Kritiky.cz > Filmové recenze > Hobit – Šmakova dračí poušť

Hobit – Šmakova dračí poušť

Hobit

Když jste vidě­li Neočekávanou ces­tu, mož­ná jste si říka­li, kam dal Peter Jackson rozum,
že se roz­ho­dl natáh­nout, pře­trh­nout a roz­str­kat děj jed­né dět­ské kníž­ky do tří celo­ve­čer­ních
fil­mů. Já tu otáz­ku občas stá­le opa­ku­ji, ačko­li mně Šmakova dra­čí poušť pří­jem­ně pře­kva­pi­la.
Děj tady už pěk­ně odsý­pá. Jak sám Jackson řekl, dru­hý díl vám dává svo­bo­du. Nemusíte se
zabý­vat začát­kem ani kon­cem. A z fil­mu je vidět, že si natá­če­ní jak se pat­ří uží­val.
Najdete zde dost hez­kých, úsměv­ných scén. Nepřehlédnutelné je, jak si Peter Jackson
pohrá­vá se svět­lem, ať už se odrá­ží od zla­tých korun stro­mů plných okouz­lu­jí­cích mod­rých
motý­lů, ať září nad kra­ji­nou, nebo svá­dí boj s tmou. Co musím vypích­nout, je gra­fic­ké
ztvár­ně­ní Nekromanta. Tady se Jackson oprav­du pře­ko­nal.
Nechybí ani nám už tolik zná­mé pře­le­ty nad roz­lehlou zele­nou kra­ji­nou; odkaz na Pána
prs­te­nů. Perfektně ztvár­ně­ná je dez­o­ri­en­ta­ce trpas­lí­ků způ­so­be­ná divo­kým prou­dem řeky a
šplou­cha­jí­cí vodou.

Na dru­hou stra­nu se to tu s digi­tál­ní­mi tri­ky občas pře­há­ní. V rych­lých scé­nách se spo­lé­há
na to, že si divák nevšim­ne, že posta­va tak úpl­ně nesouzní se svým oko­lím a chví­le­mi film
při­po­mí­ná spí­še počí­ta­čo­vou hru. K doko­na­los­ti po vizu­ál­ní i psy­cho­lo­gic­ké strán­ce ovšem
tvůr­ci doved­li nevy­zpy­ta­tel­né­ho draka Šmaka, kte­ré­ho ztvár­nil skvě­lý Benedict Cumberbatch.
Milovníky zla­ta pak jis­tě potě­ší poklad, kte­rý si sta­rý drak stře­ží jako ostříž.
Oceňuji i pozor­nost nad detai­ly. Tvůrci mys­le­li i na to, že Bilbo musí mít utr­ha­né knof­lí­ky
i v dru­hém díle, když o ně v prv­ním při­šel. Kostýmy byly opět vel­mi pro­myš­le­né, a to i
kos­tým bojov­né elf­ky Tauriel, ačko­li jinak k ní mám výhra­dy. Ona sama by mi ani neva­di­la,
kdy­by se reak­ce na ní řídi­ly logi­kou. Zaráží mě, že ve Středozemi, kde hru­bá síla pat­ří
mužům, niko­ho pří­liš nepře­kva­pi­la dív­ka vraž­dí­cí skře­ty.

Ale budiž. To bych pře­kous­la spíš než Legolase, kte­ré­ho si měl Jackson pros­tě odpus­tit.
Orlando Bloom, jak to tak lidé dělá­va­jí, sti­hl od Pána prs­te­nů zestár­nout o jed­nu deká­du
a jeho roli mla­dé­ho elfa už mu zkrát­ka nikdo nebaští. Kde jsou ty časy, kdy jste sou­cí­ti­li
s tro­chu vyjuka­ným elfím mla­dí­kem? Ty při­jdou až o pár desí­tek let poz­dě­ji. A v tom je
zako­pa­ný pes, jehož zdech­li­nu neměl Jackson nikdy vyta­ho­vat.

Jinak skvě­lé obsa­ze­ní ale zajis­ti­lo fil­mu věro­hod­nost a mys­lím, že kdy­by se vás někdy
Bilbo Pytlík sna­žil pře­svěd­čit, že je nebe zele­né, tak mu pros­tě uvě­ří­te. Doufejme, že
závě­reč­ný díl, kte­ré­ho se dočká­me až za rok, bude stej­ně tak dob­rý. Já mám tro­chu oba­vy, aby
se nezmě­nil v krva­vou řež­bu, pro­to­že už zbý­vá jen zabít Šmaka a vybo­jo­vat bitvu Pěti armád.
A na tu si, přá­te­lé, vsaď­te se, o co chce­te, Peter vyhra­dí při­nejmen­ším hodi­nu a půl.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Hobit: Šmakova dračí poušť na Blu-ray v rozšířené verzi25. listopadu 2014 Hobit: Šmakova dračí poušť na Blu-ray v rozšířené verzi Jak u Pána Prstenů před více než deseti lety, tak i pro Hobita je pro fanoušky fantasy a Petera Jacksona připraveno ne jenom jedno vydání filmu na digitálním nosiči. Standardní vydání […]
  • Hobit: Bitva pěti armád - 90 %11. prosince 2014 Hobit: Bitva pěti armád - 90 % Je tomu už 12 let, co P. Jackson natočil první film z bájné Středozemě. Po více než deseti letech se celá kapitola uzavírá. Třetí díl Hobita zamířil do našich kin a už se s postavami […]
  • Hobit: Neočekávaná cesta - a jak to vlastně začalo s Bilbem Pytlíkem10. srpna 2019 Hobit: Neočekávaná cesta - a jak to vlastně začalo s Bilbem Pytlíkem V hobití vesničce sepisuje starý Bilbo Pytlík historii jedné neočekávané cesty. Nikdy netoužil být hrdinou a vydávat se vědomě na dobrodružnou cestu považoval za nerozumné. Přesto musí […]
  • Hobit: Šmakova dračí poušť - obrázky z traileru11. června 2013 Hobit: Šmakova dračí poušť - obrázky z traileru
  • Pán prstenů: Návrat krále - Srazí vás do kolen.9. února 2004 Pán prstenů: Návrat krále - Srazí vás do kolen. Recenzi na Dvě věže jsem začínal slovy "Peter Jackson je Bůh", takže abych se neopakoval, tentokráte nastartuji úplně jinak. Peter Jackson je pan režisér. Tedy, aby nedošlo k omylu - Pan […]
  • Pán prstenů: Návrat krále - 11 zasloužených Oscarů25. května 2019 Pán prstenů: Návrat krále - 11 zasloužených Oscarů Třetí díl Pána prstenů o návratu krále do země Gondor je tady a trilogie o společenstvu, jehož cílem je zničit Prsten moci a tím porazit temného pána Saurona, utlačovatele svobodných […]
  • Pán prstenů: Dvě věže - cesta k Mordoru pokračuje!18. května 2019 Pán prstenů: Dvě věže - cesta k Mordoru pokračuje! Kamera přelétá nad Mlžnými horami a kdesi v pozadí se ozývá Gandalfův hlas. Brzy se ocitáme zpět v Morii, u můstku Khazad-dúm, kde čaroděj spolu s balrogem padl do Stínu. Kamera padá spolu […]
  • Pán prstenů: Dvě věže21. června 2018 Pán prstenů: Dvě věže O PRODUKCI Kniha a stříbrné plátno Jeden prsten vládne všem, Jeden jim všem káže. Jeden všechny přivede, do temnoty sváže. Překlad: Stanislava Pošustová Menšíková Po desetiletí živila […]
  • Pán prstenů: Návrat krále21. června 2018 Pán prstenů: Návrat krále Pán prstenů: Návrat krále Třetí díl filmové ságy o nebezpečném putování, jehož cílem má být zničení prokletého prstenu, završuje celou cestu hobita Froda. Ten získal od svého příbuzného […]
  • Jednotka příliš rychléno nasazení - Hot Fuzz7. listopadu 2018 Jednotka příliš rychléno nasazení - Hot Fuzz Někdo tvrdí, že to byla parodie, někdo říká, že v žádném případě nešlo o parodii, ale komedii a někdo hlásá, že Soumrak mrtvých byl klasický zombie film okořeněný černým humorem. Je v […]