Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Hellboy 3: Spoutaná rakev a další příběhy (100 %)

Hellboy 3: Spoutaná rakev a další příběhy (100 %)

DSC 2345
DSC 2345

Tak mám prv­ní­ho Hellboye. Díky spo­lu­prá­ci s part­ne­rem si čtu jeden z prv­ních komik­sů o Hellboyi, kte­ré­ho jsem prv­ně viděl ve fil­mu už před více než 10 lety.

Znám Hellboye pou­ze z fil­mu a tak si rád pře­čtu jeho původ­ní komik­so­vou ver­zi. Sedm pří­bě­hu, ze kte­rých vyční­vá, mezi šes­ti rela­tiv­ně krát­ký­mi, jeden dlou­hý, je vel­mi zábav­ných.

Pro prv­ní sezná­me­ní s Hellboyem je ten­to komiks přes­ně ten pra­vý. Ten kdo si chce pře­číst krát­ký pří­běh, tak se poko­chá s krát­kým pře­bě­hem o Babě Jaze, dlou­hý, na celý večer, si zase najde v ostat­ním pří­bě­hu.

DSC_2346

Krátké pří­běhy jsou vytvo­ře­ny s lás­kou a jsou na moti­vy bájí a pověs­tí. Tyto pří­běhy nema­jí na svět Hellboye dopad, ty del­ší postup­ně do pří­bě­hu svě­ta zasa­hu­jí a nazna­ču­jí, kam by se mohl vydat svět v dal­ších dílech.

Kresba Mika Mignoly je přes­ně tako­vá, jakou si před­sta­vu­ji po fil­mu. Je to přes­ně to, co oče­ká­vám, úchvat­né hřbi­to­vy a sce­né­rie, kte­ré dáva­jí pří­bě­hu ten správ­ný tem­ný nádech. Přesně si v těch kresbách před­sta­vu­ji původ­ní legen­dy, ze kte­rých pří­běhy vzni­ka­ly.

Můj prv­ní pří­běh Hellboye je pro mě vel­mi krás­ným pře­kva­pe­ním. Rád si seže­nu dal­ší, abych všech­no postup­ně dopl­ňo­val, jak mám sbír­ku Želv Ninja. Moje děti se budou urči­tě rády bavit nad pří­běhy, i když mož­ná Hellboy není přes­ně pro ně, pro­to­že je dopo­ru­čen od 14. let výš.

Zrovna čtu dal­ší­ho Hellboye, tak dou­fám, že ten bude  také pro mě také čti­vý, jako můj prv­ní  Hellboy 3: Spoutaná rakev a dal­ší pří­běhy.

DSC_2347


 • Scénář a kres­ba: Mike Mignola
 • Překlad: Jan Kantůrek
 • Počet stran: 160 plno­ba­rev­ných
 • Vazba: váza­ná kniž­ní s mat­ným pře­ba­lem a par­ci­ál­ním lakem
 • Rozměry: šíř­ka: 176 mm
  výš­ka: 239 mm
  šíř­ka hřbe­tu: 18 mm
 • Věkové dopo­ru­če­ní: 14+
 • ISBN: 978-80-88152-00-2
 • EAN: 9788088152002

Knihu seže­ne­te na comicscentrum.cz


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,11767 s | počet dotazů: 245 | paměť: 56657 KB. | 04.07.2022 - 11:00:59