Kritiky.cz > Recenze knih > Haruki Murakami - Sputnik, má láska

Haruki Murakami - Sputnik, má láska

Představovat dal­ší Murakamiho kni­hu je tak tro­chu noše­ním dří­ví do lesa, neboť o jeho posled­ní čes­ky pře­lo­že­né kni­ze se toho napsa­lo dost a dost. Zkuste napří­klad zalis­to­vat posled­ním „hou­se­rem“.

To nic ale nemě­ní na fak­tu, že se jed­ná o kni­hu pozo­ru­hod­nou a pod­le mého názo­ru i výteč­nou. Má to však jed­no „ale“. Čtenář musí při­stou­pit na Murakamiho pra­vi­dla hry - což pro fanouš­ky Norského dře­va nebu­de vel­ký pro­blém. Děj se ode­hrá­vá v sou­čas­ném Japonsku a Řecku. Hlavní posta­vou je Fialka, mla­dá dívči­na, na jejíž cha­rak­te­ris­ti­ce se autor kni­hy dosy­ta vyřá­dil, tak­že před vámi povstá­vá posta­va vskut­ku plas­tic­ká. Do ni je zami­lo­ván (nešťast­ně) vypra­věč pří­bě­hu, jaký­si K. Samotný děj však není zase až tak důle­ži­tý. Murakami se v kni­ze sna­ží upo­zor­nit na kom­pli­ko­va­nost vzta­hů v dneš­ním svě­tě - kte­ré nemu­sí být vždy jen hete­ro­se­xu­ál­ní - a na pro­ble­ma­ti­ku roz­dvo­je­nos­ti osob.

Zhruba do polo­vi­ny kni­hy to vypa­dá, že autor popi­su­je více­mé­ně kon­venč­ní pří­běh, ale při­bliž­ně v dru­hé půl­ce vyprá­vě­ní nasta­ne zásad­ní zlom, na kte­rý čte­ná­řo­va logi­ka asi jen tak nesta­čí. Vše se ale logic­ky vysvět­lit ve svě­tě nedá.

  • Haruki Murakami - Norské dřevo30. listopadu 2019 Haruki Murakami - Norské dřevo Haruki Murakami - Norské dřevoKniha tohoto japonského autora byla napsána v roce 1987, nicméně její děj se odehrává ještě o dvě dekády zpět. Hlavním hrdinou je Tóru Watanabe, skrze něhož […] Posted in Recenze knih
  • Jiří Březina: Promlčení12. října 2015 Jiří Březina: Promlčení Český literární rybníček rozvířil pětatřicetiletý Jiří Březina už svojí prvotinou Na kopci, za niž získal prestižní Cenu Jiřího Marka za nejlepší český detektivní román roku 2013. Byla […] Posted in Recenze knih
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […] Posted in Recenze knih
  • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […] Posted in Recenze knih
  • Ernest Cline - Ready Player One23. listopadu 2019 Ernest Cline - Ready Player One Rok 2045, svět je ve velkých problémech. Rostoucí energetické nároky a konzumní způsob života, pro nějž je "trvale udržitelné žití" asi jen báchorkou ekoteroristů, stihl vyčerpat drtivou […] Posted in Recenze knih
  • Mág: Učedník, Mistr a ti další – Sága Trhlinové války15. ledna 2016 Mág: Učedník, Mistr a ti další – Sága Trhlinové války Pug, aniž si uvědomil jak, náhle věděl, že se pohybují v čase dopředu. „Vymanili jsme se z časové pasti.“ potvrdil Macros. Pug seděl v němém údivu. Když před jeho očima vyvstal počátek, […] Posted in Recenze knih
  • Nejlepší pohádky o čertech - čerti nejenom pokoušejí, ale i napravují křivdy26. prosince 2018 Nejlepší pohádky o čertech - čerti nejenom pokoušejí, ale i napravují křivdy Čert a Káča - klasická pohádka od Boženy Němcové - v jedné vesnici žila děvečka Káča, který byla hubatá a zlá. Vždycky jednou za týden běžela nastrojená k muzice, ale nikdo si pro ni nikdy […] Posted in Recenze knih
  • RECENZE: Tantrický sex a menopauza: Čas nové tvořivosti6. ledna 2020 RECENZE: Tantrický sex a menopauza: Čas nové tvořivosti Nesnesitelný tlak přílišné zátěže – to je často jediný pocit, který má žena, která vstupuje do období menopauzy. Volání duše o něco, co je tak zoufale daleko, pokud to vůbec žena dokáže ve […] Posted in Recenze knih, Knihovnička
  • Stephen King - To11. července 2020 Stephen King - To Není mnoho autorů, kteří by měli tak oddanou a věrnou čtenářskou základnu. Zároveň není ani tolik autorů, kteří by se mohli pyšnit tím, že skoro všechna jejich díla byla […] Posted in Recenze knih
  • Ruské byliny A1/A2: Jana Hrčková19. září 2016 Ruské byliny A1/A2: Jana Hrčková Jak nejlépe se naučit cizí jazyk a ideálně i zábavnou formou? Tuto otázku si klade snad každý, kdo se k tomuto kroku chystá. Jednu z možností nabízí četba knih v originále. Asi si hned […] Posted in Recenze knih

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...