Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Seriály > Zajímavosti > HBO GO a jejich nejlepší seriálové trháky

HBO GO a jejich nejlepší seriálové trháky

man 5545037 1920
man 5545037 1920
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Filmy vás už neba­ví? Pak strav­te vol­ný večer nad něja­ký­mi skvě­lý­mi seri­á­ly! I když díky Voyo před­plat­né­mu máte pře­váž­ně tra­dič­ní čes­kou pro­duk­ci, HBO GO je v nabíd­ce tro­chu roz­ma­ni­těj­ší. Sama spo­leč­nost sto­jí za skvě­lý­mi pro­jek­ty, z nichž si sta­čí jenom vybrat. Abyste však výbě­rem nestrá­vi­li své mlá­dí, vybra­li jsme vám ty nej­lep­ší seri­á­lo­vé trhá­ky, kte­ré si oblí­bí­te jen co si je popr­vé pus­tí­te.

Mare z Easttownu

Pokud si vzpo­mí­ná­te na čes­ký seri­ál Pustina, za kte­rým ostat­ně pro­duk­ce HBO také stá­la, a pokud se vám doslo­va dosta­la pod kůži, podob­né to bude i s Mare z Easttownu. Tato jedi­neč­ná, kri­mi­nál­ní či detek­tiv­ní podí­va­ná je plná pře­kva­pi­vých zvra­tů, ale také domně­nek, jež se rodí v hla­vě jed­na za dru­hou.

Co vás však ohro­mí ješ­tě víc, je vyni­ka­jí­cí herec­ký výkon Kate Winslet, kte­rá je zde úpl­ně jiná, než jak si ji pama­tu­je­te z roman­tic­ké­ho sním­ku Titanic.

Malý Sheldon

Byli jste fanouš­ky Teorie vel­ké­ho třes­ku? I když i ten­to seri­ál si může­te na HBO GO pus­tit, dale­ko atrak­tiv­něj­ší je Malý Sheldon, kte­rý je pro vás mož­ná ješ­tě novin­kou. K natá­če­ní seri­á­lu došlo hned poté, co skon­či­la zmi­ňo­va­ná Teorie, a má být jakousi před­zvěs­tí toho­to seri­á­lu. Pojednává pou­ze o výji­meč­ném klu­ko­vi s výji­meč­ným IQ Sheldonovi Cooperovi, kte­ré­ho už tak důvěr­ně zná­te. Co ale tolik nezná­te, je jeho rodi­na, kte­rá je v poměr­ně ješ­tě novém seri­á­lu více při­blí­že­na.

Co je zacho­vá­na, tak onen vtip, kte­rý si pama­tu­je­te z Teorie. A až se dodí­vá­te na konec, může­te si Teorii pus­tit zno­vu od začát­ku, ať vám to pěk­ně nava­zu­je.

Přátelé

V nabíd­ce HBO GO najde­te i nestár­nou­cí Přátele, kte­ří se po těch letech sta­ly už kul­tov­ní­mi. A i když je běž­ně pouš­tí v tele­vi­zi, kdo by je chtěl sle­do­vat s mili­o­ny reklam. Nedávno vyšel i jedi­neč­ný film, kte­rý má být tako­vým vzpo­mín­ko­vým dílem. A způ­so­bil, že celá stre­a­mo­va­cí plat­for­ma spadla. Takový boom doká­za­li Přátelé uči­nit po dlou­hých letech, to mno­ho podob­ných seri­á­lů neu­mí.


Fotka od Sammy-WilliamsPixabay


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 1,94128 s | počet dotazů: 253 | paměť: 59819 KB. | 18.08.2022 - 13:53:24