Kritiky.cz > Recenze knih > Helena Haraštová, Jakub Cenkl: Nebojím se tmy - 100 %

Helena Haraštová, Jakub Cenkl: Nebojím se tmy - 100 %

Nebojim03

Prošel si tím asi kaž­dý. Po pohád­ce rodič zhas­nul lam­pič­ku a byla tma. V tu ránu oži­la šat­ní skříň, pod poste­lí číha­lo stra­ši­dlo, záclo­na se pro­mě­ni­la v ducha, stí­ny zača­ly tan­čit… Většina z nás ze stra­chu vyrost­la, jak ale pomo­ci malým strašpyt­lům, aby večer pod peři­nou drko­ta­ly zuby maxi­mál­ně zimou, niko­li stra­chem? Mohla by pomo­ci kníž­ka, kte­rá vznik­la spo­lu­pra­cí Heleny Haraštové s ilu­strá­to­rem Jakubem Cenklem. Nazvaná je pros­tě: Nebojím se tmy.

To se leh­ko řek­ne, ale hůř udě­lá. Toho si zřej­mě autor­ka kníž­ky Helena Haraštová byla dob­ře vědo­má. Vymyslela pří­běh, kdy se upro­střed noci (pokaž­dé na jed­not­li­vé dvoj­stra­ně) chla­pe­ček Tomík neče­ka­ně pro­bu­dí. A to, co vidí ve tmě kolem sebe, ho pořád­ně vystra­ší. Vždy na pra­vé stra­ně totiž číhá stra­ši­dlo. Má roz­liš­né podo­by. Někdy má tvar věšá­ku na šaty, jin­dy psa nebo dokon­ce mamin­ky a tatín­ka. Když dítě zatáh­ne za část strán­ky, stra­ši­dlo zmi­zí, namís­to něj se na svět­le (žlu­té poza­dí) zob­ra­zí věc, kte­rou si Tomík se stra­ši­dlem sple­tl. Autorka tak uka­zu­je, jak šaleb­ně mohou půso­bit věci běž­né den­ní potře­by ve tmě.

nebojim01

Unikátní posuv­ný mecha­nis­mus tvo­ří kníž­ku zají­ma­vou – obráz­ky se mění a děti si „v bez­pe­čí“ nená­sil­nou for­mou uvě­do­mí, že to, co je ve tmě děsí, jsou jenom před­sta­vy.

Text, dopro­vá­ze­jí­cí ilu­stra­ce, je jed­no­du­chý, napří­klad: „U babič­ky na pod­la­ze sedí tem­ný stín. Je to stra­ši­dlo?“ nebo „Na kra­ji hlu­bo­ké­ho lesa Tomík sly­ší dupá­ní. Je to stra­ši­dlo?“ V pří­pa­dě tem­né­ho stí­nu jde o psa Huga, původ­ci dupá­ní jsou sova, ježek a zajíc… Podobných situ­a­cí jsou v kníž­ce ješ­tě čty­ři.

Kniha je urče­ná pro děti od 36 měsí­ců. Vzhledem k posuv­né­mu mecha­nis­mu hro­zí totiž odlo­me­ní a vdech­nu­tí někte­rých čás­tí posuv­ných ilu­stra­cí.  Užitečná bude až do věku, do kte­ré­ho bude v dět­ském poko­ji sví­tit večer lam­pič­ka.

nebojim02


 • Autor:Helena Haraštová
 • Žánr:obrázková kni­ha, inter­ak­tiv­ní kni­hy, dal­ší dět­ské kni­hy
 • Nakladatelstvi:ALBATROS
 • Datum vydá­ní: 25.07.2016
 • Doporučeno od:3 let
 • EAN:9788000042152
 • Počet stran:12 stran + 0 stran pří­lo­ha
 • Formát:190x190

Kniha ke kou­pi na Albatrosmedia.cz.

 • Projekt pes (ten můj)19. května 2017 Projekt pes (ten můj) V našem knižním příběhu je hlavním hrdinou klučina jménem Jenda, který se snaží přesvědčit své rodiče, aby mu pořídili psa. Jenda jako každý kluk je velice neodbytný a co si nyní umanul, […] Posted in Recenze knih
 • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […] Posted in Recenze knih
 • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […] Posted in Recenze knih
 • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […] Posted in Recenze knih
 • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […] Posted in Recenze knih
 • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […] Posted in Recenze knih
 • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […] Posted in Recenze knih
 • Skleněný les od Cynthie Swanson10. května 2019 Skleněný les od Cynthie Swanson Milujete-li skvělé thrillery s rozplétáním tajemné minulosti hlavních hrdinů, jež mají dopad na jejich další život, je právě “Skleněný les” to pravé čtení. A na co se v knize můžete […] Posted in Recenze knih
 • Město v noci14. ledna 2019 Město v noci Jako malá jsem vždycky četla knížky s baterkou pod peřinou a hltala hezky řádek po řádku. A jak bych já v té době dala cokoliv za to mít doma knížku, která by se dala číst i po tmě. Nyní […] Posted in Recenze knih
 • ŠTĚNĚ ELZA, PUPPY ELZA od Jitky Slavíčkové13. ledna 2019 ŠTĚNĚ ELZA, PUPPY ELZA od Jitky Slavíčkové Dvojjazyčná anglicko-česká knížka pro děti je výborným pomocníkem při procvičování angličtiny. Děti si prostřednictvím českého a následně i anglického textu zábavnou formou osvojí cizí […] Posted in Recenze knih

Ohodnoťte článek


Jana Špačková

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...