Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > DVD a Video Tipy > Harry Potter a tajemná komnata (2 DVD)

Harry Potter a tajemná komnata (2 DVD)

Od 1. 5.2003 při­chá­zí do dostri­buce dru­hý díl Harry Pottera na DVD a VHS.Harry Potter (Daniel Radcliffe) trá­ví krás­ný konec prázd­nin s rodi­nou své­ho nej­lep­ší­ho pří­te­le Rona Weasleyho (Rupert Grint) a nála­du mu nezka­zí, ani když se na Příčné uli­ci sezná­mí s novým uči­te­lem obra­ny pro­ti čer­né magii – samo­li­bým Zlatoslavem Lockhartem (Kenneth Branagh). Spolu s Ronem a Hermionou (Emma Watson) se po prázd­ni­nách vrá­tí do kou­zel­nic­ké ško­ly v Bradavicích a nemá ani poně­tí o tom, že mu hro­zí smr­tel­né nebez­pe­čí. Začínají se tam totiž dít pra­po­div­né věci, při kte­rých tuh­ne krev v žilách a nikdo z žáků netu­ší, že pra­dáv­ná legen­da se sta­la sku­teč­nos­tí. Tajemná kom­na­ta se zno­vu ote­vře­la...
2. disk obsa­hu­je:
- 19 doda­teč­ných / roz­ší­ře­ných scén
- Sami se snad­no vydá­te na výpra­vy za podrob­nost­mi Tajemné kom­na­ty, Brubálovy pra­cov­ny a Příčné uli­ce, kte­ré se neob­je­vi­ly ve fil­mu
- Exkluzivní interwiev s autor­kou J. K. Rowlingovou a scé­náris­tou Stevem Klovesem o fil­mo­vé adap­ta­ci kníž­ky
- Útěk ze zaká­za­né­ho lesa, nakouk­nu­tí do kom­na­ty, návště­va Lockhratovy hodi­ny a mno­hem víc
Bonusy pro DVD-ROM Vašeho PC:
Čarodějnicky ovlá­dej svůj počí­tač hla­sem
Sledujte ofi­ci­ál­ní ani­mo­va­né novin­ky v Bradavicích
Více než 15 ani­mo­va­ných sklá­da­ček, transpa­rent­ních obáz­ků, spo­ři­čů obra­zo­vek, vyhle­dá­va­ček shod, kou­zel­nic­kých karet a mno­hem víc.
Recenze fil­mu ZDE


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,36665 s | počet dotazů: 225 | paměť: 55806 KB. | 24.05.2022 - 06:56:18