Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Zajímavosti > Historie Smolíkových

Historie Smolíkových

Smolikovi
Smolikovi

Rodina Smolíkových před­běh­la dobu a sta­la se abso­lut­ním kul­tem. Její podi­vu­hod­ná dob­ro­druž­ství mají hod­ně spo­leč­né­ho nejen se Simpsonovými a baví dodnes.

Dříve, než celý svět poznal seri­á­ly Simpsonovi a Griffinovi, ovlád­li tele­viz­ní obra­zov­ky Smolíkovi. Rodinka, kte­rá se v mno­hém podo­bá svým vzdá­le­ným pří­buz­ným ze Springfieldu a Quahogu, se zro­di­la na začát­ku 70. let v Maďarsku.

První seri­ál Odkaz budouc­nos­ti aneb Podivuhodná dob­ro­druž­ství rodi­ny Smolíkovy vzni­kal pri­már­ně pro dospě­lé divá­ky. Je to tak sati­ric­ká a zábav­ná podí­va­ná plná nará­žek na spo­le­čen­ské neřes­ti, že když Smolíkovi dora­zi­li do tota­lit­ní­ho Československa, komu­nis­tic­ká vlá­da zaká­za­la někte­ré díly vysí­lat. Z jiných se muse­ly vystřih­nout ide­o­lo­gic­ky oše­met­né scé­ny. Ale i tak se Smolíkovi oka­mži­tě sta­li kul­tem. A jsou jím dodnes.

Ještě vtip­něj­ší Smolíkovi

Na Podivuhodná dob­ro­druž­ství rodi­ny Smolíkovy o něco poz­dě­ji navá­za­ly dva dal­ší seri­á­ly. Podivuhodná dob­ro­druž­ství Vladimíra Smolíka a Podivuhodné prázd­ni­ny rodi­ny Smolíkovy si udr­že­ly stej­ně kul­tov­ní obli­bu. Příhody rodin­ky, kte­rá se maďar­sky jme­nu­je Mézga, dnes mají nos­tal­gic­kou atmo­sfé­ru, a o to jsou vtip­něj­ší.

Zároveň jsou zají­ma­vě nad­ča­so­vé. Pepa Smolík je stej­ně neschop­ný, při­hlouplý a obtloust­lý jako Homer Simpson nebo Peter Griffin. Ládík je stej­ně geni­ál­ní dítě jako ďábel­ské mimi­no Stewie. Sourozenci Smolíkovi se haš­te­ří stej­ně jako sou­ro­zen­ci Simpsonovi. A Zorro je stej­ně jako Brian mlu­ví­cí pes. Je to podi­vu­hod­né? Takoví jsou Smolíkovi!


Photo © Pannónia Filmstúdió


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 4,07839 s | počet dotazů: 242 | paměť: 56577 KB. | 28.06.2022 - 20:42:26