Kritiky.cz > Recenze knih > Hearts Beat Loud (V rytmu srdce) 2018

Hearts Beat Loud (V rytmu srdce) 2018

Film Hearts Beat Loud reži­sé­ra Bretta Haleyho (kte­rý se také podí­lel na tvor­bě scé­ná­ře) je cel­kem pří­jem­ným, poho­do­vým kous­kem. Problem, kte­rý s ním tro­chu mám, je - v mých očích - jeho nevě­ro­hod­nost.

Frank (člo­věk věkem oko­lo 50) pro­dá­vá ve svém obcho­dě hudeb­ní des­ky. Po smr­ti man­žel­ky vycho­vá­vá dce­ru Sam, kte­rá se chys­tá na dráhu stu­dia medi­cí­ny (což v USA není levá zále­ži­tost). Frank má však vel­ký sen, utvo­řit se svo­ji dce­rou hudeb­ní sku­pi­nu a nahrá­vat sklad­by a kon­cer­to­vat. Bohužel, dce­ra do toho tak zapá­le­ná není. Frank má navíc pro­blém s peně­zi a také se svo­ji stár­nou­cí mat­kou, kte­rá kra­de po obcho­dech. Jak se to vše vyvr­bí nám film uka­zu­je na cca 97 minu­tách.

Zápletka je pod­le mě doce­la fajn, ale do očí bijí­cí mi při­jde kon­trast život­ní­ho sty­lu rodi­ny (prak­tic­ky vše od Apple, apod.) s tím, že jsou údaj­ně na mizi­ně. To je lin­ka, na kte­ré šlo pod­le mě více zapra­co­vat, aniž by se z toho nut­ně muse­lo stát soci­ál­ní dra­ma. Takto poda­né to ale nepů­so­bí moc věrod­ně, spí­še odflá­kle. Dost pasá­ží je také věno­vá­no hud­bě, což je žánro­vě jaký­si indie-folk-rock, to nemu­sí sed­nout kaž­dé­mu. Mně osob­ně to neva­di­lo, ale při­znám se, že v někte­rých mís­tech bych tro­chu stří­hal.

Celý film má navíc dost pozi­tiv­ní vyzně­ní, ale výsled­ný efekt „pohla­ze­ní po duši“ se u mě nedo­sta­vil. Na to pou­ží­vá pří­liš „kon­venč­ní zbra­ně“. Nějak mi tam chy­bě­la i více zdů­raz­ně­ná poin­ta, pros­tě pocit, že ty dějo­vé lin­ky šlo roze­hrát lépe a uvě­ři­tel­ně­ji.

Škoda, podí­vat se na to ale urči­tě dá.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Hearts Beat Loud (V rytmu srdce) 201824. srpna 2019 Hearts Beat Loud (V rytmu srdce) 2018 Film Hearts Beat Loud režiséra Bretta Haleyho (který se také podílel na tvorbě scénáře) je celkem příjemným, pohodovým kouskem. Problem, který s ním trochu mám, je - v mých očích - […]
  • Vetřelec: Covenant - 70 %15. května 2017 Vetřelec: Covenant - 70 % Do kin už jde kolikátý film Vetřelce? No ani nevím, prostě se to blíží už cca k sedmi, možná. Radši to nebudu přesně počítat, prostě je toho hodně. Je ale hodně let, co jsme byli prvně […]
  • Želvy Ninja v komiksu23. září 2015 Želvy Ninja v komiksu Když jsem byl školní dítko, sledoval jsem v televizi Želvy Ninja. Byl to americký seriál, který se přesně hodil pro skoro náctileté děti. Nebyla to ale první možnost, jak v zemi původu […]
  • Jan Keller - Až na dno blahobytu21. prosince 2019 Jan Keller - Až na dno blahobytu Jan Keller nám ve své slavné knize z úvodu devadesátých let líčí konzumní společnost a její sebevražedné působení na této planetě.Jan Keller je osoba, ke které se nejčastějí vztahují dva […]
  • The Circle – Recenze – 40%16. května 2017 The Circle – Recenze – 40% Film The Circle (vzniklý v koprodukci USA a Spojených arabských emirátů, natočený podle stejnojmenné knižní předlohy, s Emmou Watson v hlavní roli) je dystopické drama odehrávající se […]
  • Frank Schätzing - Breaking News6. ledna 2016 Frank Schätzing - Breaking News Další pořádná bichle z dílny Franka Schätzinga je na světě. Autor, který rozhodně nemá problém naplnit požadovaný počet slov, se po nějakém čase vrací na tuzemský knižní trh s novinkou […]
  • MINDFUCk aneb proč a jak blbneme svou mysl a necháme se blbnout svou myslí4. prosince 2015 MINDFUCk aneb proč a jak blbneme svou mysl a necháme se blbnout svou myslí „Všechny zdi, o které sihlavu rozbíjím, jsou v mé hlavě.“ Buddha Knih o osobním rozvoji a borcení bariér, které máme v hlavě, jsou plné knihovny. Větinou trpí syndromem toho, že […]
  • Hubený nás nedostanou aneb Pěkný jazyk bez reálné náplně17. února 2016 Hubený nás nedostanou aneb Pěkný jazyk bez reálné náplně „Synku, řečníš již krásně, leč dosud blbosti.“ Autor, kterého si momentálně nejsem schopen vybavit Kvalitní zjevení, o kterém se moc neví, nebo průměr hrající si na velkého […]
  • RECENZE: RUDÁ KRÁLOVNA27. prosince 2015 RECENZE: RUDÁ KRÁLOVNA Rudá královna je první díl trilogie, kterou u nás vydává nakladatelství Cooboo. Autorkou této série a celého dystopického světa je mladá Victoria Aveyardová a já se stále nepřestávám […]
  • 70 cvičení pro zklidnění těla a mysli27. ledna 2019 70 cvičení pro zklidnění těla a mysli “Být více všímaví, to zní skvěle, ale nejspíš bude nutné, abyste změnám ve svém životě něco obětovali.” (str. 23) Chcete žít přítomností, ale pořád se vám to nedaří? Utíkáte od toho, co […]