Kritiky.cz > Recenze knih > Harry Potter a Fénixův řád

Harry Potter a Fénixův řád

Fenis

Harry Potter se opět nenu­dí. Poté, co se v Kvikálkově obje­ví Mozkomoři je Harry před­vo­lán k dis­ci­pli­nár­ní­mu říze­ní na Ministerstvu kou­zel za poru­še­ní záka­zu čar a kou­zel nezle­ti­lých kou­zel­ní­ků. Nechápe, co děla­li Mozkomorové v Kvikálkově a je ner­vóz­ní. Pod kon­t­ro­lou by je mělo být Ministerstvo kou­zel, ale Harry tuší, že s tím má co doči­ně­ní Voldemort, kte­rý se vrá­til. Nikdo mu sice nevě­ří, ale on se s ním již setkal.

Harry má naštěs­tí své nej­lep­ší přá­te­le – Hermionu a Rona, kte­ří mu věří, i když ho vět­ši­na lidí pova­žu­je za lhá­ře, kte­rý ako­rát tou­ží po slá­vě. Harryho pátý rok na Bradavické ško­le začí­ná a on tuší, že letos se něco změ­ní.

Pátý díl série o kou­zel­ní­cích vychá­zí v tom­to novém vydá­ní. Nová obál­ka je pře­de­vším obrov­ský skvost. Pro kaž­dé­ho kni­ho­mo­la bude obál­ka pas­tvou pro oči. Skutečně, mít ve své knihov­ně tak výbor­nou kni­hu s tako­vou nád­her­nou obál­kou, je čis­té potě­še­ní.

Co se obsa­hu týče, při­jde mi, že je to jeden z nej­lep­ší dílů celé série. Je tam plno napí­na­vých, dojem­ným i zábav­ných čás­tí. Nejvíc musím vypích­nout to, že se mi líbí ten pře­chod z dět­ských knih na kni­hy pro star­ší. Děj začí­ná být tem­něj­ší a hrdi­no­vé dospí­va­jí spo­leč­ně se čte­ná­řem, což dává čte­ná­ři stá­le nové a nové mož­nos­ti, aby se něja­kým způ­so­bem zto­tož­nil s hlav­ní­mi posta­va­mi. Mám pocit, že posta­vy jsou více pro­pra­co­va­né než v minu­lých dílech a u Harryho se také uka­zu­jí něja­ké špat­né vlast­nos­ti – jako tře­ba nála­do­vost.

Hlavní důvod, proč mám ráda sérii knih o Bradavické ško­le čar a kou­zel je, že jde o totál­ně odpo­čin­ko­vou kni­hu. Během čte­ní úpl­ně zapo­me­ne­te na sku­teč­ný svět a pře­ne­se­te se do svě­ta magie a kou­zel. Je mož­né se díky kni­ze skvě­le odre­a­go­vat a číst kni­hu ve chví­lích, kdy máte sku­teč­né­ho svě­ta pří­liš a chce­te se na chvil­ku pře­nést jinam.

Kniha je vel­mi obsáh­lá, jeli­kož má kolem 800 stran, ale vel­ká čti­vost kni­hy to vyva­žu­je. Kniha se mi čet­la oprav­du rych­le a ani jsem nepo­ci­ťo­va­la, že těch stran je tolik. I přes ten vel­ký počet stran roz­hod­ně sto­jí za to si kni­hu pře­číst, stej­ně jako zby­tek celé série.

Knihu v závě­ru hod­no­tím 91%, jeli­kož je pro mě Fénixův řád nej­lep­ším dílem a i přes vel­kou tloušť­ku jsem kni­hu pře­čet­la poměr­ně rych­le. A jest­li si chce­te pří­jem­ným způ­so­bem odpo­či­nout a pře­nést se do svě­ta magie, roz­hod­ně dopo­ru­ču­ji sáh­nout po této kni­ze.

Knihu k recen­zi poskyt­lo nakla­da­tel­ství Albatros Media. Knihu zde lze také zakou­pit.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • J. K. Rowlingová: Harry Potter a prokleté dítě26. října 2016 J. K. Rowlingová: Harry Potter a prokleté dítě Kdo nezaznamenal rozruch v poslední době kolem Harryho Pottera, jako by nebyl. Premiéra divadelní hry v Londýně a následný prodej osmého dílu opět rozvířily potterovské šílenství po celém […]
  • Robert Galbraith: Volání Kukačky25. května 2016 Robert Galbraith: Volání Kukačky Volání Kukačky je prvním případem detektiva Cormorana Strika. Největším lákadlem na tento titul je jistě ten fakt, že autorem je jistý „Robert Galbraith“, což je pouze pseudonym (jak se po […]
  • Robert Galbraith: Ve službách zla5. srpna 2016 Robert Galbraith: Ve službách zla Nezapomenutelná dvojice detektiv Cormoran Strike společně s asistentkou Robin již potřetí! Ve službách zla je název, který tuto knihu vystihuje dokonale. Robin totiž jednoho dne dorazí […]
  • Robert Galbraith: Hedvábník9. června 2016 Robert Galbraith: Hedvábník Hedvábník je po úspěšném „Volání Kukačky“ druhým případem Cormorana Strika. A jaká že je zápletka tentokrát? Podivínský spisovatel Owen Quine se ztratí, a tak si jeho žena najme soukromého […]
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
  • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
  • Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí18. května 2017 Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí Na našich rukou se nachází velké množství bakterií a dalších mikroorganismů, kterých se pouhým umytím rukou vodou a mýdlem nezbavíme. Pro úplné odstranění bakterií je nutné ruce […]
  • Harry Potter a Ohnivý pohár9. prosince 2005 Harry Potter a Ohnivý pohár Další školní rok v bradavické škole čar a kouzel je tady. Tentokrát netradičně začíná rovnou v Bradavicích. Neužijeme si tedy žádné úvodní extempore s tetičkou Petunií, strýcem Vernonem […]
  • Podivná holka20. dubna 2019 Podivná holka Když je dětská psychologička Imogen Reidová donucena vrátit se do rodného města a začít tam nový život, netuší, co ji čeká. v nové práci má na starosti problémové děti. Jednou z nich je i […]
  • Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně19. května 2017 Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně Stručná, přehledná, užitečná a praktická, tak by se dala charakterizovat publikace psychiatra a psychoterapeuta Dr. med. Jana Drehera. Je ideální pro psychiatry, klinické psychology, […]