Kritiky.cz > TV Tipy > Hlasy v lese NĚMECKO, režie: Marie Elisa Scheidt 23. 8. v 18.15 hodin na ČT2

Hlasy v lese NĚMECKO, režie: Marie Elisa Scheidt 23. 8. v 18.15 hodin na ČT2

srpen

V létě roku 1968 obý­va­lo více než 16 tisíc vojá­ků z východ­ní­ho Německa sas­ké lesy a bará­ky neda­le­ko čes­ko­slo­ven­ské hra­ni­ce, čeka­jí­cí na poky­ny k misi, kte­rá se nikdy neu­sku­teč­ní. Film for­mou sty­li­zo­va­né­ho doku­men­tu zob­ra­zu­je vnitř­ní boj mla­dí­ků, kte­ří už nejsou chlap­ci, ale ješ­tě nejsou muži, a sou­stře­dí se na jejich pro­ží­vá­ní ve svě­tě plném lží a nesmy­sl­ných roz­ka­zů. Poručík luš­tí kří­žov­ku pomo­cí náhod­ných pís­men. Skupina mužů s nasa­ze­ný­mi ply­no­vý­mi mas­ka­mi se boří lesem. Další se do němo­ty opí­je­jí a násled­ně po sobě stří­le­jí. Uprostřed absur­di­ty a bez­moc­nos­ti exis­tu­je tajem­ství v podo­bě malé­ho rádia, díky němuž nepři­jde jeden z těch­to mužů o rozum


Ohodnoťte článek


Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky: