Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze her > Hello Neighbor - Hororovka pro děti a zábava pro starší?

Hello Neighbor - Hororovka pro děti a zábava pro starší?

Hallo
Hallo
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Jak člo­věk jako já vůbec může dojít k tako­vé bizar­nos­ti jakou tato hra ve sku­teč­nos­ti je? Je to jed­no­du­ché, při­zve si k sobě neteř co cho­dí do 2. tří­dy a zeptá se jí co teď frčí a co ráda sle­du­je na YouTube. Ihned po zjiš­tě­ní a zfouk­nu­tí pár videí na oné plat­for­mě jsem se jed­nak zhro­zil a jed­nak jsem si řekl, proč vlast­ně ne. Abych měl pohled z více stran a doká­zal objek­tiv­ně při­stou­pit ke hře, Valinka (zmí­ně­ná neteř) hrá­la hru po celou dobu se mnou. Takže na této recen­zi vlast­ně pra­co­val dvou­člen­ný tým :).

Jako prv­ní zmí­ním pří­běh, nebo ale­spoň pro­stře­dí hry a cel­ko­vou kom­po­zi­ci. Vlastně jste tako­vý oby­čej­ný klu­či­na, kte­rý si rád hra­je ven­ku a zvě­da­vost je jeho dru­hé jmé­no. A jak už ze hry tak tro­chu vyplý­vá, v sou­sed­ství je jeden maník, kte­rej je tak tro­chu div­nej… No a co jiné­ho malý­ho pachol­ka napad­ne, než pro­zkou­mat sou­se­do­vi taj­nos­ti. Nechci tu psát spo­i­le­ry, kaž­do­pád­ně postu­pem času začne­te chá­pat co se vlast­ně sta­lo a jak to s tím sou­se­dem je. Ve hře panu­je cel­kem jed­no­du­chá mecha­ni­ka - pro­zkou­mej a nenech se chy­tit. Prostě pro­zkou­má­vá­te danou mapu (dům sou­se­da kte­rý se něko­li­krát změ­ní) a hle­dá­te dal­ší postup ve for­mě růz­ných klí­čů, nářa­dí kte­ré Vám zpří­stup­ní něco dal­ší­ho a tak dále. Teď k tomu horo­ro­vé­mu prv­ku. Upřímně? Jediná věc čeho se lek­ne­te je když Vás neče­ka­ně napad­ne sou­sed, nebo se občas něco roz­mlu­ví - tele­vi­ze, tele­fon, rádio. No a to je vlast­ně všech­no, troš­ku tem­něj­ší je skle­pe­ní, avšak hra není zas až tak horo­ro­vá. Vzhledem k cel­ko­vé gra­fi­ce a cel­ko­vé­mu dojmu hry se nemu­sí­te až tolik bát, a já vím co říkám, pro­to­že horo­rov­ky nená­vi­dím a lek­nu se i šumě­ní svišťů.

Celková hra­tel­nost hry je cel­kem v pořád­ku až na pár detai­lů, na kte­ré si po chví­li hra­ní zvyk­ne­te. Uchopit něja­ký před­mět bude někdy oří­šek, a občas něja­ký před­mět někam zaho­dí­te, aniž by jste chtě­li. Tím lépe pokud spad­ne někam do mís­to, odkud ho už nedo­sta­ne­te a přes­to ho potře­bu­je­te. Nezbyde nic jiné­ho než nahrát před­cho­zí save. Jinak je hra plná před­mě­tů, kte­ré bude­te muset nějak zís­kat, aby jste se dosta­li dále. No a do toho Vás bude věč­ně otra­vo­vat sou­sed, kte­rý má vždy něja­ké nau­če­né ste­re­o­ty­py, ale i tak Vás doká­že někdy pozlo­bit. Menší rada - pokud víte kde je před­mět kte­rý potře­bu­je­te, pros­tě to zkus­te rych­le pro­běh­nout a před­mět ucho­pit, jakmi­le ho máte v ruce, i když Vás sou­sed chy­tí, v dal­ším respa­w­nu Vám zůsta­ne. Hra však není zas tak hlou­pá a i dle slov vývo­já­řů se učí z toho, jak postu­pu­je­te vy, sou­sed nastra­ží pas­ti tam, kudy cho­dí­te nej­čas­tě­ji a hra je ihned o něco těž­ší.

Ovladatelnost za mě tro­chu pokul­há­vá, dost čas­to mi nešel před­mět ucho­pit, správ­ně posta­vit bed­ny na sebe nebo před­mět pou­žít, mís­to toho jsem před­mět zaho­dil někam do pr…. někam do pryč…, kam už se tře­ba neda­lo ani dostat, tudíž jsem musel vyu­žít před­cho­zí­ho „sej­vu“ a dojít si pro před­mět zno­vu, a bejt opa­tr­něj­ší. Tudíž dal­ší radou je méně zbrk­los­ti a více kli­du.

Celkově hra dospě­lej­ší pub­li­kum poba­ví, ale nějak extra nena­dchne. Mnohem lep­ší záži­tek z toho měla neteř, pro kte­rou byla hroz­ná legra­ce hrou pro­chá­zet zejmé­na v čás­tech, kdy se mi neda­ři­lo. Ale je prav­dou, že díky ní jsem mnoh­dy pro­šel něčím, s čím jsem si něja­kou dobu nevě­děl rady a už chtěl hru vzdát. Ona měla vše per­fekt­ně nakou­ka­né a tak byl postup ve hře tro­chu jed­no­duš­ší. Hype kolem hry byl a je troš­ku vět­ší, než co hra reál­ně nabí­zí. Starší pub­li­kum nic moc, mlad­ší pub­li­kum to bude milo­vat. Tak pev­né ner­vy a bacha na sou­se­dy!


Foto: Dynamic Pixels & tinyBuild


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • The Long Dark – simulátor přežití v zimě22. září 2021 The Long Dark – simulátor přežití v zimě Poslední hrou v seriálu survival her se zimní tématikou je The Long Dark. Tato hra svým zasazením zkrátka nemůže v podobném seriálu chybět. Hra byla vydána v Early Acces v září 2014 a […] Posted in Recenze her
  • Bulanci - 2022 - Nejslavnější hra polštářů se vrací.15. listopadu 2022 Bulanci - 2022 - Nejslavnější hra polštářů se vrací. Po dlouhých 20 letech si můžete zahrát slavné „Bulánky“ v nejnovější verzi. Vývojáři přibližně před rokem vyzkoušeli podporu svých fanoušků akcí na Startovači a jejich snaha byla […] Posted in Novinky ze světa her
  • 1428: Shadows over Silesia20. října 2022 1428: Shadows over Silesia Není nad to, když tvůrce dělá na hře skoro sám. Jednou ze her, která má minimum tvůrců, je Středověká hra 1428: Shadows over Silesia. Je to česká hra a český web by měl recenzovat hlavně […] Posted in Recenze her
  • Hobo: Tough Life (krátká recenze nejnávykovější hry na světě)18. října 2022 Hobo: Tough Life (krátká recenze nejnávykovější hry na světě) Hobo: Tough Life je vysoce návykový simulátor bezdomovce. Česká Indie 1st person Hra je příjemně lowcost s minimalistickým českým dabingem, který očividně provozovali neherci a obsahem […] Posted in Recenze her
  • Chess Ultra30. ledna 2022 Chess Ultra Je to logická hra se strategickými prvky od společnosti Ripstone Ltd., která čerpá z klasické stolní královské hry – šachy, kterou určitě všichni velice dobře znáte. Šachy jsou moje […] Posted in Recenze her
  • Happy Game10. listopadu 2021 Happy Game Co čekat od nejlepšího českého herního studia? Další hru. Ano!!! Happy Game patří mezi další hry studia, které stvořilo Samorosta, Creaks a další... které se staly kultem. Hra vás vrhne […] Posted in Recenze her
  • Juro Janosik10. listopadu 2021 Juro Janosik Podporujeme československé hry. Na recenzi se k nám dostala slovenská hra Juro Janosik. Jedná se hru od tvůrce Petera Jurkovského a stojí necelých 10 eur. Autor už pro fanoušky […] Posted in Recenze her
  • Subnautica: Below Zero – druhé dobrodružství na planetě 4546B, tentokrát v zimním kabátu14. srpna 2021 Subnautica: Below Zero – druhé dobrodružství na planetě 4546B, tentokrát v zimním kabátu V původní Subnatice jste se v roli přeživšího pádu vesmírné lodi Aurora snažili přežít a dostat se z planety 4546B pryč. Tentokrát se ocitáte v roli Robin Ayou a na tuto planetu se […] Posted in Recenze her
  • Relicta – Nápad jistě dobrý, výsledky nebyly tak dobré…21. července 2021 Relicta – Nápad jistě dobrý, výsledky nebyly tak dobré… Abych pravdu řekl, tahle hra mě na začátku vcelku překvapila. Zajímavá úvodní scéna, kde vás vcucne obří fialový kámen zvaný Relicta, je celkem atmosférickým počinem, který vás dokáže […] Posted in Recenze her
  • Trine 4: The Nightmare Prince18. července 2021 Trine 4: The Nightmare Prince  Série her Trine je velice známá a populární po celém světě. A to určitě zaslouženě. Dnes se podíváme na poslední díl, který vyšel v roce 2019 a to Trine 4. Velice rád jsem se tohoto úkolu […] Posted in Recenze her

25 let
Geek, hráč her, HW blázen co rád staví počítače
recenzuji převážně hry, SW a HW :)

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,40454 s | počet dotazů: 258 | paměť: 58628 KB. | 05.02.2023 - 08:27:29