Kritiky.cz > Recenze knih > Halina Pawlowská: Rodinná kuchařka

Halina Pawlowská: Rodinná kuchařka

HalimaSmall

Vaříte rádi slo­ži­těj­ší jíd­la ane­bo i tako­vé ty rych­lov­ky pro kaž­dý den? Pokud ano, tak tako­vé­to recep­ty a pří­jem­né vyprá­vě­ní Haliny Pawlowské, najde­te, v její nové kníž­ce Rodinná kuchař­ka, kte­rou vyda­lo nakla­da­tel­ství Motto.

Halina Pawlowská je čes­ká spi­so­va­tel­ka, scé­nárist­ka a také pub­li­cist­ka. Narodila se v Praze a její koře­ny saha­jí na Ukrajinu. Vystudovala gym­ná­zi­um poté sce­náris­ti­ku a dra­ma­tur­gii na FAMU. Za svou lite­rár­ní a jinou čin­nost obdr­že­la řadu oce­ně­ní např. Českého lva v roce 1994. Její nej­zná­měj­ší talk-show jsou bez­po­chy­by Banánové rybič­ky.

Ve své nové kuchař­ce najde­te kro­mě recep­tů zají­ma­vé his­tor­ky, jak z její­ho dět­ství na kte­ré ráda vzpo­mí­ná, tak i ze sou­čas­nos­ti. Kniha je dopro­vá­ze­na barev­ný­mi a čer­no­bí­lý­mi foto­gra­fie­mi autor­ky samot­né, i jejích rodin­ných pří­sluš­ní­ku a všech jídel. Pokrmy, kte­ré ve své kni­ze pub­li­ku­je, jak sama píše, vyzkou­še­la, pro­to­že jsou to rodin­né recep­ty, kte­ré se u nich doma čas­to vaři­ly (pro­to rodin­ná kuchař­ka). Nechybí zde vege­ta­ri­án­ská stra­va nebo za zmín­ku sto­jí rych­lov­ky za stov­ku. Dále jsou zde recep­ty i z ukra­jin­ské, ital­ské nebo maďar­ské kuchy­ně. Také zde najde­te někte­ré vánoč­ní a rov­něž veli­ko­noč­ní pochout­ky. Nechybí ani diet­ní ane­bo nao­pak kalo­ric­ká jíd­la.

Na mě bohu­žel někte­ré recep­ty půso­bí, jako „co dům dal“ a neu­mím si před­sta­vit sníst např. můj dort se tře­mi krémy, kte­rý je napros­tou kalo­ric­kou bom­bou a hlav­ně je zde dost suro­vin, kte­ré mi nejdou dohro­ma­dy, a ani výsled­ná foto­gra­fie dor­tu na mě nepů­so­bí nijak váb­ně. Další zvlášt­ní recept, nad kte­rým jsem se podi­vo­va­la, byl kous­ky chle­ba s kyse­lou rybou tzv. jed­no­hub­ky, nebo ředkvič­ko­vá polév­ka. Několik recep­tů jsou vlast­ně tako­vou tou kla­si­kou, kte­rou vaří kaž­dý z nás, jen jsou jinak pojme­no­vá­ny, na což čte­nář při­jde, až si začne při­pra­vo­vat potřeb­né suro­vi­ny.

Na prv­ní pohled mě zau­ja­la obál­ka kni­hy, kte­rá je hez­ky barev­ně sla­dě­ná a foto­gra­fie autor­ky tomu dodá­vá cel­ko­vě pří­jem­ný vzhled. Já osob­ně jsem vyzkou­še­la meruň­ko­vý štrů­dl s pistá­ci­e­mi, kte­rý mi moc chut­nal a věřím, že tako­vých výbor­ných recep­tů je v kni­ze více­ro. Také se mi líbi­ly his­tor­ky, kte­ré kuchař­ku vel­mi oži­ví a Halinin neza­mě­ni­tel­ný humor čte­ná­ře nejed­nou roze­smě­je. Kuchařka je vel­mi pěk­ně a sro­zu­mi­tel­ně napsa­ná, což oce­ní pře­de­vším začá­teč­ní­ci v kuchy­ni a hlav­ně se zde najdou tak jed­no­du­ché recep­ty, kte­ré zvlád­ne snad úpl­ně kaž­dý. Na dru­hou stra­nu jsou zde i slo­ži­té a netra­dič­ní jíd­la, kte­ré zase oce­ní ti, co rádi zkou­še­jí nové věci.

Rodinná kuchař­ka Haliny Pawlowské bude urči­tě pří­jem­ným spo­leč­ní­kem pro všech­ny, kte­ří rádi vaří ane­bo kte­ří mají rádi její styl vyprá­vě­ní. Proto si kaž­dý v této kníž­ce najde to své, co ho nadchne.


 • Hodnocení: 86%
 • Autor: Halina Pawlowská
 • Fotografie: Natálie Pawlowská, Tomáš Břínek
 • ISBN: 978-80-267-0502-4
 • Nakladatelství: MOTTO

Kniha ke kou­pi na Bux.cz.


Ohodnoťte článek


Monika Knápková

Dům bez knih, je jako tělo bez duše.... Julius Zeyer Jsem redaktorkou na tomto webu a mimo jiné píšu knihy, články a povídky, které mi dodávají elán a energii do života.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

 • Halina Pawlowská: Tři metry vášně - 90 %19. prosince 2016 Halina Pawlowská: Tři metry vášně - 90 % Chceme-li si na chvíli odpočinout od předvánočního shonu, neuděláme chybu, pokud sáhneme po nejnovější knize Haliny Pawlowské, Tři metry vášně. Jak už název napovídá, autorka v ní […]
 • HALINA PAWLOWSKÁ: CESTA ZA LÁSKOU - 85%26. listopadu 2016 HALINA PAWLOWSKÁ: CESTA ZA LÁSKOU - 85% Láska prochází žaludkem, říká známé přísloví. Snad právě proto oblíbená autorka spojila vyprávění o lásce se zajímavými regionálními recepty. Prostřednictvím 20 krátkých povídek zavítáme […]
 • Halina Pawlowská (scénář filmu) - Zoufalé ženy dělají zoufalé věci21. ledna 2018 Halina Pawlowská (scénář filmu) - Zoufalé ženy dělají zoufalé věci Představitelka Olgy má mít, dle vašich slov, smysl pro humor a oči, které berou za srdce. Bylo náročné najít herečku, která by tato kritéria splňovala? Ano, bylo. Měli jsme opravdu velké […]
 • Tajemství rodu (TV seriál)19. června 2019 Tajemství rodu (TV seriál) Unikátní seriál, v němž se známé osobnosti stávají detektivy a vydávají se na dobrodružné pátrání do minulosti. Na základě svého rodokmenu odhalují to, jak žili jejich předci, objevují […]
 • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
 • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
 • Domeček pro šneka Palmáce - krásné čtení pro deštivé dny21. října 2019 Domeček pro šneka Palmáce - krásné čtení pro deštivé dny Hledáte pro své děti krásnou knihu s milými ilustracemi a tak trochu smutným příběhem šneka Palmáce? Chcete se dozvědět, jak vlastně žije hlemýžď zahradní? Víte kdo všechno dokázal pomoci […]
 • Hortenzie v zahradě - nostalgická záplava květů4. listopadu 2019 Hortenzie v zahradě - nostalgická záplava květů Hortenzie v poslední době zaznamenávají obrovskou oblibu. Dříve pěstované na různých selských usedlostech a dvorech se nyní se dostávají i do měst. Tyto nenáročné květy potěší naše oko a […]
 • Johanna Basfordová: Tajná zahrada8. prosince 2015 Johanna Basfordová: Tajná zahrada Proti stresu, úzkosti a depresi se dá jednoduše bojovat pastelkami, vodovkami nebo fixy. Antistresové omalovánky fungují lépe než alkohol nebo antidepresiva a navíc nenechávají zdravotní […]
 • Jeden pro mě, jeden pro tebe – tvořivá zábava14. října 2019 Jeden pro mě, jeden pro tebe – tvořivá zábava Kniha, sestávající ze dvou zápisníků, zaujme na první pohled nápaditou a hravou grafikou. Potěší nejen kamarádky, ale třeba i sestry, které jsou v podobném věku. Je určena dívkám od osmi […]