Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Harry Potter a Princ dvojí krve - Lord Voldemort zničí Bradavice

Harry Potter a Princ dvojí krve - Lord Voldemort zničí Bradavice

PrincDvojKrve

Přiznám se upřím­ně a bez muče­ní, že dosud jsem žád­né­ho Pottera v kině nevi­děl (tedy až do vče­rej­ší­ho dne). Všechny pře­de­šlé čás­ti jsem shlé­dl na svém dvd pře­hrá­va­či. Atmosféra kina má však v mno­ha ohle­dech své vel­ké před­nos­ti. Navíc když vám uzna­jí ješ­tě sle­vu na ITIC... a mají i akci na něja­ký výhod­ný nápoj. Inu, slib­ný začá­tek. Filmový Potter byl navíc pro­mí­tán i s poně­kud neče­ka­nou pře­stáv­kou, kte­rá ale z mar­ke­tingo­vé­ho hle­dis­ka jis­tě při­šla brněn­ské­mu Špalíčku (to je kino v Brně, pokud to neví­te) beze­spo­ru vhod.

Filmové efek­ty jsou v HP6 na veli­ce dob­ré úrov­ni, bar­vy vůbec nehý­ří pes­t­ros­tí prv­ních dílů, ale více a více se zatem­ňu­je (zce­la v inten­cích knih). Režisér David Yates doká­zal tuto poměr­ně obsáh­lou kni­hu redu­ko­vat na únos­nou míru, tak­že fanouš­ci kni­hy o nic moc důle­ži­té­ho nepři­jdou (a nečte­ná­ři stej­ně nic nepo­zna­jí, ale zato se nemé­ně skvě­le baví, jak mi potvr­di­la sleč­na I., kte­rá si dosud o Potterovi nemys­le­la nic val­né­ho). Vše má švih a spád, a to je u podob­né­ho žán­ru jen a jen dob­ře.¨

Podle mého názo­ru se jed­ná o dosud nej­lep­ší­ho Pottera na fil­mo­vém plát­ně. Jen tak dál.


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,08099 s | počet dotazů: 214 | paměť: 55326 KB. | 31.07.2021 - 15:32:32