Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Profily osob > Guy Hamilton

Guy Hamilton

Guy Hamilton2
Guy Hamilton2

Guy Hamilton (16.9.1922 - 21.4.2016) byl ang­lic­ký reži­sér. Narodil se ve Francii. Během oku­pa­ce nacis­tů půso­bil ve fran­couz­ském odbo­ji a po skon­če­ní vál­ky se začal věno­vat fil­mu, kde začal jako asi­s­tent ve fil­mu Třetí muž z roku 1949.

Jeho prv­ní reži­sér­sky počin je film The Ringer z roku 1952. Ten to film pro­šel kiny bez povšim­nu­tí. Během 50. let nato­čil něko­lik dal­ších fil­mů až v roce 1961 nato­čil úspěš­ný film Nejlepší nepří­tel, kte­rý zís­kal Zlatý glo­bus za nej­lep­ší cizo­ja­zyč­ný film.

V roce 1964 nato­čil své­ho prv­ní­ho Jamese Bonda. 3. film o Jamesovi Bondovi jmé­nem Goldfinger. Následujícího Jamese Bonda odmí­tl, ale přes­to nato­čil film s Michalem Cainem Pohřeb v Berlíně a dal­ší slav­ný film Bitva o Británii.

Ve fil­mo­vá­ní Jamese Bondů pokra­čo­val až 7. fil­mem. Diamanty jsou věč­né. Natočil i násle­du­jí­cí (8.) i 9. díl - Žít a nechat zemřít a Muž se zla­tou zbra­ní. V na kon­ci 70. let nato­čil dal­ší váleč­ní film Oddíl 10 z Navarone.

Jeho posled­ním nato­če­ným fil­mem je film Šance pro všech­ny z roku 1989. A od té doby už fil­my nere­ží­ro­val a uží­val si důcho­du.

Zajímavostí je i to, že mu byla nabíd­nu­ta režie Supermana z roku 1978, ale z důvo­du daní nemohl film nato­čit v Americe. Když se natá­če­ní fil­mu pře­su­nu­lo do Anglie, tak už byl vybrán jiný reží­sér.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,97062 s | počet dotazů: 234 | paměť: 56608 KB. | 29.06.2022 - 12:50:17