Kritiky.cz > Recenze knih > Holger Munch na stopě šíleného vraha v knize Clona

Holger Munch na stopě šíleného vraha v knize Clona

Clona
Clona
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Třetí díl série s taju­pl­ný­mi a „div­ný­mi“ vraž­da­mi, kde je potře­ba vidět i skr­ze fak­ta to, co není na mís­tě činu pří­tomno.

Při běž­ném ryba­ře­ní na hor­ském jeze­ře byla náhod­ně vylo­ve­na mrt­vo­la mla­dé dív­ky, odě­ná do balet­ních šatů. K ohle­dá­ní mís­ta činu byl při­zván vyhlá­še­ný komi­sař Holger Munch a požá­dán, aby se opět obno­vil „jeho“ vyšet­řo­va­cí tým. Ten se po obhléd­nu­tí mís­ta vraž­dy roz­ho­dl, že by do své­ho týmu rád opět při­ve­dl šikov­nou vyšet­řo­va­tel­ku Miu Krugerovou, ikdyž mno­hem radě­ji by ji nechal spřá­dat si své vlast­ní nepra­cov­ní plá­ny, aby se nemu­se­la opět zabý­vat těmi­to zlý­mi a „ošk­li­vý­mi“ věc­mi.  Znal Miu dosta­teč­ně dlou­ho, aby věděl, že doká­že pro­nik­nout do hloub­ky pří­pa­du a čas­to­krát se jím nechá až zce­la pohl­tit včet­ně nega­tiv­ních dopa­dů. Jenže potře­bu­je s pří­pa­dem pomoct, a niko­ho lep­ší­ho než Miu nezná. Kolem pří­pa­du se nachá­zí až pří­liš mno­ho otaz­ní­ků a nevy­řče­ných otá­zek.

Miiny plá­ny zapo­me­nout na minu­lost a začít zno­vu plno­hod­not­ně a bez výči­tek žít, se po pří­cho­du Holgera Munche hrou­tí, ale tře­ba se pří­pad brzy poda­ří vyře­šit a ješ­tě své plá­ny usku­teč­ní.

Rovnýma noha­ma se vrhá do pří­pa­du spo­leč­ně s týmem, na kte­rý je zvyk­lá. Proč se na mís­tě činu nale­zl foto­a­pa­rát namí­ře­ný pří­mo na mís­to činu? Nalezená oběť vypa­da­la, jako by si sama došla pří­mo do jeze­ra, nena­šlo se na ní žád­né zra­ně­ní či sto­pa po boji, zápa­su. Co má s pří­pa­dem spo­leč­né­ho nale­ze­ná vytr­že­ná strán­ka z pohád­ky, je to snad náho­da nebo záměr stej­ně tak jako čís­lo vyry­té do čoč­ky foto­a­pa­rá­tu? Co tím pacha­tel sle­do­val? Snaží se na sebe pou­ká­zat, hra­je si s poli­cií, vysmí­vá se jí? Po nále­zu dru­hé­ho těla, saxo­fo­nis­ty, je zřej­mé, že má spe­ci­ál­ně sesta­ve­ný poli­cej­ní tým co do čině­ní se séri­o­vým vra­hem, kte­rý si s nimi hra­je, schvál­ně na mís­tě činu nechá­vá indi­cie. Je jen otáz­kou času, kdy a kde ude­ří zno­vu. Dokážou ho vypá­t­rat dří­ve, než si vyhléd­ne dal­ší oběť a vysmě­je se jim?

Napínavý pří­běh, kde se splé­ta­jí a pro­lí­na­jí jed­not­li­vé lin­ky, jak je už u toho­to spi­so­va­te­le běž­né, vás nene­cha­jí chví­li vydech­nout, bude­te vta­že­ni do děje a kníž­ku odlo­ží­te, až dočte­te, jak to dopadlo. Výtku mám k samot­né­mu závě­ru, kde se pří­pad v pod­sta­tě vyře­šil během něko­li­ka strá­nek, tako­vé stro­hé utnu­tí, po napí­na­vém sple­ti­tém roz­ví­je­ní pří­bě­hu by si i Clona zaslou­ži­la více pro­sto­ru pro svůj závěr pří­bě­hu. Mne tedy odha­le­ní a vyře­še­ní zkla­ma­lo. Ale i přes­to pře­tr­vá­vá pozi­tiv­ní hod­no­ce­ní kníž­ky. Určitě dopo­ru­ču­ju, pokud se vám líbi­ly pře­de­šlé díly. Navíc není potře­ba mít pře­čte­né pře­de­šlé dva díly, abys­te moh­li pře­číst i ten­to.


Autor: Samuel Bjørk

Nakladatelství: Plus

Počet stran: 368

Žánr: Severské detek­tiv­ky, kri­mi­nál­ní romá­ny

Hodnocení: 96%


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Uteč, dokud můžeš8. března 2023 Uteč, dokud můžeš V drsných horách se nedopatřením, když mladí na čtyřkolkách strhnou lavinu, najdou pozůstatky několika mrtvých žen. Jelikož jde o rodné městečko zvláštní agentky FBI Laurel Snowové, […] Posted in Recenze knih, Recenze
  • VĚRNÝ ČTENÁŘ....nebo fanatický vrah9. srpna 2021 VĚRNÝ ČTENÁŘ....nebo fanatický vrah Věrný čtenář... nebo fanatický vrah od Maxe Seecka uvítají všichni, co milují napínavé a strhující čtení. Tento bestseller, jež vyšel ve více než 35 zemích, vydalo nakladatelství GRADA […] Posted in Recenze knih
  • Vražda bez soucitu11. července 2021 Vražda bez soucitu Julia Schwarzová, soudní patoložka, nemůže stále zapomenout na vraždu svého bratra, která se stala již kdysi dávno. Často se jí o něm zdají sny. V poslední době jsou čím dál častější, až […] Posted in Recenze knih
  • Ráj mrtvých dětí ze série Seinbachová a Wagner4. března 2019 Ráj mrtvých dětí ze série Seinbachová a Wagner Ráj mrtvých dětí je brilantně napsaná detektivka zasazená do prostředí, kde bychom zákulisí zločinu moc nečekali, spíše naopak, a o to víc vás pak překvapí nečekaným rozuzlením […] Posted in Recenze knih
  • Bez kůže od Mads Peder Nordbo27. ledna 2019 Bez kůže od Mads Peder Nordbo Celý příběh se odehrává v malém grónském městečku jménem Nuuk. Městečko obklopené nekončeným ledem, celodenním mrazem a divokou, nespoutanou přírodou. Poklidné městečko s lidmi, jež  pevně […] Posted in Recenze knih
  • MĚSTO ŠPÍNY: Temná místa skrývají pravdu9. srpna 2023 MĚSTO ŠPÍNY: Temná místa skrývají pravdu Milujete-li řešení hádanek a odkrývání temných pravd, kde autorkou předkládané indicie tak trochu zkreslují a odvádějí pozornost od hlavního podezřelého, určitě si nenechte ujít hvězdný […] Posted in Recenze knih
  • Otázka viny2. srpna 2023 Otázka viny Milovníci thrillerů zbystřete! S knižní novinkou Otázka viny od Jorna Liera Horsta si určitě přijdete na své. V knize samozřejmě nesmí chybět nejen nebezpečná hra na život a na smrt, ale i […] Posted in Recenze knih
  • Osudné svědectví26. února 2023 Osudné svědectví Máte-li rádi detektivku Eriku Fosterovou s jejími náladami a chutí do akce, pak si jistě nenechte ujít tuto knížku. Robert Bryndza posílá do světa další svou knihu, tentokrát opět s […] Posted in Recenze knih, Recenze, Krátké recenze
  • Sněhurčina rakev15. ledna 2023 Sněhurčina rakev Kniha "Sněhurčina rakev" od autorů Kerstin Signe Danielsson a Romana Voosena, jež vydala Moravská Bastei MOBA, je velmi spletitý a do posledního detailu promyšlený příběh, jež vás s […] Posted in Recenze knih
  • Nepříliš šťastná rodina12. ledna 2023 Nepříliš šťastná rodina Pokud máte zálusk na oddychovou detektivku, tak si určitě nenechte ujít knihu "Nepříliš šťastná rodina" od kanadské spisovatelky Shari Lapeny, jež vydalo nakladatelství Euromedia Group, […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,06726 s | počet dotazů: 262 | paměť: 61730 KB. | 26.09.2023 - 18:40:00