Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Články > Hněv Titánů - Stručný obsah

Hněv Titánů - Stručný obsah


Deset let po tom, co hrdin­ně pora­zil obrov­ské­ho Krakena (film Souboj Titánů), se Perseus (Sam Worthington), polobůh a Diův syn, sna­ží vést klid­ný život jako ves­nic­ký rybář a otec dese­ti­le­té­ho syna Helia. Mezitím zuří boj o moc mezi bohy a titá­ny. Bohové jsou nebez­peč­ně osla­be­ni nedo­stat­kem odda­nos­ti lidí. Ztrácejí kon­t­ro­lu nad uvěz­ně­ný­mi titá­ny a jejich hrů­zu nahá­ně­jí­cím vůd­cem Kronem, otcem dlou­ho vlád­nou­cích bra­trů Dia (Liam Neeson), Hada (Ralph Fiennes)a Poseidona (Danny Huston). Tento tri­um­vi­rát pře­mohl své­ho moc­né­ho otce už dáv­no a nechal ho hnít v ponu­ré, beze­dné pro­pas­ti Tartaru – věze­ní, kte­ré leží hlu­bo­ko v pod­svě­tí. Perseus nemů­že igno­ro­vat volá­ní spra­ve­dl­nos­ti, když se Hades a Diův bož­ský syn Ares (Edgar Ramírez) dohod­nou s Kronem na zaje­tí Dia. Síla a moc titá­nů je stá­le vět­ší, zato Diovi jeho bož­ská síla dochá­zí a na zemi se roz­pou­tá peklo. S pomo­cí krá­lov­ny Andromedy (Rosamund Pike), Poseidonova polo­bož­ské­ho syna Argenora (Toby Kebbell) a pad­lé­ho boha Hefaista (Bill Nighy) se Perseus vydá­vá na zrád­nou a nebez­peč­nou výpra­vu do pod­svě­tí, aby osvo­bo­dil Dia, pře­mohl titá­ny a zachrá­nil tak celé lid­stvo.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,65306 s | počet dotazů: 252 | paměť: 56557 KB. | 02.07.2022 - 07:39:27