Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Speciály > Hastrman - Slovo dramaturga Jana Gogoly st.

Hastrman - Slovo dramaturga Jana Gogoly st.

Hast02
Hast02
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Pro svůj debut si Ondřej Havelkou zvo­lil lát­ku oprav­du neleh­kou, fil­mo­vou adap­ta­ci romá­nu Miloše Urbana, auto­ra stej­ně zna­me­ni­té­ho jako nároč­né­ho. Scenáristická úpra­va romá­nu Hastrman muse­la vychá­zet z fak­tu, že film nemů­že obsáh­nout celý roz­sah lite­rár­ní před­lo­hy. Nakonec bylo roz­hod­nu­to, že fil­mo­vý pří­běh se sou­stře­dí na děj prv­ní čás­ti kni­hy. Hodně se také dis­ku­to­va­lo o co neja­de­kvát­něj­ším žánro­vém zob­ra­ze­ní Urbanovy pró­zy. Ve výsled­ku pak vzni­kl roman­tic­ký thriller, v čes­ké kine­ma­to­gra­fii žánr nepří­liš vyu­ží­va­ný.
V tom­to pří­pa­dě se poda­ři­lo jed­not­li­vé slož­ky fil­mu sjed­no­tit tak, že napě­tí, strach a tuše­ná love sto­ry vytvá­ře­jí záro­veň i roman­tic­kou polo­hu pří­bě­hu. To vše dokres­lu­je kame­ra vytvá­ře­jí­cí nád­her­nou kra­ji­no­mal­bu, půso­bi­vá hud­ba a str­hu­jí­cí herec­ké výko­ny Karla Dobrého, Simony Zmrzlé a Jana Kolaříka v hlav­ních rolích.
Vznikl tak poně­kud „jiný“ film obsa­hem i for­mou zpra­co­vá­ní a nezbý­vá než věřit, že to oce­ní i divá­ci.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,75315 s | počet dotazů: 260 | paměť: 61650 KB. | 01.12.2022 - 14:19:20