Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Novinky ze světa her > Harry Potter a Vězeň z Azkabanu - PC HRA

Harry Potter a Vězeň z Azkabanu - PC HRA

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Komu uča­ro­val Harry Potter, vychut­ná si jeho dal­ší dob­ro­druž­ství v akč­ní adven­tu­ře Harry Potter a Vězeň z Azkabanu. Ve výhle­du ze tře­tí oso­by se bude­te moci ujmout role nejen Harryho, ale i jeho kama­rá­dů Hermiony a Rona, při­čemž všich­ni vypa­da­jí mno­hem dospě­le­ji než v před­cho­zích hrách. V kon­zo­lo­vých ver­zích bude­te schop­ni mezi tro­ji­cí hrdi­nů libo­vol­ně pře­pí­nat, v PC podo­bě hry se však tato mož­nost neob­je­ví a v kaž­dé misi nebo její čás­ti tak bude­te pros­tě ovlá­dat toho, koho vám hra určí. Každá ze tří postav dis­po­nu­je uni­kát­ní­mi doved­nost­mi. Například Hermiona je ze všech nejmen­ší a pro­to se lehce pro­táh­ne i tam, kam se Ron s Harrym nemo­hou dostat. Ron zase vlád­ne zvlášt­ní intu­i­cí, tak­že bude moci napří­klad odha­lit skry­té dve­ře nebo pohyb­li­vé pane­ly tam, kde je ostat­ní neu­vi­dí. Příběh hry je cel­ko­vě mno­hem tajem­něj­ší než v před­cho­zích dílech. Když z věze­ní Azkaban ute­če mno­ha­ná­sob­ný vrah Sirius Black, nevěští to pro naše­ho malé­ho hrdi­nu vůbec nic dob­ré­ho. Proč po něm ale uprch­lý tresta­nec nemi­lo­srd­ně jde, zjis­tí­te až v prů­bě­hu samot­né­ho hra­ní. Hra je s čes­ký­mi titul­ky.Objednávejete klik­nu­tím na obrá­zek.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,96268 s | počet dotazů: 245 | paměť: 58076 KB. | 13.08.2022 - 14:09:18