lé stře­do­ško­lač­ky stár­nou a stá­va­jí se dospě­lý­mi, i žánro­vé zařa­ze­ní fil­mu se blí­ží kla­sic­ké „dospě­lé“ roman­tic­ké kome­dii. Jediné spo­je­ní se stu­dent­skou kome­dií spo­leh­li­vě zajiš­ťu­je už jen smo­lař­ka Inken, kte­rá se někte­rý­mi svý­mi kous­ky sil­ně při­bli­žu­je pří­znač­né vti­po­vé blon­dýně.

O vese­lé oka­mži­ky tedy nepři­jde­te, dá se dokon­ce říct, že se bude­te bavit (což je, vzhle­dem k tomu, že se jed­ná o němec­kou kome­dii, dost odváž­né tvr­ze­ní). Kromě toho je na vás při­pra­ve­na i znač­ná dáv­ka roman­ti­ky. A komu neva­dí, že nadob­ro opouš­tí­me škol­ní lavi­ce, nemu­sí se fil­mu Holky to chtěj taky 2 bát.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
  • PlayAllspoluprace125. února 2007 Goyovy přízraky - Recenze Miloš Forman, živoucí režisérská legenda se zvučným jménem. Jako jedni z mála vyvolených jsme mohli zhlédnout nové dílo tohoto velikána, které nese název Goyovy přízraky. Tento film má u […]
  • Slečna Drsňák - Sympatická Sandra Bullock v přestrojení za Miss New Jersey!17. dubna 2005 Slečna Drsňák - Sympatická Sandra Bullock v přestrojení za Miss New Jersey! Neodolatelná komedie, která mě dostala.Agentka Hartová není zrovna dívka, které byste si všimli v davu. Více či méně (spíše více) se dá říct, že není, jak to říct taktně, z […]
  • JASMÍNINY SLZY - Blu-ray11. února 2014 JASMÍNINY SLZY - Blu-ray Je tomu už více než půl roku, kdy šel poslední film Woodyho Allena do kin. Samozřejmostí bylo v této době i napsání recenze k premiéře filmu v kinech. Filmové recenze se zhostila naše […]
  • EDITH PIAF28. června 2007 EDITH PIAF Strhující film o drobné ženě s mocným hlasem, jejíž osud vás naplno zasáhne. Písně Edith Piaf zná snad téměř každý. Jaký byl však osud této ženy, jejíž hlas zní tak teskně a vášnivě? To […]
  • Tetsuo - The Iron man10. září 2006 Tetsuo - The Iron man Myslíte že už jste toho viděli a zažily dost a že vás nic nemůže totálně šokovat, zhnusit a fascinovat zároveň? Tak to jste ještě neviděly totální kousek z japonské kinematografie Tetsuo – […]
  • Proč jsem nesnědl svého taťku - 35 %16. listopadu 2015 Proč jsem nesnědl svého taťku - 35 % Taková otázka mě při sledování francouzského animovaného filmu nenapadla, ale nestačila jsem se divit, co všechno se dá do jednoho filmového příběhu zamotat. Nejdříve jsem si musela […]
  • Snowboarďáci28. prosince 2004 Snowboarďáci Rendy(Vojtěch Kotek) a Jáchym(Jiří Mádl) jsou dva obyčejní šestnáctiletí kluci.Jejich životní touhy se omezují na to udržet si rekord v herních automatech a sbalit co nejlepší holky.A této […]
  • Šarlatový a černý15. června 2003 Šarlatový a černý Druhá světová válka z trochu jiného úhlu.Řím, 1943, v nadvládě němců. Už jen metr tlustá bílá čára vymezuje dosah „nezávislosti“ Vatikánu. Nicméně za touto čarou je relativně bezpečno. […]
  • 3:15 zemřeš - Další z remaků - Další z těch "podle skutečných událostí"23. října 2005 3:15 zemřeš - Další z remaků - Další z těch "podle skutečných událostí" Stejně jako jsou teenagerovské komedie charakteristické tím, že se v nich přežvýkává psí trus a nevědomky polyká ejakulát, stejně tak i moderní horor má svá jednoznačná specifika. […]