Kritiky.cz > Pro ženy > Hezká pro mě

Hezká pro mě

img a277574 w1731 t1480672860

Když si muž vybe­re k sobě tu pra­vou, líbí se mu pořád. I když spo­lu s ním zestár­ne. Líbí se mu i ráno po pro­bu­ze­ní, líbí se mu, když doma pobí­há v poho­dl­ném domá­cím oble­če­ní a uklí­zí. Je pro něj váž­ně hezká, krás­ná za kaž­dých okol­nos­tí. Nejen, když si oblék­ne ple­so­vé šaty a nalí­čí se.
rodiče s prckem u moře
Naopak někte­ří muži neu­zná­va­jí líče­ní žen vůbec. Líbí se jim žen­ská při­ro­ze­nost. Líčily se snad naše babič­ky při prá­ci na poli? To těž­ko, jest­li vůbec něja­ká líči­dla měly. A líbi­ly se snad svým mužům o to méně?
 
Každý den spo­lu
A jsme u posled­ní­ho bodu v pojed­ná­ní o part­ner­ském štěs­tí. Není mož­né, když spo­lu sdí­lí­me kaž­do­den­ní život, abychom jeden před dru­hým vypa­da­ly stá­le jako ze ška­tul­ky. Potká nás pře­ce ved­le sebe lec­cos. Třeba taky to, že tomu dru­hé­mu je někdy totál­ně zle, a to čas­to ne zrov­na sexy způ­so­bem. Pravý vztah ale na tomhle oprav­du nespo­čí­vá.
 
Dnes už víte víc
Když dá muž ženě poznat, že se mu líbí bez výhrad tako­vá, jaká je, pod­po­ří tím její spo­ko­je­nost a sebe­vě­do­mí. Chytrý muž zís­ká tak víc než vel­ký­mi ges­ty nebo vel­kým řeč­ně­ním a pře­svěd­čo­vá­ním. I v úpl­ně oby­čej­ném oble­če­ní, ve sty­lu, v jakém cho­dí­te, to vše když se Vašemu part­ne­ro­vi líbí, jste si jis­tá sama sebou a doká­že­te pak sama vychá­zet vstříc a dávat více lás­ky.
 
ČAS MŮŽE HRÁT JEN PRO VÁS
Nemusí to být vždy tak, jak se nej­čas­tě­ji tra­du­je, totiž, že čas hra­je pro­ti nám. Zdálo by se, že v žen­ské při­taž­li­vos­ti tohle musí pla­tit dvoj­ná­sob. Přece stár­ne­me – naše tělo už není tak pev­né a krás­né, v obli­če­ji při­bý­va­jí vrás­ky, pleť pova­dá. Známky stár­nu­tí niko­ho z nás nemi­nou.
návrh k sňatku
Můžete je zamas­ko­vat vhod­nou kos­me­ti­kou, cvi­če­ním a cel­ko­vou péčí o svo­je tělo až po zása­hy plas­tic­kých léka­řů. Dělejte to ale pro sebe, abys­te se Vy sama jako žena cíti­la lépe, ale nikdy ne kvů­li své­mu part­ne­ro­vi, man­že­lo­vi. Myslet si, že kvů­li tomu udr­ží­te jeho lás­ku, je vel­mi naiv­ní. Pouze to, co je ve Vás, Vaše zra­lost, Vaše zku­še­nos­ti a zra­lý vztah posi­lu­jí s léty Vaši žen­skou při­taž­li­vost.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • V čem spočívá přitažlivost ženy7. listopadu 2019 V čem spočívá přitažlivost ženy Krása a sexuální přitažlivost ženy je zcela určitě relativní pojem. Každému muži se zdá přitažlivá jiná žena, protože každý máme o kráse jinou představu, každému se líbí něco jiného. To […]
  • Proč se žena při nevěře většinou zamiluje5. prosince 2019 Proč se žena při nevěře většinou zamiluje V první řadě je jasné, že ženy mají rády sex téměř stejně jako muži, proč ale ženy bývají nevěrné, a většinou se při tom i zamilují? U mužů, když jsou nevěrní, jde o tzv. dobývání, nebo […]
  • Pětkrát denně v malých dávkách – proč to funguje lépe než hladovění?2. října 2019 Pětkrát denně v malých dávkách – proč to funguje lépe než hladovění? Mnohá z nás se dostane do situace, kdy si, často k tomu dochází před zrcadlem, řekne: „A dost! Musím zhubnout.“ Zadáte-li tento problém do vyhledávače, zavalí vás ne moře ale […]
  • Kráska a zvíře22. září 2019 Kráska a zvíře Péče o krásný vzhled patří hlavně ženám, ale muži o sebe také rádi dbají a starají se o svůj vzhled. Jak je to s muži, řeší svůj vzhled málo nebo až příliš? Měli by muži ve velkém […]
  • Spojené nádoby13. září 2019 Spojené nádoby Láskaje sama o sobě složitou záležitostí. Nemůžeme bez ní žít a zvláště pro ženy se často stává středem jejich života. Trápí se kvůli ní, ale zároveň je povznáší a probouzí v nich ty […]
  • Kdy mají ženy nejlepší sex?22. listopadu 2019 Kdy mají ženy nejlepší sex? Výzkumů v této oblasti už proběhlo nespočet. Většina se nejvíce přibližuje aktuálním výsledkům tvůrců aplikace Antikoncepce Natural Cycles. Jejich závěry ale poněkud naznačují, že […]
  • Do posledního dechu - 60 %29. ledna 2016 Do posledního dechu - 60 % Odvaha a pořádná dávka zkušeností nechybí hlavním hrdinům filmu, který připomíná skutečnou událost z roku 1952. Pro někoho to je už doba „pravěku“, ale skuteční hrdinové se rodí v každé […]
  • Meditace je cestou k harmonii6. prosince 2019 Meditace je cestou k harmonii Určitě už jste někdy viděli na nějakém obrázku muže, který sedí na zemi a vypadá, že okolní svět vůbec nevnímá. Je to pravda, protože medituje. A to je ta správná cesta k nastolení […]
  • Trápí vás zplihlé vlasy bez objemu? Poradíme, jak se o ně správně starat!13. června 2019 Trápí vás zplihlé vlasy bez objemu? Poradíme, jak se o ně správně starat! Zplihlé vlasy rozhodně nejsou žádná výhra. Každá z nás si přeje (i když bychom to třeba nepřiznaly nahlas) bohatou hřívu, které nechybí objem ani zdravý lesk a která už na první pohled […]
  • Už nejsme miminka22. září 2019 Už nejsme miminka Nejdříve jsme naše maličká dítka porodily, potom vychovávaly, dnes jsou to školáci. Každý z našich miláčků potřebuje nejen všechnu lásku i péči, ale především vybavení, které jim […]