Kritiky.cz > Profily osob > Henry Fonda

Henry Fonda

Fonda

16. květ­na 1905 – 12. srp­na 1982

Sergio Leone sice obsa­dil Henryho Fondu do Tenkrát na Západě na zákla­dě obdi­vu, kte­rý léta cho­val k jeho wes­ter­no­vým rolím, iko­nic­ká posta­va Fondy jako ušlech­ti­lé­ho Američana, sym­bo­lu jeho mrav­ních a lid­ských hod­not, se ale kon­sti­tu­o­va­la i mimo ten­to žánr. Původní aspi­rant novi­nář­ské­ho řemes­la pře­sed­lal kon­cem 20. let k diva­dlu (kde také zača­lo jeho celo­ži­vot­ní přá­tel­ství s Jamesem Stewartem) a v polo­vi­ně 30. let se pře­su­nul do Hollywoodu, kde měl opa­ko­vat jed­nu ze svých úspěš­ných diva­del­ních rolí v The Farmer Takes a Wife (1939). Jeho úspěch byl oka­mži­tý – pohled­ný mla­dý muž, vyba­ve­ný odzbro­ju­jí­cí oprav­do­vos­tí a při­ro­ze­nos­tí pro­je­vu, se jako­by pro plát­no pří­mo naro­dil. Studiová poli­ti­ka mu sice nabí­ze­la širo­kou šká­lu žánrů, jeho nej­vý­raz­něj­ší­mi úspě­chy před vál­kou byla ale dra­ma­ta Johna Forda Mladý Lincoln (Young Mr. Lincoln, 1939) 1982 a steinbec­kov­ské Hrozny hně­vu (The Grapes of Wrath, 1940). Po váleč­né služ­bě v námoř­nic­tvu dokon­čil Fonda svou smlou­vu se stu­di­em skvost­nou sérií (vět­ši­mou) wes­ter­nů s Johnem Fordem – Můj milá­ček Klementina (My Darling Clementine, 1946), Uprchlík (The Fugitive, 1947) a Fort Apache (1948) a noi­ro­vým dra­ma­tem Anatole Litvaka Dlouhá noc (The Long Night, 1947) – a pak se na osm let pře­su­nul k diva­dlu. Na plát­na se vrá­til v roce 1955 v adap­ta­ci své­ho diva­del­ní­ho úspě­chu, váleč­né kome­dii Pan Roberts (Mr. Roberts). Jeho diva­del­ní i fil­mo­vá kari­é­ra pokra­čo­va­la pak dal­ší čtvrt­sto­le­tí – např. Vojna a mír (War and Peace, 1956), Nepravý muž (The Wrong Man, 1956), Dvanáct rozhně­va­ných mužů (12 Angry Men, 1967), Jak byl dobyt Západ (How the West Was Won, 1962), Bitva v Ardenách (Battle of the Bulge, 1965), Tenkrát na Západě, Cheyennský klub (The Cheyenne Social Club, 1970), Mé jmé­no je Nikdo (Il mio nome e Nessuno, 1973) – a uza­vře­la se str­hu­jí­cím dra­ma­tem Marka Rydella Na Zlatém jeze­ře (On Golden Pond), kde ved­le Katharine Hepburnové účin­ko­va­la i jeho dce­ra Jane.

Fonda

  • ZUZANA ŠEBOVÁ (LUKY)18. května 2017 ZUZANA ŠEBOVÁ (LUKY) Víťazstvo v súťaži Miss Slovensko bolo pre Luky vstupenkou do šoubiznisu, ktorý doteraz odmieta opustiť. V jej luxusnom živote však chýba muž, pre ktorého sa Luky pokúsi o nemožné - urobiť […]
  • PEŤA POLNIŠOVÁ (CUKY)18. května 2017 PEŤA POLNIŠOVÁ (CUKY) Zoznámte sa s Cecíliou Kováčovou alias Cuky. Cuky je neuznaná vlogerka, ktorá sa má stať novou slovenskou Miss. K tomu jej má pomôcť Luky, ako však uvidíte, bude to stáť ešte veľa […]
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
  • České filmy v Cannes 201715. května 2017 České filmy v Cannes 2017 Už za pár dní odstartuje ve francouzském přímořském letovisku největší filmová událost roku - Mezinárodní filmový festival v Cannes (17. -28. 5. 2017). V oficiálním programu a dalších […]
  • OONA MEKAS11. července 2014 OONA MEKAS  Dcera filmaře Jonase Mekase a fotografky Hollis Meltonové si začala pohrávat s filmem již v raném věku. Některé z jejích prvních vzpomínek jsou na temný sál osvětlený projektorem, kdy […]
  • Brendan Fraser25. září 2003 Brendan Fraser Muž mnoha talentů… Muž mnoha talentů…Brendan si získal obdiv a miliony fanoušků především díky své neuvěřitelně úspěšné kariéře filmové hvězdy. A úspěch si rozhodně zaslouží, […]

Ohodnoťte článek


Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...