Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > MFF Karlovy Vary > HEREČKA THOMASIN HARCOURT MCKENZIOVÁ UVEDE NA FESTIVALU SNÍMEK BEZE STOP

HEREČKA THOMASIN HARCOURT MCKENZIOVÁ UVEDE NA FESTIVALU SNÍMEK BEZE STOP

MCkenz
MCkenz

Mladá novozéland­ská hereč­ka Thomasin Harcourt McKenziová, pova­žo­va­ná za jeden z nej­vět­ších sou­čas­ných herec­kých pří­sli­bů, před­sta­ví na letoš­ním kar­lo­var­ském fes­ti­va­lu film Beze stop (Leave No Trace, 2018), reži­sér­ky Debry Granikové, jejíž sní­mek Do mor­ku kos­tí (Winter’s Bone, 2010) zís­kal 4 osca­ro­vé nomi­na­ce, včet­ně nomi­na­ce pro Debru Granikovou za nej­lep­ší adap­to­va­ný scé­nář. „Na tom jak se jí poda­ři­lo při­blí­žit se posta­vě, uká­za­la, že má pro roli vel­ké poro­zu­mě­ní. Myslím, že někte­ří her­ci, kte­ří se v raném věku pohy­bu­jí v tele­viz­ním a fil­mo­vé svě­tě si těž­ce zacho­vá­va­jí svo­ji nevin­nost. Na Thomasin je něco při­ro­ze­né­ho a nevšed­ní­ho,“ říká reži­sér­ka.

Thomasin Hartcourt McKenziová se již ve tři­nác­ti letech obje­vi­la v tele­viz­ním sním­ku Consent, kte­rý zís­kal novozéland­skou cenu pro nej­lep­ší tele­viz­ní film. Hrála ve fil­mu Hobit: Bitva pěti armád (The Hobbit - Battle of the Five Armies, 2014), jed­nu z hlav­ních rolí vytvo­ři­la v krát­kém fil­mu aus­tral­ské reži­sér­ky Alice Englertové The Boyfriend Game (2015), kte­rý byl vybrán do sek­ce Generation K  na Berlinale. V roce 2017 zís­ka­la dvě ceny pro nej­lep­ší hereč­ku na New Zealand Web-Festu za role v kome­dii Lucy Lewis Can’t Lose (2017) a mini­sé­rii Bright Summer Night (2017), adap­ta­ci Shakespearova Snu noci sva­to­ján­ské, jed­nu z rolí vytvo­ři­la také v režii svých rodi­čů Mirandy Harcourtové a Stuarta Mckenzieho v thrille­ru Changeover (2017).  S reži­sé­rem Taikou Waititim nyní natá­čí váleč­né dra­ma Jojo Rabbi


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 4,42244 s | počet dotazů: 244 | paměť: 56526 KB. | 29.06.2022 - 21:20:12