Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Tiskové zprávy (Newslettery) > Hladoví chlupáči Nedvěd a Miška jako hrdinové nového animovaného večerníčku Mlsné medvědí příběhy na ČT:D

Hladoví chlupáči Nedvěd a Miška jako hrdinové nového animovaného večerníčku Mlsné medvědí příběhy na ČT:D

Mlsne medvedi pribehy 1
Mlsne medvedi pribehy 1
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

 

Nový ani­mo­va­ný večer­ní­ček Mlsné med­vě­dí pří­běhy reži­sé­rek Kateřiny Karhánkové a Alexandry Májové před­sta­vu­jí­cí roz­pus­ti­lá dob­ro­druž­ství dvou věč­ně hla­do­vých chlu­pá­čů Nedvěda a Mišky uvá­dí Česká tele­vi­ze od nedě­le 24. led­na v 18.45 hodin na pro­gra­mech ČT:D a ČT 2. Celkem šest­a­dva­cet dílů o sed­mi minu­tách zde bude k vidě­ní kaž­dý den až do 18. úno­ra. Hlasy hlav­ním med­vě­dím hrdi­nům pro­půj­či­li David NovotnýLukáš Příkazký, dále zde zazní Zuzana Bydžovská, Jan Cina, Pavla Tomicová, Jan VondráčekRobert Mikluš. Večerníček Mlsné med­vě­dí pří­běhy vzni­kl v mezi­ná­rod­ní kopro­duk­ci Česka, Irska, Slovenska a Polska. Loňský film Mlsné med­vě­dí pří­běhy je aktu­ál­ně nomi­no­ván na Českého lva v kate­go­rii nej­lep­ší ani­mo­va­ný film.

Trailer k večer­níč­ku zde: https://vimeo.com/499605494

 

Hrdiny večer­níč­ku Mlsné med­vě­dí pří­běhy moh­ly děti vidět už v šes­ti epi­zo­dách zmí­ně­né­ho fil­mu Mlsné med­vě­dí pří­běhy uve­de­né­ho do kin loni v září, tři dal­ší byly zase sou­čás­tí před­loň­ské­ho pásma Hurá na pohád­ky. (Obojí aktu­ál­ně nabí­zí ke zhléd­nu­tí VOD plat­for­my Aerovod a DAFilms.) Medvědi Nedvěd a Miška v epi­zo­dách večer­níč­ku pro­vá­dě­jí růz­né sko­pi­či­ny, jen aby se dosta­li k něče­mu dob­ré­mu na zub, pro­to­že rádi mlsa­jí. Jednotlivé díly večer­níč­ku vždy na webo­vých strán­kách ČT:D dopl­ňu­jí dvou­mi­nu­to­vé webi­zo­dy Mlsné med­vě­dí recep­ty, ve kte­rých med­vě­di dětem pro­zra­zu­jí jed­no­du­ché recep­ty na jíd­la z večer­níč­ku. Děti si zde mohou onli­ne zahrát i „med­vě­dí“ hry nazva­né Medvědí kuchař­ka a Mlsné med­vě­dí pexe­so.

 

Večerníček vzni­kl vol­ně na moti­vy kní­žek Zbyňka Černíka Malá med­vě­dí kníž­ka a Taková med­vě­dí rodin­ka. Výtvarníkem večer­níč­ku je Filip Pošivač, hud­bu slo­žil Prokop Holoubek z kape­ly Midi Lidi. Producentkou Mlsných med­vě­dí pří­bě­hů je Bára Příkaská ze spo­leč­nos­ti Bionaut. Režisérky Kateřina Karhánková a Alexandra Májová posbí­ra­ly za svou tvor­bu řadu cen na domá­cích i mezi­ná­rod­ních fes­ti­va­lech. Kateřina Karhánková navíc za svůj ani­mo­va­ný sní­mek Plody mra­ků zís­ka­la na Berlinale 2019 cenu pro nej­lep­ší dět­ský ani­mo­va­ný film, kte­rou udě­lu­je Evropská aso­ci­a­ce dět­ské­ho fil­mu a nový film Alexandry Májové Pračka zase aktu­ál­ně putu­je po nej­vý­znam­něj­ších mezi­ná­rod­ních fes­ti­va­lech.

 

Mlsné med­vě­dí pří­běhy v minu­los­ti zís­ka­ly už něko­lik cen – na nizo­zem­ském kopro­dukč­ním foru Junior Co-production Market hlav­ní cenu pro nej­lep­ší pro­jekt, epi­zo­dy Hurá na borův­ky a Na laný­že! opa­ko­va­ně bodo­va­ly i na Mezinárodním fes­ti­va­lu ani­mo­va­ných fil­mů Anifilm nebo na zlín­ském Mezinárodním fes­ti­va­lu fil­mů pro děti a mlá­dež. Filmy o med­vě­dech se jmé­ny Nedvěd a Miška byly pro­mí­tá­ny na dal­ších zhru­ba osm­de­sá­ti mezi­ná­rod­ních sou­těž­ních fes­ti­va­lech a pře­hlíd­kách po celém svě­tě včet­ně účas­ti v sou­tě­ži pres­tiž­ní­ho fes­ti­va­lu ani­mo­va­né­ho fil­mu ve fran­couz­ském Annecy.

 

Koproducentem večer­níč­ku je Česká tele­vi­ze (Tvůrčí sku­pi­na Barbary Johnsonové), irské ani­mač­ní stu­dio Treehouse Republic, irská veřej­no­práv­ní tele­vi­ze RTÉ, pol­ská pro­dukč­ní spo­leč­nost Kosmonaut a slo­ven­ská Raketa. Vznik seri­á­lu pod­po­řil Státní fond kine­ma­to­gra­fie, evrop­ský pro­gram Kreativní Evropa MEDIA, irský fond Screen Ireland a for­mou pobí­dek Irský fil­mo­vý prů­my­sl. Mezinárodní pro­dej večer­níč­ku zajiš­ťu­je fran­couz­ská pro­dukč­ní a dis­tri­buč­ní spo­leč­nost Dandelooo, med­vě­dy tak uvi­dí napří­klad i děti ve Francii, Irsku, Belgii, Finsku, Dánsku či na Islandu, ale i v USA, Kanadě, Mexiku či v Argentině. Více na www.bionaut.czwww.medvedi.tvhttps://decko.ceskatelevize.cz/mlsne-medvedi-pribehy


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Osamělý svobodný muž – 3920. června 2019 Osamělý svobodný muž – 39 Posted in Komiks
  • Venom 2: Carnage přichází (2021)16. října 2021 Venom 2: Carnage přichází (2021) Venom 2 je takový zklamání, že se pocitově cítím pomalu na 2 hvězdy, avšak to by bylo neobjektivní, takže neutrální 3 s hořkou chuťí v ústech a vykřičníkem pro příště.Venom 1 byl příjemným […] Posted in Krátké recenze
  • Debbie a její parťačky umí nosit krásné šaty9. prosince 2021 Debbie a její parťačky umí nosit krásné šaty Steven Soderbergh a George Clooney si nejspíš u sklenky řekli, že už bylo dost parťáků a je potřeba ukázat, že i ženy umí loupit s vtipem a šarmem. Rozhodli se natočit film, který […] Posted in Retro filmové recenze
  • Ben Affleck25. března 2016 Ben Affleck Ben Affleck, celým jménem Benjamin Geza Affleck (* 15. srpna 1972 Berkeley, Kalifornie, USA) je americký filmový herec, režisér a scenárista. Osobní život Je ženatý s Jennifer […] Posted in Profily osob
  • Zahradnictví: Rodinný přítel28. dubna 2017 Zahradnictví: Rodinný přítel Do kin právě vpadl první díl plánované trilogie tvůrčího dua Hřebejk/Jarchovský. Jak se mi líbil se dočtete na následujících řádcích.Film vypráví by měl vyprávět příběh o trojici sester […] Posted in Kritický Klub
  • 165307072 bd0daa9. srpna 2022 Princ Philip - portrét Dokument “Princ Philip - portrét” mapuje pozoruhodný život muže jedné z nejmocnějších žen světa, a to hlavně jeho přítomnost po boku milované manželky a královny Alžběty II.  Chybělo málo […] Posted in Filmové recenze
  • Specialisté7. srpna 2019 Specialisté Seriál Specialisté si již vydobyl své čestné místo mezi českými detektivními stálicemi. Jeho příznivci už dobře vědí, že se mohou týden co týden těšit na setkání se svými oblíbenými […] Posted in Speciály
  • Logan: Wolverine - ZÁVĚREČNÝ PŘÍBĚH O WOLVERINOVI1. března 2017 Logan: Wolverine - ZÁVĚREČNÝ PŘÍBĚH O WOLVERINOVI Hugh Jackman poprvé propůjčil svou elektrizující energii mutantovi známému jako Wolverine už v roce 2000 v původním filmu režiséra Bryana Singera X-Men, který byl prvním moderním […] Posted in Speciály
  • 56th Zlin Film Festival Interview - Tim Clague - Who Killed Nelson Nutmeg?12. května 2018 56th Zlin Film Festival Interview - Tim Clague - Who Killed Nelson Nutmeg? Posted in Videa
  • TOP 5: nejlepší české filmy roku 20221. ledna 2023 TOP 5: nejlepší české filmy roku 2022 Kam mi paměť sahá, nevybavuji si žádný rok, kdy bychom mohli v silvestrovský den sestavit žebříček TOP 5 opravdu dobrých českých filmů. Rok 2022 byl v tomto ohledu z mého pohledu vskutku […] Posted in Zajímavosti
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,09834 s | počet dotazů: 270 | paměť: 61418 KB. | 30.05.2023 - 20:32:59