Harry Potter 2 – Tajemná Komnata

HP2

O rok poz­dě­ji po úspěš­né pre­mi­é­ře prv­ní­ho dílu při­chá­zí na plát­na kin Chris Columbus s pokra­čo­vá­ním pří­bě­hu o slav­ném dět­ském kou­zel­ní­ko­vi, Harrym Potterovi. Jak už tomu čas­to u komerč­ně úspěš­ných sérií bývá, stu­dia lpě­jí na ždí­má­ní had­ru, dokud je vlh­ký, tak­že žád­né vel­ké pře­mýš­le­ní, vez­me­me již jed­nou vytvo­ře­ný svět, vpra­ví­me do něj již vymyš­le­ný pří­běh, a za rok může­me opět kasí­ro­vat.

Přesně totéž je šab­lo­na i Tajemné kom­na­ty. Ve fil­mu je více­mé­ně vše na stej­né úrov­ni jako v prv­ním díle. Neříkám, že to musí být nut­ně na ško­du – fil­mo­vé tri­ky se za ten rok asi nemě­ly pří­liš šan­ci vyvi­nout nikterak závrat­ně výše a proč nepo­kra­čo­vat v tom, co fun­gu­je, a co se líbí – já nao­pak urči­tou kon­zis­tent­nost oce­ním, tak­že i když úvod může znít vel­mi nega­tiv­ně, ve sku­teč­nos­ti se jed­ná o moc fajn film.

Mírně se změ­ni­li mož­ná dět­ští her­ci, kte­ří jsou stej­ně jako v pří­bě­hu i ve sku­teč­nos­ti o rok star­ší, a stej­ně tak i jejich fan­do­vé. A co se prá­vě zmí­ně­né­ho pří­bě­hu týká, respek­ti­ve jeho vyprá­vě­ní – to mír­ně potem­ně­lo. Jedná se stá­le o pohád­ku, ale ano, divá­ci jsou o něco star­ší, samot­ný Harry také, a pří­běh toho vel­mi chytře vyu­ží­vá a pat­řič­ně atmo­sfé­ru ve ško­le čar a kou­zel zahuš­ťu­je, abychom pře­ci­jen přes ten kopí­rák nedo­sta­li do detai­lu totéž, co před rokem.

Škoda dal­ších slov – od stej­né­ho reži­sé­ra se vra­cí­me na stej­né mís­to o rok poz­dě­ji a s hlav­ní­mi hrdi­ny, kte­ří už se pře­ci­jen nezu­bí tak pří­šer­ně umě­le, jako v prv­ním fil­mu, pro­ží­vá­me tro­chu potem­ně­lé pokra­čo­vá­ní jejich škol­ní­ho, a pro někte­ré i život­ní­ho dob­ro­druž­ství. Těch pár změn opro­ti jed­nič­ce je roz­hod­ně k lep­ší­mu, avšak hod­no­ce­ní zůsta­ne stej­né – a to prá­vě pro­to, že změ­ny nejsou až tak veli­ké, a téměř totéž jsme už jed­nou vidě­li. V souč­tu se tak jed­ná o stá­le skvě­lý film se stej­ným hod­no­ce­ním, jako Kámen mudr­ců a při­ná­ší vel­mi kon­zis­tent­ní a zají­ma­vé pokra­čo­vá­ní.

Více na Kritiky.cz
Jak to vypadalo na Pražském ComicConu? | ČÁST 2 | Jak Medojed předběhl Reverse Flashe, ředitelé CRWE ...
Harry Potter and the Order of the Phoenix Ve hře Harry Potter a Fénixův řád se Harry vrací pátým rokem do školy v Bradavicích a zji...
Divočina - “Co když správná odpověď není ne, ale ano? Co když mě to, co mě přimělo udělat všechno, co mi ostatní zazlívali, zároveň přivedlo sem? Co když to nikdy neodčiním? Co když už je to odčiněné? -- Cheryl Strayedová Jean-Marc Vallée si nedokázal v roli Cheryl představit nikoho jiného než Reese Witherspoonovou....
T O M B R A I D E R ( 2 0 0 1 ) Každý z vás jistě zná cyklus počítačových her, kde vystupuje sličná Lara Croft, se stylov...
Courtney Cox Narodila se 15.6.1964 v Birminghamu v Alabamě, jako nejmladší ze čtyř dětí, Richard, Dottie P...

Uděluji 80%


Ohodnoťte článek


Profilový obrázek

Webový projekt Zapisuji.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Harry Potter a Tajemná komnata Kdo vyjde vítězně z opětovného souboje Potter vs. LOTR?15. prosince 2018 Harry Potter a Tajemná komnata Kdo vyjde vítězně z opětovného souboje Potter vs. LOTR? Letní prázdniny plynou jako voda a Harry Potter se již nemůže dočkat jejich konce. Ačkoliv by průměrné dítě na této Zemi nesdílelo s obrýleným studentem bradavické čarodějnické školy […]
  • Harry Potter 1 – Kámen mudrců31. ledna 2020 Harry Potter 1 – Kámen mudrců Je tomu 18 let, co do kinosálů dorazila filmová adaptace jedné z nejzásadnějších dětských knižních ság za poslední 2 dekády. A nejen dětských, všichni zainteresování totiž moc dobře vědí, […]
  • Harry Potter a Kámen mudrců - a jak to vlastně začalo!13. prosince 2019 Harry Potter a Kámen mudrců - a jak to vlastně začalo! Když začala J.K. Rowling psát knihy o Harry Potterovi, nemohla tušit, že se o několik let později nebude moci polovina světa už šest měsíců před uvedením dočkat, až se dostane další díl do […]
  • Harry Potter 3 – Vězeň z Azkabanu2. února 2020 Harry Potter 3 – Vězeň z Azkabanu Třetí díl ságy o mladém kouzelníkovi přišel na plátna kin nečekaně až dva roky po tom předchozím, což v oboru velkofilmů ždímajících z fandů každé penny nebývá příliš zvykem. A není to […]
  • Harry Potter 5 – Fénixův řád4. února 2020 Harry Potter 5 – Fénixův řád Pokračování č.5, režisér č.4. Harry Potter je v době při uvedení svého pátého pokračování už velmi silná značka, avšak předchozí Ohnivý pohár byl přijat s velkými rozpaky, mě osobně […]
  • Harry Potter a Tajemná komnata15. prosince 2002 Harry Potter a Tajemná komnata Všichni mají rádi Harryho Pottera, a tak se všichni dívají na něj a chodí do kina. Tak jsem vyzkoušel i to, že jdu do kina i já. Nenechám si to ujít, když všichni chtějí do kina. A zrovna […]
  • Harry Potter a Fénixův řád - jak David Yates začínal s Harry Potterem5. ledna 2019 Harry Potter a Fénixův řád - jak David Yates začínal s Harry Potterem Harry Potter, kdo je v dnešním filmovém fantasy víc? Asi nikdo, mánie kolem Pána prstenů tak trošku utichla, ale ta, která propukla kolem studenta čar v Bradavicích je naopak silnější a […]
  • Harry Potter 4 – Ohnivý pohár3. února 2020 Harry Potter 4 – Ohnivý pohár V bradavické škole čar a kouzel počtvrté, a tentokrát velkolepě. Budeme svědky významné události, kdy Bradavice hostí turnaj tří kouzelnických škol a šampionem může být jen jeden. Stejně […]
  • Harry Potter a Ohnivý pohár - Je mu čtrnáct a umí čarovat lépe než politici v české poslanecké sněmovně.28. prosince 2018 Harry Potter a Ohnivý pohár - Je mu čtrnáct a umí čarovat lépe než politici v české poslanecké sněmovně. Toto letí… jako by to bylo včera, co se do kin prodral první díl Harryho Pottera a co jsme se mohli stát svědky nelítostných rozepří mezi fanoušky Pána prstenů a čtenářů knih J. K. […]
  • Harry Potter a Vězeň z Azkabanu - Emma Watson RULEZZZ :-)21. prosince 2018 Harry Potter a Vězeň z Azkabanu - Emma Watson RULEZZZ :-) Harrymu Potterovi je nyní třináct let a zanedlouho pro něj začne třetí školní rok v čarodějné škole v Bradavicích. Co tento nový školní rok s sebou přinese?Příběh začíná, jako ostatně […]