Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > HLUBOKÝ HROB. DÍTĚ ÚTESŮ od Camilly  & Vivegy STEN

HLUBOKÝ HROB. DÍTĚ ÚTESŮ od Camilly  & Vivegy STEN

hlubokyhrob2
hlubokyhrob2
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Hluboký hrob - dítě úte­sů od auto­rek Camilly a Vivegy Stenových je prv­ním dílem horo­ro­vé tri­lo­gie urče­né pře­váž­ně pro děti a dospí­va­jí­cí mlá­dež, ale i dospě­lý čte­nář bude ohro­men samot­ným pří­bě­hem, kde se mísí kou­zel­né prv­ky ze sta­rých bájí a pohá­dek.

 
Kdo milu­je nad­při­ro­ze­né prv­ky ze sever­ské myto­lo­gie a nejsou mu ani cizí sta­ré námoř­nic­ké legen­dy a pově­ry, urči­tě si při­jde na své. Hlavní hrdin­kou je dva­nác­ti­le­tá Tuva, kte­rá vyrůs­tá na ost­ro­vě v malém sou­ostro­ví spo­lu se svý­mi rodi­či. Když skon­čí let­ní sezó­na a turis­té odje­dou z leto­vi­sek, všech­ny ost­ro­vy zaha­lí děsi­vá samo­ta a hus­tá mlha.
 
Celý život je jí před­klá­dá­no, aby se po setmě­ní drže­la dale­ko od vody, pro­to­že pak se lidé ztrá­ce­jí v moři. Děti i dospě­lí, ztra­tí se v moři a už se nikdy nevrá­tí. Ale co když vás moře tak moc při­ta­hu­je, jako by vás tam z hlu­bin někdo volal?
Moře mě volá k sobě. Vlny s huko­tem dorá­že­jí na pláž a já cítím pach sla­né vody a roz­klá­da­jí­cích se moř­ských řas. V hla­vě mi víří útrž­ky snů z posled­ních dní. Postavy zaha­le­né v mlze se po mně sápa­jí, v hrdle cítím pal­či­vou bolest a lapám po dechu.
 
Dvanáctiletá Tuva je v duši samo­tář a poprav­dě si se svý­mi vrs­tev­ní­ky a spo­lu­žá­ky moc nero­zu­mí. Ovšem na svém ost­ro­vě Haro, kde vyrůs­ta­la, a kde žije se svý­mi rodi­či, se cítí v bez­pe­čí a  jako doma. Všechno tady milu­je, malé ost­ro­vy a ost­rův­ky, úte­sy, plá­že, pří­ro­du, vše zná jako své vlast­ní boty, ale letos se spous­tu věcí změ­ni­lo. Proč najed­nou lidí mizí beze sto­py v moři, a proč se všu­de, ať už pod moř­skou hla­di­nou, ve snech nebo v korunách stro­mů obje­vu­jí nad­při­ro­ze­né bytos­ti?
Když pohléd­nu naho­ru, popr­vé se na ně můžu pořád­ně podí­vat. nejsou to svět­la. Nejsou to svět­lu­š­ky. Vzájemně kolem sebe krou­ží, kří­d­ly na zádech kmi­ta­jí tak rych­le, že jsou téměř nevi­di­tel­ná. Vypadají jako lidé, ale jsou mno­hem men­ší. Nejsou vět­ší než motý­li, mají dlou­hé, hube­né paže a vytáh­lé nohy. Tancují kolem sebe navzá­jem v jakém­si slo­ži­tém hyp­no­tic­kém ryt­mu a ustu­pu­jí hlou­bě­ji do lesů.
Co jsou zač a jaké mají úmys­ly? A co nebez­peč­né­ho se pro­bou­zí tam hlu­bo­ko na moř­ském dně? Každou noc. Vím, že je něco špat­ně. S mořem je něco špat­ně. Děsí mě. Jako by se cosi pod jeho hla­di­nou pro­bu­di­lo a uvrh­lo nás do nebez­pe­čí. Pro koho si nako­nec to „nezná­mé“ při­jde? Dokáže Tuva čelit nevi­di­tel­né­mu zlu a spo­lu s vyšet­řo­va­te­li objas­nit všech­na napa­de­ní a zmi­ze­ní jed­not­li­vých lidí?
Kdo milu­je tajem­no, nad­při­ro­ze­né věci, tak si tuhle kni­hu roz­hod­ně zami­lu­je. Kniha je vel­mi dob­ře napsa­ná a vzhle­dem k men­ší­mu roz­sa­hu psa­né­ho slo­va na jed­not­li­vé strán­ky se i poměr­ně rych­le čte. 
Příběh je zasa­zen do pro­stře­dí, z kte­ré­ho vás doslo­va mra­zí - ost­ro­vy, hlu­bo­ké moře, z kte­ré­ho na vás může číhat coko­liv, tma, nepro­pust­ná mlha, dýcha­jí­cí chlad nad­chá­ze­jí­cí zimy. Hluboký hrob je napsán vel­mi pou­ta­vě a nene­chá vás jen tak lehce vydech­nout, pro­to­že pořád se něco děje, mizí lidé, ve snech ale i ve sku­teč­ném živo­tě se zje­vu­jí tajem­né bytos­ti, a vy tomu chce­te za kaž­dou cenu při­jít na kloub.
HLUBOKÝ HROB
DÍTĚ ÚTESŮ
Camilla a Viveca Stenovy
Z ang­lic­ké­ho ori­gi­ná­lu Child of the Skerries pře­lo­žil Zdeněk Gazur
Vydal DOBROVSKÝ s.r.o. v edi­ci Knihy Omega v roce 2017
Počet stran: 418
ISBN: 978-80-7390-685-6

Foto: DOBROVSKÝ s.r.o. & Andrea Bátovská


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Korálkové vánoční ozdoby15. února 2022 Korálkové vánoční ozdoby Chcete-li si rozšířit obzory korálkového světa, anebo se jen tak kreativně vyřádit, určitě si nenechte ujít  novou knížku "Korálkové vánoční ozdoby" od autorky Sylvy Šporkové, kterou […] Posted in Recenze knih
  • Malujeme akvarelem: 30 lekcí nejen pro malé umělce14. února 2022 Malujeme akvarelem: 30 lekcí nejen pro malé umělce Pokud rádi malujete a chcete se naučit či zdokonalit v kreslení, pak si určitě nenechte ujít krásnou knihu "Malujeme akvarelem: 30 lekcí nejen pro malé umělce od Terezy Cimbůrkové, kterou […] Posted in Recenze knih
  • O Rozárce Čarodějné a zlobivém Pepíkovi12. srpna 2021 O Rozárce Čarodějné a zlobivém Pepíkovi Malí čtenáři zajisté uvítají kouzelný pohádkový příběh o malé čarodějnici jménem Rozárka, a to v knize Petry Martiškové "O Rozárce Čarodějné a zlobivém Pepíkovi". Kniha vypráví o malé […] Posted in Recenze knih
  • Roztomilá Gerda vás provede příběhem moře a nezkrotné odvahy12. ledna 2020 Roztomilá Gerda vás provede příběhem moře a nezkrotné odvahy Opět se můžeme těšit na další nové dobrodružství, v řadě již druhé, o roztomilé malé velrybě jménem Gerda, která spolu se svým nedávno nalezeným bratrem Larsem vyplouvá na moře, aby našla […] Posted in Recenze knih
  • Nejlepší hry z lesních školek11. ledna 2020 Nejlepší hry z lesních školek Knihu "Nejlepší hry z lesních školek" uvítají nejen učitelky a učitelé, ale převážně rodiče s malými dětmi. Všechny hry v ní uvedené jsou určeny pro ty, co rádi navštěvují přírodu a milují […] Posted in Recenze knih
  • Moto a já aneb na rok kočičí mámou25. července 2022 Moto a já aneb na rok kočičí mámou Po knize "Moto a já aneb na rok kočičí mámou" od autorky Suzi Eszterhasové, jsem sáhla hlavně kvůli neodolatelné obálce, ze které na mě něžně pokukovalo rozkošné mládě servala. Hned jsem […] Posted in Recenze knih
  • Hejkalka11. března 2022 Hejkalka Všechny malé holčičky, které milují les, příšerky a křehké víly, určitě uvítají novou pohádkovou knížku "Hejkalka" od Petry Martiškové, jež vydalo nakladatelství Grada Publishing, a.s. pod […] Posted in Recenze knih
  • Harry Potter a Ohnivý pohár17. února 2022 Harry Potter a Ohnivý pohár Harry Potter a Ohnivý pohár od autorky J.K. Rowlingové, jež vydalo nakladatelství Albatros, nemusím nijak dlouze představovat. Tato kniha je prostě jedna "velká legenda", ostatně jako i […] Posted in Recenze knih
  • Sedmé dítě od autora Erika Valeura16. února 2022 Sedmé dítě od autora Erika Valeura Román Sedmé dítě, jak už název napovídá, se točí kolem sedmi malých dětí, jejichž osudy byly navzájem propojeny už od samotného narození až po dospělost. Všechny se totiž narodily na […] Posted in Recenze knih
  • Jak kouzlo do houslí vklouzlo - poetický příběh o Františkovi6. února 2022 Jak kouzlo do houslí vklouzlo - poetický příběh o Františkovi František jako malý chlapec miloval hudbu, fascinovaly ho hudební nástroje. Jeho pan učitel ho začal učit hrát na housle. Rodiče měly hospodářství a moc s tím nesouhlasili. Říkali, že si […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,94229 s | počet dotazů: 256 | paměť: 61581 KB. | 01.12.2022 - 14:37:12