Kritiky.cz > Krátké recenze > Hacker (2015)

Hacker (2015)

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Celkový kon­cept je více než zají­ma­vý, avšak poma­lý styl vyprá­vě­ní fil­mu pří­liš nepři­spí­vá. 132 minu­táž je zkrat­ka moc na tako­vý film, kde se toho pří­liš nesta­ne. Naopak potě­ší urči­tě nekom­pro­mis­ní a inte­li­gent­ní hlav­ní posta­va, kte­rá má počí­ta­če v mer­ku, ale čekal jsem, že bude ve fil­mu více IT vychy­tá­vek, ale na dru­hou stra­nu to vyna­hra­zu­je pře­kva­pi­vě vel­mi pove­de­ná akce!! Film obsa­hu­je pou­ze 4 akč­ní scé­ny, ale vel­mi kva­lit­ní, hned prv­ní akč­ní scé­na v baru, je tak nekom­pro­mis­ní, tvr­dá, per­fekt­ně ozvu­če­ná , že si jí bude­te chtít pus­tit mini­mál­ně ješ­tě jed­nou( kaden­ce úde­rů mi zvo­ní v uších ješ­tě teď, říkal jsem si, cože, tohle není Korejský film ?!), ale tak­též potě­ší růz­né pře­střel­ky, kte­ré jsou vel­mi rea­lis­tic­ky a auten­tic­ky nato­če­né, při sle­do­vá­ní máte pocit, že kou­ká­te na zábě­ry ze zpráv a v závě­ru mi spadla čelist, to se Mann oprav­du před­ve­dl a uká­že nám Hemswortha nasra­něj­ší­ho než kdy jin­dy a tako­vá scé­na se šrou­bo­vá­kem a nožem mi při­po­mně­lo závě­reč­nou fata­li­tu z Berandalu, tak­že po akč­ní strán­ce vel­ká spo­ko­je­nost, jen je ško­da, že jí neby­lo více. 65%


Podívejte se na hodnocení Hacker na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,75632 s | počet dotazů: 275 | paměť: 61583 KB. | 27.09.2023 - 01:23:35