Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Novinky ze světa her > Herní studio Obsidian ohlásilo nové RPG Tyranny, kde se hráč zhostí záporného hrdiny

Herní studio Obsidian ohlásilo nové RPG Tyranny, kde se hráč zhostí záporného hrdiny

i3ubsNZnNWuE.878x0.Z Z96KYq
i3ubsNZnNWuE.878x0.Z Z96KYq

Herní spo­leč­nos­ti Obsidian a Paradox Interactive v úte­rý ozná­mi­li svůj nový pro­jekt, RPG s názvem Tyranny. Hra se bude ode­hrá­vat ve fan­ta­sy svě­tě, kte­rý utr­pěl obrov­ské ško­dy díky masiv­ní­mu kon­flik­tu mezi dob­rem a zlem. Jak už název hry napo­ví­dá, zlo zví­tě­zi­lo, a hrá­či se tak zhos­tí posta­vy, krá­če­jí­cí ces­tou tem­na a zla ve služ­bách Kyrosu. Tvůrci tak láka­jí na zce­la jiný pří­stup opro­ti ostat­ním hrám, kde vět­ši­nou hlav­ní hrdi­na razí ces­tu dob­ra.

Podle zve­řej­ně­ných infor­ma­cí se hráč zhos­tí role soud­ce a kata Kyroského prá­va, jed­na­jí­cí­ho pod dohle­dem Archona spra­ve­dl­nos­ti. Vaše slo­va a roz­hod­nu­tí budou roz­ho­du­jí­cí pro ostat­ní posta­vy, při­ne­se­te jim mír a spra­ve­dl­nost, nebo strach a utr­pe­ní? Volba zále­ží jen a jen na vás. Z dostup­ných scre­en­sho­tů je patr­né, že hra vypa­dá dost podob­ně jak Pillars of Eternity. Datum vydá­ní zatím není zná­mo, jis­té je, že se na hru může­me těšit kon­cem letoš­ní­ho roku.

_lx2lvOH20Oy.878x0.Z-Z96KYq
YEgFfcIN3Hxh.878x0.Z-Z96KYq

Zdroj: PC Gamer


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Baví mě hudba, hry, filmy a knížky.....od Roku 2015 píšu recenze a novinky pro hudební servery Techno.cz a Shadowbox.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,73100 s | počet dotazů: 242 | paměť: 56551 KB. | 03.07.2022 - 14:36:47