Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Speciály > Hitman: Agent 47

Hitman: Agent 47

Hitman: Agent 47 se sou­stře­dí na elit­ní­ho nájem­né­ho vra­ha, kte­rý byl pomo­cí gene­ti­ky stvo­řen jako doko­na­lý stroj na zabí­je­ní. Je zná­mý pou­ze pod­le dvou posled­ních čísel čáro­vé­ho kódu vyte­to­va­ném na zad­ní stra­ně̌ jeho krku. Agent 47 je výsled­kem dese­ti­le­té­ho výzku­mu a jeho exis­ten­ce nava­zu­je na čty­ři­cet šest před ním naklo­no­va­ných agen­tů obda­ře­ných nebý­va­lou silou, rych­los­tí, vytr­va­los­tí a inte­li­gen­cí. Jeho nad­chá­ze­jí­cím cílem je kor­po­ra­ce, kte­rá má v úmys­lu vytvo­řit armá­du zabi­já­ků, jejichž schop­nos­ti před­čí dokon­ce i jeho vlast­ní. 47 spo­jí své síly s mla­dou ženou, kte­rá je klí­čem k tajem­ství, jak pře­ko­nat jejich moc­né, taj­né nepřá­te­le. 47 se záro­veň musí vyrov­nat s ohro­mu­jí­cím odha­le­ním vlast­ní­ho půvo­du a utkat se v epic­ké bitvě s úhlav­ním nepří­te­lem.

V hlav­ní roli Agenta 47 se před­sta­ví Rupert Friend (Ve jmé­nu vlas­ti); Hannah Ware (Boss) ztě­les­ni­la roli Katii, kte­rá hle­dá oso­bu, jež je klí­čem k její minu­los­ti a budouc­nos­ti; Zachary Quinto (Star Trek) ztvár­nil Johna Smithe, muže, kte­rý zná klí­čo­vá tajem­ství a oplý­vá nepřed­sta­vi­tel­nou sílou; Ciarán Hinds (Hra o trů­ny) se zhos­til role věd­ce, o jehož taj­ný, svět mění­cí výzkum mají zájem mno­hé moc­nos­ti, kte­ré z něj chtě­jí těžit; Thomas Kretschmann (Avengers: Age of Ultron) při­jal roli Le Clerqa, duchov­ní­ho otce zákeř­né­ho, glo­bál­ní­ho spik­nu­tí, kte­ré ohro­žu­je 47 a Katiu; a věhlas­ná asij­ská hvězda Angelababy ztě­les­ni­la Dianu, pro­střed­ni­ci, kte­rá 47 shá­ní kli­en­ty, ter­če a infor­ma­ce.

HITMAN: AGENT 47 je režij­ním debu­tem Aleksandera Bacha, uzná­va­né­ho reklam­ní­ho reži­sé­ra. Scénář napsa­li Skip Woods (A-Team) a Michael Finch (Predátoři) pod­le námě­tu Skipa Woodse. Produkce se uja­li Charles Gordon (Hřiště snů), Adrian Askarieh (Hitman), Alex Young (Nezastavitelný) a Skip Woods.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

  • Hitman: Agent 47 - OBLEK26. srpna 2015 Hitman: Agent 47 - OBLEK Pokud šaty dělají člověka, pak 47 je alespoň částečně definován svým charakteristickým černým oblekem, bílou košilí a červenou kravatou. Friend úzce spolupracoval s kostýmní výtvarnicí […] Posted in Speciály
  • Hitman: Agent 47 - AKCE!26. srpna 2015 Hitman: Agent 47 - AKCE! Aby maximalizovali efekt z kaskadérských kousků a bitek, producenti najali režiséry akčních scén Chada Stahelskiho a Davida M. Leitche, kaskadérského supervisora Jonathana Eusebia a […] Posted in Speciály
  • Hitman: Agent 47 - U KORMIDLA26. srpna 2015 Hitman: Agent 47 - U KORMIDLA Friend, Quinto, Ware a ostatní herci a filmový štáb rozhodně pojali důvěru v režiséra Alexandra Bacha. Quinto o něm říká: “Má skutečnou vizi a rozumí emocionální linii příběhu, stejně jako […] Posted in Speciály
  • Hitman: Agent 47 - ŽENA, KTERÁ HLEDÁ ODPOVĚDI A TAJEMNÝ MUŽ26. srpna 2015 Hitman: Agent 47 - ŽENA, KTERÁ HLEDÁ ODPOVĚDI A TAJEMNÝ MUŽ Katia v podání Hannah Ware se nachází v samém srdci Hitmana: Agenta 47. Když potkáme Katiu, je ztracená a snaží se najít někoho, koho si sotva pamatuje, ale kdo může být klíčem k […] Posted in Speciály
  • Hitman: Agent 47 - VÁŠ ČAS SE NAPLNIL26. srpna 2015 Hitman: Agent 47 - VÁŠ ČAS SE NAPLNIL Ve snímku Hitman: Agent 47 se potkává ikonický anti-hrdina se silnou a překvapivou ženskou hrdinkou a zdánlivě nezastavitelným antagonistou v napínavém příběhu, který se odehrává v […] Posted in Speciály
  • Pád Třetí říše - před 75 lety skončila Druhá světová válka7. května 2020 Pád Třetí říše - před 75 lety skončila Druhá světová válka Historický film popisující poslední dny v Hitlerově bunkru před kapitulací Německa až do jeho sebevraždy a sebevražd mnoha dalších osob z jeho nejbližšího okolí. V úvodu filmu se na […] Posted in Retro filmové recenze
  • Soudce Dredd26. dubna 2022 Soudce Dredd Soudce Dredd je americký akční sci-fi film z roku 1995 natočený podle stejnojmenného komiksu 2000 AD. Režíroval ho Danny Cannon a v hlavní roli se představil Sylvester Stallone, strážce […] Posted in Speciály
  • Policajt v Beverly Hills II18. února 2022 Policajt v Beverly Hills II Polda z Beverly Hills II je americká akční buddy komedie z roku 1987, kterou režíroval Tony Scott, scénář napsali Larry Ferguson a Warren Skaaren a hlavní roli ztvárnil Eddie Murphy. Jedná […] Posted in Speciály
  • Ztracen v džungli11. ledna 2022 Ztracen v džungli Skutečné příběhy táhnou, zvláště pak ty, u kterých místy zůstává rozum stát na dtím, co všechno někteří lidé dokázali přežít či udělat. Na této vlně se pokouší svézt i jedna z posledních […] Posted in Retro filmové recenze
  • Francouzská depeše Liberty, Kansas Evening Sun (The French Dispatch of the Liberty, Kansas Evening Sun) – Recenze – 60 %17. listopadu 2021 Francouzská depeše Liberty, Kansas Evening Sun (The French Dispatch of the Liberty, Kansas Evening Sun) – Recenze – 60 % Za krkolomným názvem nového snímku režiséra Wese Andersona (Život pod vodou, Až vyjde měsíc, Grandhotel Budapešť) se skrývá filmový povídkový portrét amerického fiktivního magazínu „The […] Posted in Filmové recenze

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,58184 s | počet dotazů: 211 | paměť: 55623 KB. | 16.05.2022 - 17:27:00