Kritiky.cz > Recenze knih > Halina Pawlowská: Rodinná kuchařka

Halina Pawlowská: Rodinná kuchařka

HalimaSmall

Vaříte rádi slo­ži­těj­ší jíd­la ane­bo i tako­vé ty rych­lov­ky pro kaž­dý den? Pokud ano, tak tako­vé­to recep­ty a pří­jem­né vyprá­vě­ní Haliny Pawlowské, najde­te, v její nové kníž­ce Rodinná kuchař­ka, kte­rou vyda­lo nakla­da­tel­ství Motto.

Halina Pawlowská je čes­ká spi­so­va­tel­ka, scé­nárist­ka a také pub­li­cist­ka. Narodila se v Praze a její koře­ny saha­jí na Ukrajinu. Vystudovala gym­ná­zi­um poté sce­náris­ti­ku a dra­ma­tur­gii na FAMU. Za svou lite­rár­ní a jinou čin­nost obdr­že­la řadu oce­ně­ní např. Českého lva v roce 1994. Její nej­zná­měj­ší talk-show jsou bez­po­chy­by Banánové rybič­ky.

Ve své nové kuchař­ce najde­te kro­mě recep­tů zají­ma­vé his­tor­ky, jak z její­ho dět­ství na kte­ré ráda vzpo­mí­ná, tak i ze sou­čas­nos­ti. Kniha je dopro­vá­ze­na barev­ný­mi a čer­no­bí­lý­mi foto­gra­fie­mi autor­ky samot­né, i jejích rodin­ných pří­sluš­ní­ku a všech jídel. Pokrmy, kte­ré ve své kni­ze pub­li­ku­je, jak sama píše, vyzkou­še­la, pro­to­že jsou to rodin­né recep­ty, kte­ré se u nich doma čas­to vaři­ly (pro­to rodin­ná kuchař­ka). Nechybí zde vege­ta­ri­án­ská stra­va nebo za zmín­ku sto­jí rych­lov­ky za stov­ku. Dále jsou zde recep­ty i z ukra­jin­ské, ital­ské nebo maďar­ské kuchy­ně. Také zde najde­te někte­ré vánoč­ní a rov­něž veli­ko­noč­ní pochout­ky. Nechybí ani diet­ní ane­bo nao­pak kalo­ric­ká jíd­la.

Na mě bohu­žel někte­ré recep­ty půso­bí, jako „co dům dal“ a neu­mím si před­sta­vit sníst např. můj dort se tře­mi krémy, kte­rý je napros­tou kalo­ric­kou bom­bou a hlav­ně je zde dost suro­vin, kte­ré mi nejdou dohro­ma­dy, a ani výsled­ná foto­gra­fie dor­tu na mě nepů­so­bí nijak váb­ně. Další zvlášt­ní recept, nad kte­rým jsem se podi­vo­va­la, byl kous­ky chle­ba s kyse­lou rybou tzv. jed­no­hub­ky, nebo ředkvič­ko­vá polév­ka. Několik recep­tů jsou vlast­ně tako­vou tou kla­si­kou, kte­rou vaří kaž­dý z nás, jen jsou jinak pojme­no­vá­ny, na což čte­nář při­jde, až si začne při­pra­vo­vat potřeb­né suro­vi­ny.

Na prv­ní pohled mě zau­ja­la obál­ka kni­hy, kte­rá je hez­ky barev­ně sla­dě­ná a foto­gra­fie autor­ky tomu dodá­vá cel­ko­vě pří­jem­ný vzhled. Já osob­ně jsem vyzkou­še­la meruň­ko­vý štrů­dl s pistá­ci­e­mi, kte­rý mi moc chut­nal a věřím, že tako­vých výbor­ných recep­tů je v kni­ze více­ro. Také se mi líbi­ly his­tor­ky, kte­ré kuchař­ku vel­mi oži­ví a Halinin neza­mě­ni­tel­ný humor čte­ná­ře nejed­nou roze­smě­je. Kuchařka je vel­mi pěk­ně a sro­zu­mi­tel­ně napsa­ná, což oce­ní pře­de­vším začá­teč­ní­ci v kuchy­ni a hlav­ně se zde najdou tak jed­no­du­ché recep­ty, kte­ré zvlád­ne snad úpl­ně kaž­dý. Na dru­hou stra­nu jsou zde i slo­ži­té a netra­dič­ní jíd­la, kte­ré zase oce­ní ti, co rádi zkou­še­jí nové věci.

Rodinná kuchař­ka Haliny Pawlowské bude urči­tě pří­jem­ným spo­leč­ní­kem pro všech­ny, kte­ří rádi vaří ane­bo kte­ří mají rádi její styl vyprá­vě­ní. Proto si kaž­dý v této kníž­ce najde to své, co ho nadchne.


 • Hodnocení: 86%
 • Autor: Halina Pawlowská
 • Fotografie: Natálie Pawlowská, Tomáš Břínek
 • ISBN: 978-80-267-0502-4
 • Nakladatelství: MOTTO

Kniha ke kou­pi na Bux.cz.

 • Halina Pawlowská: Tři metry vášně - 90 %19. prosince 2016 Halina Pawlowská: Tři metry vášně - 90 % Chceme-li si na chvíli odpočinout od předvánočního shonu, neuděláme chybu, pokud sáhneme po nejnovější knize Haliny Pawlowské, Tři metry vášně. Jak už název napovídá, autorka v ní […] Posted in Recenze knih
 • HALINA PAWLOWSKÁ: CESTA ZA LÁSKOU - 85%26. listopadu 2016 HALINA PAWLOWSKÁ: CESTA ZA LÁSKOU - 85% Láska prochází žaludkem, říká známé přísloví. Snad právě proto oblíbená autorka spojila vyprávění o lásce se zajímavými regionálními recepty. Prostřednictvím 20 krátkých povídek zavítáme […] Posted in Recenze knih
 • Halina Pawlowská (scénář filmu) - Zoufalé ženy dělají zoufalé věci21. ledna 2018 Halina Pawlowská (scénář filmu) - Zoufalé ženy dělají zoufalé věci Představitelka Olgy má mít, dle vašich slov, smysl pro humor a oči, které berou za srdce. Bylo náročné najít herečku, která by tato kritéria splňovala? Ano, bylo. Měli jsme opravdu velké […] Posted in Rozhovory
 • Tajemství rodu (TV seriál)19. června 2019 Tajemství rodu (TV seriál) Unikátní seriál, v němž se známé osobnosti stávají detektivy a vydávají se na dobrodružné pátrání do minulosti. Na základě svého rodokmenu odhalují to, jak žili jejich předci, objevují […] Posted in Galerie
 • Upečeno s láskou - kváskový chléb a pečivo9. srpna 2020 Upečeno s láskou - kváskový chléb a pečivo Máte rádi kváskový chléb? Milujete jeho nádhernou vůni a podmanivou chuť? Chcete se naučit upéct ten nejlepší? Autorky knihy Upečeno s láskou Iva Trhoňová a Ludmila Gottwaldová vás to […] Posted in Recenze knih
 • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […] Posted in Recenze knih
 • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […] Posted in Recenze knih
 • Pohádky z lesa - laskavé příběhy s velkým srdcem13. července 2020 Pohádky z lesa - laskavé příběhy s velkým srdcem Víte, proč šišky na jedličce rostou nahoru, a proč vrby rostou nejvíce u vody? Máte rádi pohádky o přírodě, zvířatech a lesu? Tak je tato novinka, kterou vydala Grada pod značkou bambook, […] Posted in Recenze knih
 • Velikonoce v české lidové kultuře8. dubna 2020 Velikonoce v české lidové kultuře Hledáte pro své děti zajímavou publikaci, která jim přiblíží tradici Velikonoc? Chcete si přečíst to, jak se vlastně dříve slavily svátky jara? Víte, jak se plete pomlázka? Baví vás […] Posted in Recenze knih
 • Tolerantní výchova - skvělá kniha o výchově dětí28. dubna 2020 Tolerantní výchova - skvělá kniha o výchově dětí Máte doma děti? Nevíte si s nimi mnohdy rady? Přemýšlíte, zda je vedete a vychováváte tím správným směrem? Blanka Pöslová je autorkou knihy Tolerantní výchova, kterou vydala Grada.  Co […] Posted in Recenze knih

Ohodnoťte článek


Monika Knápková

Dům bez knih, je jako tělo bez duše.... Julius Zeyer Jsem redaktorkou na tomto webu a mimo jiné píšu knihy, články a povídky, které mi dodávají elán a energii do života.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com