Kritiky.cz > Recenze her > Harry Potter for Kinect (Kinect)

Harry Potter for Kinect (Kinect)

Vlastní hod­no­ce­ní: 50%
Datum vydá­ní: 12.10.2012
Výrobce: Warner Bros Interactive
Žánr: adven­tu­ra
Počet hrá­čů: kon­zo­le 1-2
Lokalizace: ang­lič­ti­na
Doporučený věk: 12+

Dle námě­tů knih a slav­né série fil­mo­vé­ho dob­ro­druž­ství mla­dé­ho kou­zel­ní­ka jmé­nem Harry Potter, se nám také před­sta­vi­la hra s pod­po­rou kinec­tu, kde se může­te vžít do naše­ho hlav­ní­ho hrdi­ny. Hra obsa­ho­vě kopí­ru­je kou­zel­nic­ký svět včet­ně fil­mo­vých postav. Hra je pou­ze v ang­lic­kém jazy­ce a to je veli­ká ško­da ale­spoň čes­ké titul­ky moh­li být obsa­že­ny, když se jed­ná o tak legen­dár­ní titul, kte­rý před něko­li­ka lety vyšel i počí­ta­če.

Grafika hry na mě zpo­čát­ku půso­bi­la vel­mi roz­pa­či­tě, ale her­ní obsah a jed­no­du­chá hra­tel­nost mne veli­ce pře­kva­pi­la. Snímač kinect občas nevy­hod­no­til pohyb správ­ně, ale dá se to odpus­tit, jinak cel­ko­vé ovlá­dá­ní bylo jed­no­du­ché. Ve hře se stá­vá­te kou­zel­ní­kem, kte­rý se učí kouz­lům a po pár minu­tách Vás hra vtáh­ne do kou­zel­nic­ké­ho živo­ta. Hra obsa­hu­je dob­ro­druž­ství ze všech osmi fil­mů o Harrym Potterovi i jejich slav­né scé­ny. Ve hře se pří­mo zto­tož­ní­te s hlav­ním hrdi­nou, když pomo­cí kinec­tu vytvo­ří­te svou identi­tu v podo­bě fot­ky Vašeho obli­če­je na posta­vě, se kte­rou bude­te hrát. Ztvárnění toho­to obli­če­je na posta­vě mi při­šlo vel­mi nedo­ko­na­lé a poté legrač­ní, ale děti budou mít jis­tě radost. Nově hra také před­sta­vi­la funk­ci hla­so­vých pří­ka­zů, kte­ré mne osob­ně neza­u­ja­li, mlu­ve­ní s tele­vi­zí mi nepří­jde moc ori­gi­nál­ní samo­zřej­mě musí­te vyslo­vit název kouz­la, kte­ré se prá­vě učí­te.  Hra nabí­zí hodi­ny hra­ní a vylep­šo­vá­ní Vašeho hrdi­ny stu­di­em kou­zel v Bradavicích. Celou dobu hra­ní Vás pro­vá­ze­jí ani­ma­ce s návo­dem, jak daný úkol spl­nit. Studujte tak v Bradavicích vel­mi pil­ně a mož­ná se dočká­te i odměn a hlav­ně poraž­te zlé­ho Lorda Voldemorta.

Závěrem gra­fic­ké pro­ve­de­ní hry není na dneš­ní dobu vůbec doko­na­lé, ale kinect tuto hru posu­nul dále a jis­tě si při­lá­ká mno­ho malých kou­zel­ní­ků, kte­ří si hru zami­lu­jí už jen tím, že hrdi­nou jsou v této hře oni sami.

vlcsnap-2013-05-12-19h19m39s222 vlcsnap-2013-05-12-19h20m16s155 vlcsnap-2013-05-12-19h20m33s60 vlcsnap-2013-05-12-19h20m59s82 vlcsnap-2013-05-12-19h21m21s28 vlcsnap-2013-05-12-19h21m35s148 vlcsnap-2013-05-12-19h21m47s34 vlcsnap-2013-05-12-19h22m05s197 vlcsnap-2013-05-12-19h22m40s48 vlcsnap-2013-05-12-19h23m37s109 vlcsnap-2013-05-12-19h24m13s219

[adro­ta­te banner=„35“]

  • Ochránci | Guardians [30%]15. května 2017 Ochránci | Guardians [30%] Rusko se snaží v poslední době tak trochu dohnat Hollywood co se týče velkých popcornových podívaných. Před pár lety se do Ameriky dostal v Rusku neskutečně úspěšný Stalingrad a nyní […] Posted in Filmové recenze
  • Harry Potter a Relikvie Smrti část 1 s podporou pro Kinect (Harry Potter and The Deathly Hallows Part 1)27. ledna 2015 Harry Potter a Relikvie Smrti část 1 s podporou pro Kinect (Harry Potter and The Deathly Hallows Part 1) Vlastní hodnocení : 80% Žánr: akční adventura Výrobce: EAGAMES Věk: od 12let Lokalizace: angličtina Datum vydání: 16.11.2010 Počet hráčů: konzole: 1, kinect: 1, co-op 2 Hned […] Posted in Recenze her
  • Lego Piráti z Karibiku (Lego Pirates of the Caribbean)27. ledna 2015 Lego Piráti z Karibiku (Lego Pirates of the Caribbean) Vlastní hodnocení: 100% Výrobce: Disney Žánr: akční adventura Počet hráčů: konzole: 1-2 Lokalizace: angličtina Datum vydání: 13.5.2011 Doporučený věk: od 7let Na úvod hodnotím […] Posted in Recenze her
  • TIGER WOODS PGA TOUR 132. června 2015 TIGER WOODS PGA TOUR 13 Vlastní hodnocení: 95% Datum vydání: 26.03.2012 Výrobce: EA SPORTS Žánr: sportovní Počet hráčů: konzole 1-4, online Lokalizace: angličtina Konečně jsme se dočkali dlouho […] Posted in Recenze her
  • 23. června 2015 The Penguins of Madagascar (Kinect) Vlastní hodnocení: 60% Datum vydání: 16.9.2011 Výrobce: THQ Žánr: akční adventura pro děti Počet hráčů: konzole 1 Lokalizace: angličtina Doporučený věk: 7+ Kdo by neznal partu […] Posted in Recenze her
  • LEGO Marvel Avengers1. února 2016 LEGO Marvel Avengers Hodnocení: 85% Žánr: adventura Jazyk: anglicky Multiplayer: off-line 1-2 Výrobce: Warner Bros Interactive PEGI 7 Datum vydání: 29.1.2016 Kdo by nechtěl vidět všechny […] Posted in Recenze her
  • Lego Jurassic World - 80 %9. července 2015 Lego Jurassic World - 80 % Byl jsem v kině. Byl jsem doma. Viděl poslední film na plátně. Několikrát jsem si zopakoval předchozí díly na televizi. A hraju taky hru. Jedná se o hru, která těží ze slávy Lega a […] Posted in Recenze her
  • 24. června 2015 Champion Jockey (Kinect ready) Vlastní hodnocení: 25% Datum vydání: 13.09.2011 Výrobce: KOEI Žánr: sportovní Počet hráčů: konzole 1 Lokalizace: angličtina Doporučený věk: 3+ Co říct o této hře, hned v […] Posted in Recenze her
  • EA Sports Active 2 Kinect ready6. února 2015 EA Sports Active 2 Kinect ready Celkové hodnocení: 95% Index únavy: 10/10 (0 – žádná únava, 10 – po hraní už nemůžu skoro ani chodit) Grafika:       7/10 Hudba:        7/10 Atmosféra: 9/10 Hratelnost: […] Posted in Recenze her
  • 7. července 2015 Raving Rabbids: Alive & Kicking (Kinect) Vlastní hodnocení: 100% Datum vydání: 4.11.2011 Výrobce: Ubisoft Žánr: sportovní Počet hráčů: konzole 1 – 4, kinect 1 - 4 Lokalizace: angličtina Doporučený věk: 12+ Při každém […] Posted in Recenze her

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...