Kritiky.cz > Recenze knih > Holden Wendy: Narodili se, aby přežili

Holden Wendy: Narodili se, aby přežili

Narod

Mateřství a děti při­ná­še­jí štěs­tí. Zrození nové­ho potom­ka je vždy pře­lo­mo­vým oka­mži­kem v živo­tech mno­ha lidí oko­lo. Děťátko zna­me­ná nadě­ji, i když se spous­tou sta­ros­tí. Ale to k tomu už při­ro­ze­ně pat­ří. Jinak tomu neby­lo ani za dru­hé svě­to­vé vál­ky. A to i přes­to, že mat­ka­mi byly židov­ské mla­dé ženy, zavře­né v kon­cen­t­rač­ních tábo­rech a své těho­ten­ství muse­ly pře­de vše­mi skrý­vat. „Narodili se aby pře­ži­ly“ je pří­běh o nich, o třech neu­vě­ři­tel­ně sta­teč­ných mat­kách, kte­ré i přes hlad, nelid­ské zachá­ze­ní, zimu, nemo­ci a dal­ší udá­los­ti, o kte­rých nemá­me ani potu­chy, úspěš­ně poro­di­ly a vycho­va­ly děti.

Knih, ať už smyš­le­ných, nebo pod­le prav­dy, na téma dru­há svě­to­vá vál­ka a nelid­ské zachá­ze­ní v kon­cen­t­rač­ních tábo­rech je nespo­čet. Mnoho z nich nás chyt­ne za srd­ce a čas­to i roz­plá­če. A to ani nemu­sí být nijak čti­vě napsá­no. Tady jde pře­de­vším o to téma – ono by si asi ani nešlo stě­žo­vat na kni­hu zabý­va­jí­cí se živo­tem za vál­ky. Osobně by mi bylo han­bou něko­mu pově­dět, že mě tako­vá kni­ha nudi­la. Mám něja­kou úctu a pro mě kaž­dý sku­teč­ný pří­běh zna­me­ná straš­ně moc a už to, že ho někdo sepí­še do kni­hy, je obrov­ský pokrok. Můžeme se tak dozvě­dět, co kdo oprav­du pro­žil a jak se dří­ve žilo. To jsou mé hlav­ní důvo­dy, kvů­li kte­rým jsem si „Narodili se aby pře­ži­li“ pře­čet­la. A roz­hod­ně toho neli­tu­ji!

Tři mla­dé ženy – Priska, Anka a Rachel – kdy­bych moh­la, smek­la bych před nimi klo­bouk. To, co zaži­ly, jak trpě­ly, jak neu­cti­vě a hnus­ně se k nim vede­ní cho­va­lo! Ale stej­ně zůsta­ly své a do svých posled­ních sil odno­si­ly své malič­ké, kte­ré pak poro­di­ly. To, že jsou jejich pří­běhy prav­di­vé spo­leč­ně s foto­gra­fie­mi (díky kte­rým mi leze mráz po zádech ješ­tě teď), roz­hod­ně zna­me­ná vel­kou výho­du pro spi­so­va­tel­ku Wendy Holdenovou, kte­rá sto­jí za tím­to dílem. To nic ale nemě­ní na tom, že Wendy napsa­la kni­hu, trou­fám si říct, výbor­ně a že by to lépe snad ani nešlo. Je čti­vá, má spád (děj se nikde zby­teč­ně netáh­ne, což se čas­to stá­vá u knih pod­le sku­teč­nos­ti), ale záro­veň není leh­ké ji dočíst. Je to popr­vé a mys­lím si, že mož­ná i napo­sle­dy, co mohu tvr­dit, že jsem se kni­hou muse­la pro­kou­sá­vat, než jsem se dosta­la ke kon­ci (mimo­cho­dem plné­ho emo­cí vše­ho mož­né­ho dru­hu), ale přes­to mě bavi­la! Ty situ­a­ce, jaké ženy zaži­ly… nechce se mi tomu ani věřit. Prosím, pře­čtě­te si tuto kni­hu, pokud vám není ukra­de­né to, co se sku­teč­ně sta­lo. Je to naše his­to­rie a nemě­li bychom ji pře­hlí­žet. A nena­chá­zím zatím lep­ší způ­sob, než čet­bu, kte­rá vás doká­že upou­tat a podat udá­los­ti tak věro­hod­ně, že si je doká­že­te před­sta­vit. A to „Narodili se aby pře­ži­li“ bez pochyb umí.

Jedním slo­vem bom­ba. Mohla bych tu psát hodi­ny o tom, jak je kni­ha krás­ně zpra­co­va­ná, dopl­ně­na hrů­zou nahá­ně­jí­cí­mi (a sku­teč­ný­mi!!!) foto­gra­fie­mi. Jak se čte jed­ním dechem a sle­do­vat tak osu­dy tří matek, kte­ré toho mají tolik spo­leč­né­ho, je nepo­psa­tel­né a rve to za srd­ce. Opravdu. Mohla bych se tu roze­pi­so­vat i o tom, jak mi na posled­ních stra­nách tek­ly slzy prou­dem, jako ješ­tě nikdy u žád­né kni­hy. Kniha obsa­hem pat­ří k tak těž­kým a slo­ži­tým, že pár dnů po dočte­ní bude­te mít o čem pře­mýš­let, tím jsem si jis­tá.

Nebudu to pro­dlu­žo­vat, kni­hu dopo­ru­ču­ji kaž­dé­mu, ať už jste puber­ťák, vyso­ko­ško­lák, mat­ka na mateř­ské, mana­žer, a nebo důchod­ce. „Narodili se aby pře­ži­li“ je pří­běh o lidech pro lidi. Upozorňuje nás, abychom neza­po­mí­na­li, co všech­no bylo napáchá­no s lid­mi za dru­hé svě­to­vé vál­ky. A když tako­vé­ho tyra­ni­zo­vá­ní byli lidé schop­ni dří­ve, nemů­že se to opa­ko­vat zno­vu? Kniha v sobě ukrý­vá vel­ké poslá­ní a moud­ro. Proč ho tedy neod­ha­lit (nebo se mini­mál­ně o to nepo­ku­sit)?


 • Vydavatel/výrobce:Mladá fron­ta
 • Počet stran:312
 • Vazba:Pevná bez pře­ba­lu lesk­lá
 • Rozměry:155 x 235
 • Kód:9788020438003
 • EAN:9788020438003
 • ISBN:978-80-204-3800-3
 • Rok vydá­ní:2016

Kniha ke kou­pi na Kniha.cz.

 • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […] Posted in Recenze knih
 • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […] Posted in Recenze knih
 • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […] Posted in Recenze knih
 • Crowleyho tarot v Zrcadle duše. Nové, páté vydání a mrazení v zádech!25. prosince 2016 Crowleyho tarot v Zrcadle duše. Nové, páté vydání a mrazení v zádech! Když znovu vychází tento tarot, obchází mne mrazení v zádech. Jak já tenhle tarot nemám ráda. Navíc, když vím, že o Aleisteru Crowleym byl nedávno natočen film. Snad štěstí, že jsem ho […] Posted in Recenze knih
 • Sladký život od autorek, které rády mlsají. 36 krát!28. března 2017 Sladký život od autorek, které rády mlsají. 36 krát! Nejlepší mlsací recepty jsou vždycky od toho, kdo strašně rád mlsá! A když se mlsný jazýček spojí s touhou po zdravém stravování, můžete si být jisti, že to je ONO. Žádné nechutné náhražky […] Posted in Recenze knih
 • Ovidiova poslední láska - kniha9. června 2017 Ovidiova poslední láska - kniha Rusavi začíná vyprávět příběh o svém pánovi a druhovi Ovidiovi, přičemž se stala i jeho družkou, a to poslední. Zemřel jí v náručí za jednoho jarního rána. Odpřísáhla při všech bozích, že […] Posted in Recenze knih
 • Koruna10. září 2017 Koruna Selekce, Elita, První, Dcera a… Koruna! Ano, fanoušci Selekce mohou výskat radostí – nakladatelství CooBoo tento rok vydalo dlouho očekávané pokračování oblíbené dívčí young adult série, […] Posted in Recenze knih
 • K porodu bez obav2. března 2017 K porodu bez obav Těhotenství a porod představují významné období v životě ženy a páru. Můžeme na ně být sebelépe připraveni, přesto nás vždy překvapí. Aby nepříjemných překvapení bylo co nejméně, mohou se […] Posted in Recenze knih
 • Margit Slimáková: Velmi osobní kniha o zdraví27. června 2018 Margit Slimáková: Velmi osobní kniha o zdraví Jak zvládat jídlo, kariéru, rodinu, péči o sebe, kritiku, věk i chuť na čokoládu. Tak zní podtitulek velmi očekávané knížky od Margit Slimákové, české dietoložky, bloggerky a […] Posted in Recenze knih
 • Čertice Andělka - kniha - recenze - 100 %31. března 2017 Čertice Andělka - kniha - recenze - 100 % Andělka Hezoučká – tak zní jméno jedné holčičí čertice. Sice vypadá jako andílek, ale má v sobě něco divokého. V téhle půvabné dětské knížce ji najdete ve třech příbězích. Hned v tom […] Posted in Recenze knih

Ohodnoťte článek


Vendula Jindrová

Jsem velká milovnice čtení, psaní, knih a příběhů, díky kterým dokážu zapomenout na svět okolo a zároveň mu i lépe porozumět. Kromě literatury ještě hraju na klavír, ráda cestuju, peču a zdravě vařím, zajímám se o jógu, přírodní kosmetiku a zdravý životní styl. Doufám, že se vám mé články budou líbit a že si třeba i nějakou knihu na mé doporučení přečtete! ;)

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...