Kritiky.cz > Pro ženy > Hezká pro mě

Hezká pro mě

img a277574 w1731 t1480672860

Když si muž vybe­re k sobě tu pra­vou, líbí se mu pořád. I když spo­lu s ním zestár­ne. Líbí se mu i ráno po pro­bu­ze­ní, líbí se mu, když doma pobí­há v poho­dl­ném domá­cím oble­če­ní a uklí­zí. Je pro něj váž­ně hezká, krás­ná za kaž­dých okol­nos­tí. Nejen, když si oblék­ne ple­so­vé šaty a nalí­čí se.
rodiče s prckem u moře
Naopak někte­ří muži neu­zná­va­jí líče­ní žen vůbec. Líbí se jim žen­ská při­ro­ze­nost. Líčily se snad naše babič­ky při prá­ci na poli? To těž­ko, jest­li vůbec něja­ká líči­dla měly. A líbi­ly se snad svým mužům o to méně?
 
Každý den spo­lu
A jsme u posled­ní­ho bodu v pojed­ná­ní o part­ner­ském štěs­tí. Není mož­né, když spo­lu sdí­lí­me kaž­do­den­ní život, abychom jeden před dru­hým vypa­da­ly stá­le jako ze ška­tul­ky. Potká nás pře­ce ved­le sebe lec­cos. Třeba taky to, že tomu dru­hé­mu je někdy totál­ně zle, a to čas­to ne zrov­na sexy způ­so­bem. Pravý vztah ale na tomhle oprav­du nespo­čí­vá.
 
Dnes už víte víc
Když dá muž ženě poznat, že se mu líbí bez výhrad tako­vá, jaká je, pod­po­ří tím její spo­ko­je­nost a sebe­vě­do­mí. Chytrý muž zís­ká tak víc než vel­ký­mi ges­ty nebo vel­kým řeč­ně­ním a pře­svěd­čo­vá­ním. I v úpl­ně oby­čej­ném oble­če­ní, ve sty­lu, v jakém cho­dí­te, to vše když se Vašemu part­ne­ro­vi líbí, jste si jis­tá sama sebou a doká­že­te pak sama vychá­zet vstříc a dávat více lás­ky.
 
ČAS MŮŽE HRÁT JEN PRO VÁS
Nemusí to být vždy tak, jak se nej­čas­tě­ji tra­du­je, totiž, že čas hra­je pro­ti nám. Zdálo by se, že v žen­ské při­taž­li­vos­ti tohle musí pla­tit dvoj­ná­sob. Přece stár­ne­me – naše tělo už není tak pev­né a krás­né, v obli­če­ji při­bý­va­jí vrás­ky, pleť pova­dá. Známky stár­nu­tí niko­ho z nás nemi­nou.
návrh k sňatku
Můžete je zamas­ko­vat vhod­nou kos­me­ti­kou, cvi­če­ním a cel­ko­vou péčí o svo­je tělo až po zása­hy plas­tic­kých léka­řů. Dělejte to ale pro sebe, abys­te se Vy sama jako žena cíti­la lépe, ale nikdy ne kvů­li své­mu part­ne­ro­vi, man­že­lo­vi. Myslet si, že kvů­li tomu udr­ží­te jeho lás­ku, je vel­mi naiv­ní. Pouze to, co je ve Vás, Vaše zra­lost, Vaše zku­še­nos­ti a zra­lý vztah posi­lu­jí s léty Vaši žen­skou při­taž­li­vost.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Pětkrát denně v malých dávkách – proč to funguje lépe než hladovění?2. října 2019 Pětkrát denně v malých dávkách – proč to funguje lépe než hladovění? Mnohá z nás se dostane do situace, kdy si, často k tomu dochází před zrcadlem, řekne: „A dost! Musím zhubnout.“ Zadáte-li tento problém do vyhledávače, zavalí vás ne moře ale […]
  • Kráska a zvíře22. září 2019 Kráska a zvíře Péče o krásný vzhled patří hlavně ženám, ale muži o sebe také rádi dbají a starají se o svůj vzhled. Jak je to s muži, řeší svůj vzhled málo nebo až příliš? Měli by muži ve velkém […]
  • Spojené nádoby13. září 2019 Spojené nádoby Láskaje sama o sobě složitou záležitostí. Nemůžeme bez ní žít a zvláště pro ženy se často stává středem jejich života. Trápí se kvůli ní, ale zároveň je povznáší a probouzí v nich ty […]
  • Trápí vás zplihlé vlasy bez objemu? Poradíme, jak se o ně správně starat!13. června 2019 Trápí vás zplihlé vlasy bez objemu? Poradíme, jak se o ně správně starat! Zplihlé vlasy rozhodně nejsou žádná výhra. Každá z nás si přeje (i když bychom to třeba nepřiznaly nahlas) bohatou hřívu, které nechybí objem ani zdravý lesk a která už na první pohled […]
  • Do posledního dechu - 60 %29. ledna 2016 Do posledního dechu - 60 % Odvaha a pořádná dávka zkušeností nechybí hlavním hrdinům filmu, který připomíná skutečnou událost z roku 1952. Pro někoho to je už doba „pravěku“, ale skuteční hrdinové se rodí v každé […]
  • Už nejsme miminka22. září 2019 Už nejsme miminka Nejdříve jsme naše maličká dítka porodily, potom vychovávaly, dnes jsou to školáci. Každý z našich miláčků potřebuje nejen všechnu lásku i péči, ale především vybavení, které jim […]
  • Tužka nebo rtěnka? To je dilema!31. května 2019 Tužka nebo rtěnka? To je dilema! Je lepší tužka nebo rtěnka? To je dilema, které dnes a denně řeší mnoho žen. Zatímco některé nedají dopustit na klasiku v podobě rtěnky, na kterou pějí samou chválu a líčení by si bez ní […]
  • Chtějí muži ideál?10. září 2019 Chtějí muži ideál? Ženy si tak často dělají starosti, aby byly pro svého muže sexuálně přitažlivé. Snaží se držet dietu, aby byly štíhlé, oblékat a líčit se podle poslední módy. Vy se tak snažíte, protože si […]
  • Pozvolné zvykání na školní rok23. září 2019 Pozvolné zvykání na školní rok Nástup do první třídy je pro každé dítě velkou životní změnou. Je pravda, že pro ty, které navštěvovaly školku, je to asi trochu jednodušší. Většinou ale mají všechny děti dva měsíce […]
  • Dětské botičky: Tipy, jak poznat správnou velikost14. července 2019 Dětské botičky: Tipy, jak poznat správnou velikost Děti jsou naše chlouba. Pro naše miláčky bychom udělaly první poslední, proto se rozhodně nezlobíme, že má naše dítě více párů bot, než my samy. No dobře.. trochu jim to možná závidíme. […]