Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze her > Retro games > Grand Slam Tennis 2 (DEMO)

Grand Slam Tennis 2 (DEMO)

DSC05236 150x150 1

Tato hra nám již brzy vyjde, por­to popi­su­ji pou­ze dojmy z dema, kte­ré je k dis­po­zi­ci na xbox Marketplace.
Hra na mě v začát­ku půso­bi­la vel­mi dob­ře, menu je vel­mi pře­hled­né, avšak co při­šlo poté mne vel­mi zkla­ma­lo, stá­le hle­dám titul, kte­rý by byl na úrov­ni hry Top Spin 4. Grafika je v této hře nedo­ko­na­lá avšak neří­kám, že se hra nedá hrát. Pohyby hrá­čů nejsou reál­né a od toho se i odví­jí nedo­ko­na­lé zvu­ky a nepřes­né ovlá­dá­ní hry. Při hra­ní mi občas při­šlo, že hráč si dělal co chtěl. Ve hře mne vel­mi potrá­pi­lo podá­vá­ní, kte­ré jsme zpr­vu oprav­du nepo­cho­pi­la a je to asi nej­těž­ší úsek hry. Ovládání mi při­jde jed­no­du­ché, nepři­šla jsem však na to, jak dělat růz­né tri­ky něco jsem zahléd­la při nápo­vě­dě před zápa­sem, že se snad děla­jí pra­vou ana­lo­go­vou páč­kou, to si však nedo­ve­du před­sta­vit, snad se to pořád­ně dozvím po koneč­ném vydá­ní hry. Animace nejsou moc zají­ma­vé ani láka­vé, uvi­dí­me, co více nám titul po vydá­ní nabíd­ne.

Můj osob­ní závěr je ten, že za hru tako­vé neho­ráz­né pení­ze, za jaké se hra již teď v před­pro­de­ji nabí­zí nedám, jeli­kož hra ani kou­sek nesa­há hře Top Spin 4 po kot­ní­ky a to cena této hry byla polo­vič­ní a musím snad říci a při­znat, že i lep­ší hra je Virtua Tennis 4. Jako arca­de hra, by byl Grand Slam Tennis 2 na mís­tě.

DSC05236
DSC05237
DSC05238
DSC05239
DSC05240
DSC05241
DSC05242
DSC05243
DSC05244
DSC05251
DSC05252
DSC05256
DSC05260
DSC05263
DSC05265
DSC05269
DSC05270
DSC05272
DSC05273
DSC05278
DSC05279
DSC05281
DSC05282


Foto: Vlastní scre­e­ny ze hry.

Vlastní hod­no­ce­ní: 25%
Datum vydá­ní: 10.2.2012
Výrobce: Electronic Arts
Žánr: Sportovní
Lokalizace: ang­lič­ti­na

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,87689 s | počet dotazů: 221 | paměť: 53898 KB. | 02.08.2021 - 04:12:35