Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Novinky ze světa her > Harry Potter and the Order of the Phoenix

Harry Potter and the Order of the Phoenix

1931
1931

Ve hře Harry Potter a Fénixův řád se Harry vra­cí pátým rokem do ško­ly v Bradavicích a zjiš­ťu­je, že vět­ši­ně kou­zel­nic­ké­ho spo­le­čen­ství zůsta­la uta­je­na prav­da o jeho nedáv­ném stře­tu se zlým lor­dem Voldemortem. Kvůli oba­vě, že cti­hod­ný bra­da­vic­ký ředi­tel Albus Brumbál lže o Voldemorově návra­tu, aby osla­bil jeho vliv a zís­kal jeho mís­to, jme­nu­je minis­tr kou­zel Kornelius Popletal novou uči­tel­ku obra­ny pro­ti tem­né magii, aby dohlí­že­la na Brumbála a bra­da­vic­ké stu­den­ty. Ale minis­ter­stvem schvá­le­ný kurz obran­né magie pro­fe­sor­ky Dolores Umbridgeové zastih­ne mla­dé čaro­dě­je žalost­ně nepři­pra­ve­né k tomu, aby se ubrá­ni­li tem­ným silám, hro­zí­cím jim i celé­mu kou­zel­nic­ké­mu spo­le­čen­ství, a tak s pomo­cí svých přá­tel Hermiony a Rona vez­me Harry věci do svých rukou. Setkají se taj­ně s malou sku­pi­nou ostat­ních stu­den­tů, kte­rá si dá název Brumbálova armá­da a Harry je nau­čí jak se brá­nit tem­né magii a při­pra­ví odváž­né mla­dé kou­zel­ní­ky na neo­by­čej­nou bitvu, kte­rá na ně čeká.Black. Kompletně v češ­ti­ně. Předobjednávku Vaší hry může­te vypl­nit ZDE


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,51722 s | počet dotazů: 225 | paměť: 55750 KB. | 22.05.2022 - 03:13:45