Kritiky.cz > Recenze > Herečky - Actresses

Herečky - Actresses

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Lehkými krůč­ky se k nám vydá­vá Francouzska Valerie Bruni-Tedeshi se svým zce­la novým auto­bi­o­gra­fic­kým, mír­ně tragi­ko­mic­kým sním­kem Herečky. Jde o kla­sic­ký, kri­zo­vý pří­běh ženy ve střed­ních letech, jenž oneh­dá před lety upřed­nost­ni­la kari­é­ru před rodi­nou a náh­le na ni dolé­há stín úzkos­ti z nevy­bu­do­va­né­ho záze­mí, pev­né­ho obě­tí a roz­to­mi­lé­ho sko­ta­če­ní vlast­ních dětí, jenž by pobí­ha­ly po domě a vyvá­dě­li růz­né lum­pár­ny.

Na mís­to toho se na ni ze všech kou­tů valí samé rady, jak by se měla ve své situ­a­ci cho­vat a co by měla udě­lat. Gynekoložka  vzty­če­ným prs­tem varu­je na blí­ží­cí se meno­pau­zu a stím i při­chá­ze­jí­cí kom­pli­ka­ce pro plá­no­va­né mateř­ství. Matka, kte­rou hra­je sku­teč­ná mamin­ka Valerie, své dce­ři neu­stá­le před­ha­zu­je výtky k její lenos­ti a neschop­nos­ti najít si pořád­né­ho milen­ce nebo ješ­tě lépe man­že­la. Valerie ztvár­ňu­jí­cí posta­vu Marceliny se odhod­la­la utéct před živo­tem, jako to už udě­la­la něko­li­krát a pomo­cí dal­ší při­ja­té role v Turgeněvově hře Měsíc na vsi se chce ale­spoň na chvi­lin­ku vzdá­lit od okol­ní­ho svě­ta plné­ho srd­ce­ryv­ných pro­blé­mu už takhle skli­ču­jí­cí její život.

Ovšem v diva­dle nará­ží na svou býva­lou kama­rád­ku z aka­de­mie Natálii , kte­rá si namís­to kari­é­ry vybra­la prá­vě rodin­ný život a teď svý­mi zážit­ky a bla­ho­dár­ný­mi zku­še­nost­mi Marcelinu pří­mo zahl­cu­je. Avšak čím více ji Marcelina naslou­chá, tím více pood­ha­lu­je, že vlast­ně za ta léta co se od ško­ly nevi­dě­ly se v jejím pro­s­to­du­chém živo­tě takřka neo­de­hrá­lo nic zají­ma­věj­ší­ho a tudíž své kama­rád­ce nemá o čem vyprá­vět. Marcelina je ovšem bojov­ni­ce, a tak se na posled­ní chví­li sna­ží dohnat vše, co  dopo­sa­vaď pro­teklo mezi její­mi prs­ty. Řeč je tu o poče­tí. Tonoucí se stéb­la chy­tá by zde moh­lo pla­tit dvoj­ná­sob. Marcelina kope na všech­ny stra­ny a sna­ží se ulo­vit chla­pa, jak jen to je mož­né.

Tikající hodi­ny jsou sly­šet až na dru­hém kon­ci měs­ta a muž, jenž by ji chtěl oplod­nit nikde. Bývalí milen­ci neje­ví zájem, reži­sér Turgeněvovi hry je nej­spí­še homose­xu­ál a farář na její žado­ní­cí nalé­há­ní o poskyt­nu­tí služ­by je hlu­chý a s jas­ným posto­jem odmí­tá. Osobně si mys­lím, že fil­mů toho­to dějo­vé­ho zamě­ře­ní je více než dost a pře­ce se nikdy nepře­sta­nou točit. Žena  kari­é­rist­ka, kte­rá dala před­nost prá­ci před rodi­nou je otře­pa­né téma, ale v podá­ní nada­né Francouzky Valerie Bruni - Tehdeshi tomu tak asi zce­la není, jinak by si neod­nes­la zvlášt­ní oce­ně­ní poro­ty na fil­mo­vém fes­ti­va­lu v Cannes.

Ženy mají­cí podob­ný život­ní směr jako Marcelina se urči­tě v tom­to auto­bi­o­gra­fic­kém sním­ku nalez­nou a budou ho hltat plný­mi douš­ky. Komu film oprav­du nedo­po­ru­ču­ji, pokud se tedy doká­že­te vyma­nit z nátla­ku své dra­hé polo­vič­ky, aby ste jim děla­li spo­leč­nost v kině, je muž­ské popu­la­ci. Vězte, že vět­ší­ho tres­tu, než sle­do­vá­ní žen­ských útrap za zeni­tem snad ani nemů­že být. Muži ať se tomu­to fil­mu oprav­du vyhnou oblou­kem. Ať už se Valerie jak­ko­li sna­ži­la vybu­do­vat sil­ný pří­běh, moc se jí to nepo­ved­lo a spí­še jde o uzí­va­nou podí­va­nou, kte­rá se spí­še hodí na sobot­ní odpo­led­ne v domá­cím křes­le, než-li v polo­prázd­ném kinosá­lu ve večer­ních hodi­nách, ale ať už je můj názor jaký chce zkus­te si to sami.

Film, jenž neo­plý­vá ori­gi­na­li­tou ani zásad­nos­tí. Typický film, na kte­rý nemu­sí­te cho­dit do kina, ale sta­čí když si počká­te až bude na DVD.

Naše hod­no­ce­ní: 

5

Vložil Patrik Chlumecky, 28. Duben 2009 - 21:52


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Titulky k Station Eleven S01E03 - Hurricane2. ledna 2022 Titulky k Station Eleven S01E03 - Hurricane BigMarwin je pilný jako včelička i přes osobní zaneprázdnění a titulky k dalšímu dílu jsou konečně hotové. Korekci provedla Clear jako obvykle. V tomto díle se podíváme trochu na zoubek […] Posted in Titulky
  • Marihuana ve filmech6. května 2020 Marihuana ve filmech Slavná droga je vyskytuje v mnoha filmech. Některé byly úspěšné, některé méně. V našem rekapitulačním článku jsem Vám sepsal ty nejznámější marihuanové filmy. Americká krása Americká […] Posted in Zajímavosti
  • Romana Provazníková: Financování měst, obcí a regionů. Teorie a praxe17. prosince 2015 Romana Provazníková: Financování měst, obcí a regionů. Teorie a praxe V období, kdy se většina územních celků intenzivně zabývá návrhem či schvalováním rozpočtu na rok 2016, vychází v Gradě 3. aktualizované a rozšířené vydání publikace Romany Provazníkové […] Posted in Recenze knih
  • EMILIA CLARKE6. června 2018 EMILIA CLARKE EMILIA CLARKE (Qi'ra) na sebe poutá pozornost diváků svými výjimečnými hereckými výkony. Clarke v současné době natáčí osmou a poslední sezónu úspěšného seriálu stanice HBO Hra o trůny, […] Posted in Profily osob
  • The Cabin in the Woods – 45 %14. července 2012 The Cabin in the Woods – 45 % Nový americký horor s festivalovým názvem Chata v horách si již sice odbyl svoji světovou premiéru v dubnu tohoto roku, zato v Čechách není vůbec jisté, zdali se do kin vůbec dostane. […] Posted in Filmové recenze
  • Nespoutaný Django23. června 2022 Nespoutaný Django Trvalo velmi dlouho, než se Quentin Tarantino a žánr westernu potkali. Jejich první setkání skončilo ideálním sňatkem, jaký bychom jim mohli pouze závidět, kdyby se s námi nepodělili o […] Posted in Retro filmové recenze
  • #2139: Návrat Krále Šumavy 3: Opona se zatahuje16. února 2021 #2139: Návrat Krále Šumavy 3: Opona se zatahuje Návrat Krále Šumavy 3: Opona se zatahujeVydala nakladatelství Labyrint a Euromedia v brožované vazbě v roce 2020. Vydání má 264 stran a prodává se v plné ceně za 399 […] Posted in Recenze komiksů
  • Trojúhelník smutku21. ledna 2023 Trojúhelník smutku I přes rozporuplnější start filmu se mi v průběhu začal dosti zamlouvat. Perfektní vyobrazení smetánky společnosti, která je prohnilá až do morku kostí, je geniálně vykonstruovanou […] Posted in Krátké recenze
  • The Pregame Skate - 18 May 2022 | #IIHFWorlds 202218. května 2022 The Pregame Skate - 18 May 2022 | #IIHFWorlds 2022 Posted in Videa
  • Filmové premiéry v únoru 20121. února 2012 Filmové premiéry v únoru 2012 02. 02. 11             Perfect Sense Zatímco Susan a Michael objevují nové a nepředvídatelně hluboké city, lidé na celém světě se začínají cítit divně, jako by něco ovlivňovalo jejich […] Posted in Filmové premiéry

Tento článek napsal redaktor již zaniklého webu PlayAll.cz
Na Kritiky.cz umístěno se svolením majitele webu v době uveřejnění článku.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 1,88004 s | počet dotazů: 278 | paměť: 61693 KB. | 03.10.2023 - 16:20:31