Kritiky.cz > Recenze knih > Haruki Murakami - Sputnik, má láska

Haruki Murakami - Sputnik, má láska

Představovat dal­ší Murakamiho kni­hu je tak tro­chu noše­ním dří­ví do lesa, neboť o jeho posled­ní čes­ky pře­lo­že­né kni­ze se toho napsa­lo dost a dost. Zkuste napří­klad zalis­to­vat posled­ním „hou­se­rem“.

To nic ale nemě­ní na fak­tu, že se jed­ná o kni­hu pozo­ru­hod­nou a pod­le mého názo­ru i výteč­nou. Má to však jed­no „ale“. Čtenář musí při­stou­pit na Murakamiho pra­vi­dla hry - což pro fanouš­ky Norského dře­va nebu­de vel­ký pro­blém. Děj se ode­hrá­vá v sou­čas­ném Japonsku a Řecku. Hlavní posta­vou je Fialka, mla­dá dívči­na, na jejíž cha­rak­te­ris­ti­ce se autor kni­hy dosy­ta vyřá­dil, tak­že před vámi povstá­vá posta­va vskut­ku plas­tic­ká. Do ni je zami­lo­ván (nešťast­ně) vypra­věč pří­bě­hu, jaký­si K. Samotný děj však není zase až tak důle­ži­tý. Murakami se v kni­ze sna­ží upo­zor­nit na kom­pli­ko­va­nost vzta­hů v dneš­ním svě­tě - kte­ré nemu­sí být vždy jen hete­ro­se­xu­ál­ní - a na pro­ble­ma­ti­ku roz­dvo­je­nos­ti osob.

Zhruba do polo­vi­ny kni­hy to vypa­dá, že autor popi­su­je více­mé­ně kon­venč­ní pří­běh, ale při­bliž­ně v dru­hé půl­ce vyprá­vě­ní nasta­ne zásad­ní zlom, na kte­rý čte­ná­řo­va logi­ka asi jen tak nesta­čí. Vše se ale logic­ky vysvět­lit ve svě­tě nedá.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Haruki Murakami - Norské dřevo30. listopadu 2019 Haruki Murakami - Norské dřevo Haruki Murakami - Norské dřevoKniha tohoto japonského autora byla napsána v roce 1987, nicméně její děj se odehrává ještě o dvě dekády zpět. Hlavním hrdinou je Tóru Watanabe, skrze něhož […]
  • Jiří Březina: Promlčení12. října 2015 Jiří Březina: Promlčení Český literární rybníček rozvířil pětatřicetiletý Jiří Březina už svojí prvotinou Na kopci, za niž získal prestižní Cenu Jiřího Marka za nejlepší český detektivní román roku 2013. Byla […]
  • Ernest Cline - Ready Player One23. listopadu 2019 Ernest Cline - Ready Player One Rok 2045, svět je ve velkých problémech. Rostoucí energetické nároky a konzumní způsob života, pro nějž je "trvale udržitelné žití" asi jen báchorkou ekoteroristů, stihl vyčerpat drtivou […]
  • Mág: Učedník, Mistr a ti další – Sága Trhlinové války15. ledna 2016 Mág: Učedník, Mistr a ti další – Sága Trhlinové války Pug, aniž si uvědomil jak, náhle věděl, že se pohybují v čase dopředu. „Vymanili jsme se z časové pasti.“ potvrdil Macros. Pug seděl v němém údivu. Když před jeho očima vyvstal počátek, […]
  • Nejlepší pohádky o čertech - čerti nejenom pokoušejí, ale i napravují křivdy26. prosince 2018 Nejlepší pohádky o čertech - čerti nejenom pokoušejí, ale i napravují křivdy Čert a Káča - klasická pohádka od Boženy Němcové - v jedné vesnici žila děvečka Káča, který byla hubatá a zlá. Vždycky jednou za týden běžela nastrojená k muzice, ale nikdo si pro ni nikdy […]
  • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
  • Jak přesvědčivě vyjednávat8. prosince 2015 Jak přesvědčivě vyjednávat České „Sedávej  panenko v koutě, budeš-li hodná, najdou tě,“ platilo možná před sto lety v dnešní době si můžeme být jisti, že taková panenka by se v koutě, dřív než by ji našli, unudila […]
  • Templáři, zednáři a další tajné společnosti v Čechách a ve světě8. března 2017 Templáři, zednáři a další tajné společnosti v Čechách a ve světě Koho by nepřitahovaly záhady okolo tzv. tajných řádů, jakými templáři a zednáři bezesporu jsou? Pokud vás ale nezajímají jen dohady a atraktivní výmysly okolo těchto společností a chcete […]
  • E. G. Bulwer-Lytton - Poslední dny Pompejí16. listopadu 2019 E. G. Bulwer-Lytton - Poslední dny Pompejí Knihy Poslední dny Pompejí patří mezi ty publikace, které jsou dostatečně známy, ale ne každý je skutečně četl. Já jsem na onu knihu narazil při jednom z nájezdů na antikvariáty a výměnou […]